Práce ve stavebnictví?

Sanace panelového domu Sukova 1609-12 Kadaň

Panelové domy byly postaveny před téměř 40 lety jako sídliště pro zaměstnance povrchových dolů a přidružených provozů v severozápadních Čechách.

Lokalita:
Sukova 1609-12, Kadaň
Investor:
Společenství pro dům Sukova č.p. 1609 až č.p. 1612, Kadaň
Termín:
09/2010 – 09/2011
Investiční náklady:
16 831 300 s DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 10 fotografií

Popis realizace

Jak rekonstrukce panelových domů probíhala?

Pro většinu se staly moderním, pro mnohé vysněným domovem. 40 let se na panelových domech podepsalo, a tak když na konci roku 2009 byly domy privatizovány, první na co noví majitelé začali myslet, byla revitalizace. Dohodli se a rozhodli se využít dostupné dotační programy k regeneraci domů a snížení jejich energetické náročnosti. Byla to ojedinělá šance. Společný postup v přípravě projektů, administrativě, výběrovém řízení, výstavbě, vyhodnocení a využití dotačních titulů, poskytoval velkou výhodu.

V říjnu roku 2010 byla v rámci projektu revitalizace 24 bytových panelových domů v Kadani, Jirkově a Klášterci nad Ohří zahájena kompletní realizace úsporných opatření na bytovém panelovém domě Sukova 1609 – 1612, Kadaň. Rekonstrukce započala výměnou výplní otvorů. Po zaměření a odladění drobných nuancí, bylo možné okna zadat do výroby a poté se vrhnout na výměnu samotnou. Výměna v celém osmipatrovém čtyřvchodovém domě proběhla během 14 dnů. V průběhu výměny a ještě následně poté proběhla také dodávka a montáž doplňků jako jsou žaluzie a sítě. Protože se ovšem blížila zima, byly další práce přesunuty až na lepší klimatické podmínky tj. na jaro roku 2011.

Zateplení střechy a obvodového pláště

Zateplení obvodového pláště bylo zahájeno v březnu, a to současně fasády i střechy. Pro zateplení střechy bylo vzhledem ke konstrukci střechy s betonovou stropní konstrukcí a dřevěnou spádovou konstrukcí oddělenou od betonového stropu poměrně vysokou větranou vzduchovou mezerou přistoupeno k technologii použití foukané minerální izolace. Vzhledem k dostatečně vysoké větrané mezeře v mezistřešním prostoru zbylo i po zafoukání minerální izolace dostatek místa, a tudíž dostatečně vysoká mezera zajišťující provětrání a odvod případného kondenzátu mimo prostor dřevěného bednění a střechy. Větrání bylo dále zajištěno prostřednictvím nově vytvořených větracích otvorů v obvodové římse střechy, které také slouží jako případný úkryt pro netopýry a hnízdiště  rorýse obecného. Dále bylo odvětrání střechy posíleno přidáním ventilačních turbín osazených v ploše střešního pláště v místech u středových střešních žlabů. Montážní otvory pro zafoukání minerální izolace byly zpět zapraveny a celý povrch střešního pláště opatřen novým posypovým pásem, novými klempířskými prvky a řešením prostupů a ostatních detailů střešního pláště.

Zateplení fasády

Fasáda objektu je provedena kontaktním zateplovacím systémem dodávaným firmou Baumit v tloušťce 100 mm. Jako izolant byl použit fasádní polystyren v kombinaci s minerální vatou na požární pásy. Napojení nových výplní otvorů bylo provedeno pomocí okenních připojovacích profilů, stejně tak parapetní plechy. Povrchová vrstva je provedena kvalitní silikonovou probarvenou omítkou. Pro konečné barevné řešení bylo vyrobeno několik barevných vzorků, ze kterých jsme vybrali společně se zástupci SVJ definitivní kombinace barevného provedení. Sokl objektu je proveden ze soklového extrudovaného polystyrenového izolantu v tloušťce 50 mm. Podlahy lodžií byly řešeny dvěma způsoby. Bytové lodžie byly opatřeny novou betonovou mazaninou ve spádu, poté hydroizolační stěrkou a slinutou keramickou dlažbou včetně soklu. Na bytových lodžiích byla dlažba nahrazena dvousložkovým epoxidovým nátěrem s vhozenými chipsy. Nově byly řešeny vstupy do objektu i s přesunem hlavního přívodu elektrické energie, novými vyzdívkami, schránkami, zvonky a vstupním portálem. Nad vstupy byly vybudovány nové stříšky chránící příchozí před nepřízní počasí. Celkové zateplení fasády bylo ukončeno v průběhu července, pouze u vstupních portálů bylo nutné z důvodu posunu hlavního přívodu elektrické energie vyřídit povolení dodavatele silové energie a projednat změnu projektového řešení. Vstupní portály pak byly dokončeny v září a následně bylo celé dílo předáno zástupcům SVJ.

Na realizaci díla se aktivně podílelo několik dodavatelů a desítky pracovníků. Zdárného výsledku bylo také dosaženo díky aktivní spolupráci zástupců SVJ a trpělivosti a vstřícnosti všech obyvatelů domu.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?