Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Balkony a lodžie

Připomeňme si nejdříve, jaký je rozdíl mezi balkonem a lodžií. Balkon tvoří předsazená betonová deska, která vyčnívá z obvodového zdiva. Ze tří stran má zábradlí. Lodžie na rozdíl od balkonu nevystupuje ven z obvodové zdi a zábradlí má pouze na přední straně. 

Balkony a lodžie jsou oblíbeným prvkem bytu, protože přinášejí majitelům řadu výhod:

  • mnoho možností praktického využití
  • více světla v navazující místnosti
  • vyšší hodnota bytu
  • lepší estetický vzhled domu
  • přednost při koupi nebo prodeji bytu

Balkony a lodžie patří k místům, kterými může z domu unikat teplo. Proto je při rekonstrukci nutné provádět tepelnou izolaci opravdu důkladně, aby se zamezilo vzniku tepelných mostů. Díky rekonstrukci balkonů a lodžií získáte kvalitnější venkovní prostory, kde trávíte volný čas nebo které využíváte pro potřeby domácnosti.

LODŽIE

Lodžie je oproti balkonu více chráněná a zpravidla bývá rozměrově větší. Díky bočním stěnám poskytuje více soukromí, ochranu před povětrnostními vlivy a také přináší různé možnosti využití. Nejčastěji bývá místem pro odpočinkové posezení a současně slouží jako odkládací prostor. Také se s oblibou využívá pro pěstování květin či zeleniny a lodžie s barevně rozkvetlými truhlíky pak zkrášlují celý dům. Někteří lidé volí zasklení otevřené části lodžie a využívají ji po celý rok.  

Z pohledu tepelné techniky existují dva typy lodžií, které se liší konstrukční úpravou v místě prostupu nosné konstrukce obvodovým pláštěm domu. Lodžie jsou buď v rovině s fasádou domu a zmenšují vnitřní plochu bytu, nebo vystupují z fasády a plochu bytu zvětšují o venkovní prostor. Nicméně v obou případech je hlavním cílem rekonstrukce zvolit takový způsob tepelné izolace, aby v maximální možné míře bránila únikům tepla.

Mít balkon či lodžii tam, kde nikdy nebyla?

Současný technologický pokrok umožňuje jednoduchý způsob, jak docílit i na první pohled těžko realizovatelné záměry. Rychlou a nenáročnou montáží železobetonové prefabrikované konstrukce vznikne zcela nový prostor lodžií, který jednoznačně zvýši kvalitu bydlení. Nová lodžiová konstrukce může také nahradit staré vysloužilé ocelové balkony. 

Při rekonstrukci bytového domu je ve většině případů obvodový plášť zateplen teplenou izolací výrazné tloušťky a u bytových domů, které již lodžie mají, tak dochází ke zmenšení jejich původní plochy. Je škoda přijít o tento prostor a tak se někteří investoři rozhodují, jestli by nestálo za to, si v rámci rekonstrukce lodžie zvětšit. A třeba i velkoryse.

V obou těchto případech je jednoduchým řešením dodatečná montáž předsazených železobetonových lodžií. Konstrukce je stejná, liší se pouze v hloubce nově montovaného podlahového dílce. U nově vytvářených lodžií představuje plnou hloubku, u zvětšovaných lodžií se přidá jen taková část nové podlahy, aby se dosáhlo celkového požadovaného prostoru.

BALKONY

Balkony bývají menší než lodžie a na rozdíl od nich nejsou tolik chráněny před nepříznivým počasím. Přesto jsou praktickým venkovním prostorem, který při pěkném počasí umožní odpočinkové posezení nebo sušení vypraného prádla.

Stejně jako u lodžií jsou i u balkonů typická dvě konstrukční řešení. Plošina se zábradlím balkonu může být umístěna na konzolách, nebo je zavěšena. V prvním případě je nutno při zateplení pečlivě ošetřit výrazné průběžné tepelné mosty, které tvoří balkonová konzola v obvodovém plášti. U druhého typu se problém tepelných mostů koncentruje do závěsů a řešení je třeba hledat zde. S ohledem na různé konstrukční varianty balkonů ale navrhujeme řešení úprav pro zateplení individuálně, zpravidla ve spolupráci se statikem a tepelným technikem.

Firma KASTEN svým zákazníkům navrhuje vždy individuální řešení. S ohledem na mnohaleté zkušenosti v oblasti regenerace bytových domů plně garantujeme kvalitu odvedené práce.