Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Zateplení střechy

Zateplení střech je velmi důležitou součástí celkového zateplení budov. Tepelné ztráty střechou mohou být v některých případech zcela zásadní a mohou mít značný podíl na celkové tepelné ztrátě objektu. Střecha je vystavena účinku klimatických podmínek, které způsobují značné výkyvy tepla v půdních prostorách. Zateplování střech tyto výkyvy omezuje. V zimních měsících zamezí energetickým ztrátám, v letním období naopak zpomalí průnik tepla zvenku dovnitř objektu a zajistí tak optimální klima.

Projekt a skladba střechy musí být projektantem navrženy tak, aby konstrukce plnila svou funkci a maximálně snižovala tepelné ztráty. Z tohoto faktu vycházíme, když navrhujeme řešení pro své klienty.

PROČ ZATEPLENÍ?

 • IZOLACE JEDNOU PROVŽDY
  Zateplování střech se neobejde bez zkušených odborníků, kteří umí vybrat ten nejvhodnější izolační materiál. Díky tomu bude vaše střecha chránit dům před povětrnostními vlivy po několik generací.
 • TEPLOTNÍ STABILITA
  Zateplená střecha zamezí tepelným mostům i zatékání, a hlavně v půdním prostoru vytvoří optimální, stabilní klima. To, že bude na půdě příjemně jak v létě, tak v zimě, lze využít k různým stavebním záměrům.
 • ÚSPORA
  Izolace střechy sníží průniky tepla až o 50 %. Úspora nákladů na vytápění je pak natolik významná, že se investice do zateplení střechy dlouhodobě vyplatí.
 • HODNOTA OBJEKTU
  Se zateplením střechy se rázem zvýší nejen užitná hodnota domu a kvalita bydlení, ale také vzroste tržní hodnota domu i jednotlivých bytů.


ŠIKMÉ A PLOCHÉ STŘECHY

Střechy se rozdělují na dva základní typy: šikmé a ploché. Každá vyžaduje při provádění tepelné izolace jiné materiály a postupy při montáži.

Důležitou součástí rekonstrukce střechy je hydroizolace, která zabraňuje prostupování vody pod střechu. U plochých střech, které se převážně vyskytují na panelových domech, je často využívána technologie měkčeného PVC materiálu nebo asfaltového nátěru. U šikmých střech pak hydroizolaci nejčastěji tvoří oplechování nebo některý z typů střešní krytiny.

ATIKA PANELOVÝCH DOMŮ

Společnost KASTEN se specializuje převážně na rekonstrukce bytových a panelových domů. Proto víme, že je nezbytné vyřešit jedno důležité místo na střeše panelových domů, tzv. atiku. Atika panelových domů obvykle postrádá tepelně izolační vrstvu, popřípadě je v její patě tepelná izolace minimální. Následně to vede k prohlubování výrazného tepelného mostu a tvorbě plísní v bytech pod střechou. Je to komplikace, která znepříjemňuje život obyvatelům v nejvyšších patrech. Proto je nezbytné tento prostor zateplovat a zajistit tak souvislý tepelně izolační obal celé budovy.

Zateplením střechy vyřešíte hned tři zásadní problémy najednou: v letních horkých dnech bude v domě optimální tepelná pohoda, v zimě se bude teplo držet uvnitř objektu a do třetice ušetříte nemalé peníze za vytápění.

Kontaktujte oddělení kalkulace staveb společnosti KASTEN, naši odborníci vám rádi poradí.