Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Zateplení fasády

Fasáda, kterou tvoří obvodový plášť domu, plní funkci nejen konstrukční a statickou, ale také funkci ochrannou před vnějšími klimatickými podmínkami. Chrání dům před změnami teplot, větrem, vlhkem ale i hlukem. Právě fasáda je místem, kde uniká velké množství tepla, a podstatně se tedy podílí na celkových ztrátách vzniklých únikem tepla. To je hlavní důvod, proč se vyplatí fasády zateplovat.

Zateplení fasády je investicí do budoucna, která ušetří peníze za vytápění i starosti s opravami.

 PROČ ZATEPLENÍ?

 • ATRAKTIVNÍ VZHLED
  Fasáda je „tváří“ budovy. Zvolte atraktivní design, kterým zaujmete.
 • ÚSPORA ENERGIÍ A PENĚZ
  Zateplení fasády zamezí ztrátám energií, v domě bude optimální klima a vaše náklady na energie se výrazně ztenčí.
 • ODOLNOST VŮČI BIOZÁTĚŽI
  Izolační technologie při zateplování fasád ochrání dům před náročnými vlivy horka, deště, chladu a mrazu, ale i před požárem.

 Zateplení prodlouží životnost budovy a zvýší celkovou hodnotu nemovitosti.

Postup zateplení fasád

Celé zateplení fasád musí tvořit se stávajícími konstrukcemi souvislý tepelně izolační obal stavby. Obecné technické požadavky na výstavbu je nutné dodržovat podle vyhlášky MMR ČR č. 137/1998 Sb. Výsledný efekt je přitom velmi závislý na kvalitě provedených detailů.

Zateplování fasád je nejlepší provádět z vnější strany. Provedení vnitřního zateplení je do určité míry rizikové, protože vlivem vlhkosti daleko více namáhá konstrukci. Zateplení je možné provádět dílčím způsobem, v místech nejvýraznějších tepelných mostů, ale obvykle je výhodnější provést vnější tepelnou izolaci v souvislé vrstvě.

Základní rozlišení vnějšího zateplení:

 • tepelně izolační omítky
 • kontaktní zateplovací systémy
 • odvětrané zateplovací systémy

Před aplikací zateplovacího systému je třeba veškeré plochy řádně připravit, aby vykazovaly bezchybnou soudržnost všech vrstev, které tvoří podklad. Nesmíme podcenit důležitost detailů a usilovat o jejich kvalitní provedení. Jde zejména o správné založení tepelně izolačního systému, míchání lepicí hmoty, samotné lepení tepelně izolačních desek, kotvení hmoždinkami a správné provedení konečné povrchové úpravy.

 

Z těchto zásad firma KASTEN vychází, když navrhuje řešení pro své klienty.