Práce ve stavebnictví?

Revitalizace panelového domu Kosmická

Na kdysi šedivém panelovém sídlišti přibyl nový zrekonstruovaný dům v optimistických barvách. Proměna Jižního Města pokračuje, i díky KASTENu.

Lokalita:
Kosmická 742-744, Praha 4
Investor:
Společenství vlastníků Kosmická 11,13,15, Praha 4, Háje
Termín:
03/2017 - 09/2017
Investiční náklady:
16,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 10 fotografií

Popis realizace

Jižní Město bylo kdysi proslulé všudypřítomným betonem a notoricky známé se stalo také díky filmu Panelstory. Dnes je však tato lokalita úplně jiným místem pro život. Panelákové sídliště se proměnilo v město, kde je blízko většina toho, co lidé k životu potřebují: školy a školky, lékařská péče, sportovní vyžití, kultura, ale také příroda. Lidé mohou vyjít do lesa téměř rovnou ze svých vchodů. Jižní Město se stává městem zeleně.

Příliv optimismu

Sídliště se postupně proměňuje a kromě parků přibývají rekonstrukce domů, které přináší barevnost a optimismus. Pár desítek metrů od konečné stanice metra linky C, jsme přes léto dokončili modernizaci panelového domu v ulici Kosmická v pražských Hájích.

Zrealizované úpravy

V rámci modernizace byla opravena a zateplena fasáda domu, proběhla rekonstrukce lodžií, dále střech nad severními i jižními vstupy a nově se provedly samotné konstrukce vstupních schodišť. Nadstandardním počinem byla instalace stínění pro okna na jižní fasádě.

Nejúčinnější stínění

Ti, kteří mají zkušenost s bydlením především v horních patrech ví, že v jižně orientovaných místnostech jsou přes léto značné tepelné zisky. Zateplení tlumí letní přehřívání obvodových stěn a střešní konstrukce, ale potřebné je zabývat se také plochou oken. Nejúčinnější stínění je takové, které nedovolí ohřátí skla a díky tomu teplo dovnitř takřka vůbec nepronikne. Nejlepší volbou je tedy zastínění umístěné vně oken. Na okna jižní fasády, konkrétně v bytech 2+KK, se osazovali venkovní hliníkové rolety s elektrickým ovládáním, které letní slunce spolehlivě odstíní.

Oprava a zateplení fasády

Na základě kontroly obvodového pláště z lešení se provedla oprava korozních vad fasády a atik, a strhla se původní izolace na strojovně výtahů. Zateplení bylo provedeno z kvalitních materiálů od společnosti Baumit. Plocha hlavní fasády byla zateplena tepelnou izolací EPS F tloušťky 140 mm,  boční stěny lodžií tloušťky 120 mm a čelní lodžiová stěna se zateplila speciálním izolantem z fenolické pěny tloušťky 80 mm. Poslední tři horní podlaží se zateplovaly izolací z minerální vaty. Tepelná izolace na minerální bázi, se v tloušťce 100 mm aplikovala také na nástavby na střeše.

Barevné řešení bylo provedeno dle originálního návrhu s vystupujícími obdélníky žluté barvy v kombinaci se zelenými meziokenními vložkami. Tomuto řešení byla přizpůsobena i barva kastlíků venkovních rolet, které jsou žluté nebo zelené podle svého umístění na fasádě. Výrazným prvkem na štítu je nápis názvu ulice Kosmická.

Rekonstrukce lodžií

Výraznou rekonstrukcí prošly podlahy lodžií. Přibližně u třetiny z celkového počtu si majitelé bytů upravili podlahy dle svých potřeb. Pro sjednocení a zajištění stejného řešení bez tepelných mostů u všech lodžií, byly tyto původní různorodé skladby podlah vybourány a nahrazeny kompletně novým souvrstvím. Povrch podlahového panelu byl ošetřen penetrací a zateplen deskou z extrudovaného polystyrenu. Poté byla vytvořena spádová vrstva z cementového potěru s výztuží, která se opatřila hydroizolační stěrkou a mrazuvzdornou protiskluznou keramickou dlažbou.

Lodžie jsou dvojího druhu a odlišují se typem zábradlí. V prvním, druhém a posledním podlaží jsou zábradlí ocelová a v ostatních lodžiích se nachází betonový zábradelní panel. Toto uspořádání bylo zachováno, ocelová zábradlí se vyměnila za hliníková s mléčným bezpečnostním sklem a betonové zábradlí bylo upraveno a srovnáno tepelným izolantem se silikonovou omítkou jako konečnou úpravou. Lodžie s hliníkovým zábradlím byly navíc rozšířené dobetonováním stropního dílce před samotným osazením zábradlí. Na závěr byly všechny lodžie osazeny bezrámovým zasklením a aby se daly využívat i jako zimní zahrada, na stropy se osadili nová svítidla a doplnily se také nové zásuvky.

Modernizace vstupů

Proměnou do modernější podoby prošly také vstupy do objektu, přičemž větších úprav se dočkaly vstupy severní. Původní konstrukce schodišť byla vybourána a nahrazena novým železobetonovým schodištěm s teracovou dlažbou a po bočních stranách se osadily prefabrikované květníky. Střecha předsazeného vstupu byla zateplena a opatřena novou krytinou z asfaltových pásů. Moderní vzhled dotváří doplňky jako je lehká prosklená střešní konstrukce nad schodištěm nebo číslo popisné provedeno z nerezu a podsvíceno LED pásky. Nad jižními vstupy se instalovaly nové stříšky z bezpečnostním sklem.

Pár výhod a ještě jedna navíc

Tato lokalita nabízí několik nadstandardních výhod, jako je stanice metra pár desítek metrů od vchodu, nedaleký rozlehlý lesopark či koupaliště. Obyvatelé se nyní mohou těšit i z předností kvalitně modernizovaného domu, který jednoznačně zvýší komfort jejich bydlení.

A pochvala na závěr

Vážený pane řediteli,
jménem společenství vlastníků bytů Kosmická 11,13,15, Praha 4, Háje bychom Vám a Vašim zaměstnancům rádi poděkovali za kvalitně a odborně provedenou práci při kompletní regeneraci obvodového pláště objektu, která probíhala od března do září roku 2017.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?