Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Financování a dotační programy

Bludištěm různých dotačních titulů provádíme své zákazníky již od roku 1995. Stovky provedených rekonstrukcí, které máme za sebou, nám poskytly v tomto směru neocenitelné zkušenosti. Téměř každý náš klient, vlastník bytového domu, byl v minulosti příjemcem nějaké státní dotace z České energetické agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj nebo Státního fondu rozvoje bydlení.

PODPORA PŘI ZÍSKÁNÍ DOTACÍ 

Revitalizace a zateplování domů jsou podporovány různými dotacemi a úlevami ze strany státu i Evropské unie. Podmínky pro získání však nejsou vždy jednoduché, a to jak z hlediska požadovaného technologického provedení, tak především z administrativního hlediska. Proto pro vás KASTEN zajistí nejen samotné zateplovací práce, ale pomůžeme také s řešením financování včetně všech potřebných administrativních úkonů spojených se získáním dotace.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM A PROGRAM PANEL 2013+

V současnosti jsou nejčastěji poskytovány podpory ze dvou programů:

  • Program Panel 2013+ nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz je kladen na komplexní opravy, aby vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Více o programu naleznete na oficiálních webových stránkách programu Panel 2013+.

  • Finančně zajímavou alternativu pro zlevnění oprav bytových domů v oblasti jejich zateplení představuje program Nová zelená úsporám. Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Zaměřuje se na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech. Cílem programu je formou přímé dotace zajistit instalace ekologických zdrojů energie (nízkoemisní kotle na biomasu, účinná tepelná čerpadla) do nízkoenergetických novostaveb a realizace nové výstavby v pasivním energetickém standardu. Více o programu naleznete na oficiálních webových stránkách Nová zelená úsporám 2015.

FINANCOVÁNÍ REKONSTRUKCE

Při rozhodování, zda realizovat rekonstrukci, je právě financování jednou z hlavních a rozhodujících otázek. Obvykle jsou rekonstrukce financované z více zdrojů. Tím hlavním jsou zpravidla vlastní prostředky, dalším pak veřejné prostředky ve formě dotací a úvěrů.

Firma KASTEN vám zajistí žádost o dotaci na klíč. V rámci dotačních programů Nová zelená úsporám a program Panel 2013+ vyhotovíme potřebnou dokumentaci a připravíme podklady pro podání jednotlivých žádostí.

Nechte si od nás spočítat cenu zateplení, stačí vyplnit jednoduchý formulář.