Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

KASTEN PODPORUJE

Podporuje sociální, kulturní, sportovní, volnočasové a zájmové aktivity či akce, a to v regionu Mělnicka,  na území města Neratovice,
ve prospěch jejích obyvatel.