Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

KASTEN zvládl projekt revitalizace 24 panelových domů za dvanáct měsíců

09.03.2012 (Zdroj: Materiály pro stavbu)

Před několika měsíci, na podzim 2011, byla dokončena revitalizace 24 bytových panelových domů v Kadani, Jirkově a Klášterci nad Ohří. Zdánlivě nic mimořádného, ale jen na první pohled. Revitalizace byla ve výběrovém řízení vypsána jako jedno stavební dílo a také tak byla realizována, a to za pouhý rok, od srpna 2010 do srpna 2011.

Panelové domy byly postaveny před téměř 40 lety jako sídliště pro zaměstnance povrchových dolů a přidružených provozů v severozápadních Čechách. Pro většinu se staly moderním, pro mnohé vysněným domovem. 40 let se na panelových domech podepsalo, a tak když na konci roku 2009 byly domy privatizovány, první na co noví majitelé začali myslet, byla revitalizace. Dohodli se a rozhodli se využít dostupné dotační programy k regeneraci domů a snížení jejich energetické náročnosti. Byla to ojedinělá šance. Společný postup v přípravě projektů, administrativě, výběrovém řízení, výstavbě a vyhodnocení a využití dotačních titulů, poskytoval velkou výhodu.

Společnost KASTEN, která má v oboru revitalizací panelových domů silné renomé, přizvala ke spolupráci firmy PETROM STAVBY, s. r. o., a NEPRO STAVEBNÍ, s. r. o., které v regionu působí, mají obdobné zaměření, odborné zkušenosti, disponují kvalifikovanými pracovníky a znají místní prostředí. Firma KASTEN vykonávala úlohu lídra sdružení, hlavního koordinátora a generálního dodavatele. Dílo vedla projektová manažerka Petra Nekolová.

Velkým oříškem byla mj. kontrola návrhů proveditelnosti zateplení střešního pláště a řešení podlahových souvrství na lodžiích, protože se vesměs se jednalo o domy postavené v konstrukční soustavě T- -O6BKV, jejichž střechy byly navrhovány jako dvouplášťové s tepelnou izolací umístěnou uvnitř střešního pláště.

Složité bylo také řešení podlah lodžií. Při detailních prohlídkách se totiž zjistilo, že na každém objektu jsou jiné původní skladby podlah. Proto bylo nutné provést detailní analýzu a evidenci povrchů a na jejím základě jednat se zástupci vlastníků, konečnou podobu povrhů upřesňovat a poté i provést. Složitost problému potvrzuje i to, že použití epoxidových nátěrových hmot a především jejich přilnavost k podkladu bylo nutno řešit a provádět za účasti zahraničních expertů a techniků. Pro jednotlivé části staveb pak bylo zapotřebí použít speciální stavební systémy, které zaručovaly vysokou kvalitu a zároveň odpovídaly i podmínkám dotačního titulu Zelená úsporám ve shodě s příslušnými SVT kódy. Pro vnější kontaktní zateplovací systém byly použity ucelené systémy Baumit, Caparol Basic Line, Minera Line, Weber Terranova. Pro zateplení střešních plášťů byly použity dva systémy. Foukaný granulát z minerální vaty pro dvouplášť a kontaktní izolant EPS 100S s termoaktivní membránou a vrchním hydroizolačním pásem z modifikovaných asfaltových pásů s břidličným posypem. Pro obě řešení byly použity finální hydroizolační pásy z modifikovaných asfaltových pásů s břidličným posypem typu PluvitecTech.

Dílo se podařilo dokončit v termínu i v očekávané kvalitě. Rekonstruované domy svým obyvatelům poskytují vysoký standard bydlení a zaručují nízké náklady na vytápění. Zásadně se prodloužila životnost objektů, které svým novým vzhledem zlepšily celkový ráz prostředí, ve kterém se nacházejí. Výrobní ředitel společnosti Kasten, Jiří Bureš se nad otázkou po příčině úspěchu usmívá: „Různých výběrových řízení pro malé i velké zadavatele ze státního i soukromého sektoru se zúčastňujeme často. Ne vždy uspějeme, ale i to bereme jako zkušenost. A poučení z ní jako investicí do budoucna. Například naše rozpočtové oddělení pracuje na velmi vysoké úrovni, protože v době, kdy jsou marže ve stavebnictví velmi nízké, je orientace na nákladovou stránku díla nezbytností. A svým způsobem i základem eventuálního úspěchu. Příprava na výběrové řízení je vždy jako příprava na velký, třeba sportovní, zápas. Pro úspěch je nezbytné, aby společnost měla zavedeny veškeré potřebné systémy řízení, jakosti, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a vlastnila také osvědčení a certifikáty, které potvrzují její odbornost. A je důležité mít reference, které potvrzují kvality společnosti. Bez toho není možné na úspěch pomýšlet. Účast v tak rozsáhlém tendru byla pro nás velkou výzvou. Věřili jsme si a uspěli jsme.“

Rozsahem, náročností i zapojením kapacit byla popisovaná revitalizace akcí, která bude mít významné místo nejen v historii společnosti Kasten, ale dá se předpokládat, že i v historii revitalizací panelových domů po roce 1989.

Více informací o jednotlivých domech:

 

DOKUMENTY K PROJEKTU