Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Rekonstrukce

Rekonstrukci domu provádíme podle zadání klienta buď jako částečnou, nebo ji pojímáme jako kompletní modernizaci. V každém případě dojde k technickému zlepšení stavu objektu a následně pak k významným úsporám energií. Je třeba dobře zvážit rozsah rekonstrukce, aby úspory byly co nejvyšší. Rekonstrukcí se prodlouží celková životnost domu a zhodnotí se jak budova, tak jednotlivé byty.

Rekonstrukce domu zvyšuje užitnou i estetickou hodnotu celého objektu a podstatně zlepšuje všechny parametry bydlení.
Modernizace prodlouží celkovou životnost domu a přinese:

  • technické zlepšení stavu objektu
  • atraktivnější vzhled
  • úspory energií
  • celkové zhodnocení budovy i jednotlivých bytů

Jak při plánování rekonstrukce nejlépe postupovat?
Aby byla rekonstrukce budovy úspěšná, měli bychom si nejdříve ujasnit:

  • cíle rekonstrukce
  • rozsah prováděných prací
  • preferované technologické postupy
  • výběr kvalifikovaného dodavatele

Výsledkem komplexní rekonstrukce

je zlepšení stavu budovy a zvýšení komfortu bydlení, ne pouze konzervace současného stavu.

Nejlepšího výsledku rekonstrukce dosáhneme komplexním řešením. Společnost KASTEN takové řešení nabízí. Zajistíme vše od projektové dokumentace a administrace žádosti o dotaci přes samotnou realizaci až po kolaudaci a předání díla. Využijte profesionály, kteří poskytují záruku kvality a využívají ověřené technologické postupy.

KVALITA

Revitalizace bytových domů neznamená pouze zateplení fasádního pláště objektu, ale také zateplení střechy, suterénních prostor, výměnu výplní otvorů, rekonstrukci vstupních prostor domu, lodžií nebo revitalizaci interiérů.

Při provádění veškerých prací je třeba důsledně dbát na přísné dodržování technologických postupů. Zárukou v tomto ohledu je interní systém řízení kvality firmy KASTEN, nastavený dle norem ISO 9001. Navíc jsou přímo na stavbách pravidelně prováděny kontroly vykonávané nezávislými auditory Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p.

REKONSTRUKCE DOMŮ

Revitalizace zděných bytových či panelových domů představuje zásadní zlepšení stavu objektu a podmínek pro bydlení. Původně nevzhledná sídliště se díky zateplování fasád postupně mění na opět atraktivní a moderní bydlení. Navíc úspory za vytápění významně šetří peněženku obyvatel. Firma KASTEN již úspěšně revitalizovala stovky domů a je pro své bohaté zkušenosti s rekonstrukcemi považována v tomto směru za experta.

Ukázky realizace.

REKONSTRUKCE BUDOV

Rekonstruovat budovy znamená navýšit celkovou hodnotu objektu a prodloužit o několik desítek let jeho životnost. Základem každé rekonstrukce je precizní posouzení aktuálního stavu domu. Následně je pak zpracován návrh optimálního řešení. Úspěšná rekonstrukce je taková, která je realizována spolehlivou stavební firmou s vysokým odborným potenciálem. Firma KASTEN svým zákazníkům navrhuje vždy individuální řešení a s ohledem na své mnohaleté zkušenosti nabízí záruku kvalitně odvedené práce.

Ukázky realizace.

REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR

Revitalizace budov se netýká pouze zateplení obvodového pláště domu nebo rekonstrukce střechy. Nedílnou součástí je i rekonstrukce interiérů, které jsou reprezentativními prostorami každého domu. V případě panelových domů je základem úprav interiérů rekonstrukce mnohdy zastaralých výtahů, nová výmalba, pokládka podlah, modernizace rozvodů a rekonstrukce vstupů.

ZATEPLOVÁNÍ

Neustále rostoucí ceny energií zvyšují poptávku po zateplování budov. Zateplení tepelně izolačními systémy sníží energetickou náročnost celé budovy a přispěje ke zdravějšímu obytnému prostředí, protože uvnitř domu zajistí optimální klima.

BALKONY A LODŽIE

Díky rekonstrukci balkonů a lodžií získáte kvalitnější venkovní prostory, kde trávíte volný čas nebo které využíváte pro potřeby domácnosti. Ne každý bytový dům byl navržen a postaven tak, že má i lodžiové konstrukce. Každá situace však má své řešení a to, že dům lodžie nemá, neznamená, že je mít nemůže. 

FINANCOVÁNÍ 

Nalezení vhodného způsobu financování je pro úspěšnou rekonstrukci samozřejmě klíčové. K financování revitalizačního projektu lze v řadě případů využít pomoc státu a čerpat dotační programy Panel 2013+ nebo Nová zelená úsporám. 

Základním parametrem, od kterého se odvíjí řešení financování, je posouzení stavu objektu. Komplexní rekonstrukce není levnou záležitostí a mnohdy se náklady vyšplhají k vysokým číslům. Je třeba si ale uvědomit, že následné úspory dosahují až 60 %. Oddělení kalkulace staveb společnosti KASTEN vám zcela bezplatně vypočítá přibližný cenový rozpočet a rozsah prací. 

DOTACE

Bludištěm různých dotačních titulů provádíme své zákazníky již od roku 1995. Zeptejte se, nás co všechno pro vás můžeme udělat.