Práce ve stavebnictví?

Rekonstrukce souboru bytových domů Milánská

Jednoduchou stavební úpravou, vybudováním nových lodžií, se bytový dům v ulici Milánská změnil doslova k nepoznání.

Lokalita:
Milánská 412 - 417, Praha 10
Investor:
SVJ Milánská 412, 413, 414, Praha 10 a SVJ Milánská 415, 416, 417, Praha 10
Termín:
03/2017 - 03/2018
Investiční náklady:
36 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 13 fotografií

Popis realizace

Když lodžie chybí

Kdo zná bydlení v bytovém domě bez lodžií, ví kolikrát by ocenil její mnoha výhod. Vyjít na chvíli ven jen tak v pantoflích, posedět si na chvíli na čerstvém vzduchu, nebo jí využívat čistě prakticky dle svých potřeb je k nezaplacení. Mnoho bytových domů však bylo postaveno bez lodžiových konstrukcí.

Výhody předsazených lodžií

Lodžie může být z hlediska její konstrukce zapuštěná, polozapuštěná, nebo předsazená. První dva typy zabírají vnitřní prostor bytu, do kterého je lodžie zcela nebo částečně vsunutá. Navíc zhoršují i osvětlení interiéru. Z tohoto hlediska je nejpraktičtější předsazená lodžie, u které tyto nevýhody odpadají a která je také nejčastěji používanou konstrukcí.

Důležité zmínit je, že i když bytový dům žádné lodžie nemá, není to konečný verdikt a díky současnému technologickému pokroku je možné lodžie přistavět i dodatečně. Konstrukce sestávající ze stěnových panelů, vodorovného podlahového dílce a zábradlí, se k původně rovné fasádě budovy celkem jednoduše namontuje pomocí stavební techniky. Dům to zlepší nejen po estetické stránce, ale především přidá další obytnou plochu, což je vlastně cílem celého stavebního zásahu.

Naše společnost KASTEN nabízí kompletní služby i v této oblasti a představitelé SVJ z dvou bytových domů v ulici Milánská se rozhodli tuto nabídku využít. Jak probíhala celá modernizace?

Postupná proměna

Prvním stavebním zásahem provedeným v rámci celkové modernizace domu byla právě montáž nových předsazených lodžií na jižní fasádě, která byla původně rovná, pouze s okny. Postupovalo se na základě odborně zpracovaného projektu a detailů, které jsou zárukou bezpečnosti a spolehlivosti celé konstrukce.

Druhým krokem bylo zajištění vstupu na nově vytvořené lodžie, které probíhalo vyřezáváním potřebného otvoru do panelu. Poté se osadily nové plastové lodžiové dveře a v rámci této výměny se měnila i všechna ostatní okna za nová. Meziokenní vložky se nahradily novou vyzdívanou konstrukcí.

Takto připravený dům se následně zateplil tepelným izolantem z pěnového polystyrenu o tloušťce 120 mm. Nad okny byly vytvořené požární pásy z minerální vaty stejné tloušťky. V lodžiích bylo kvůli zachování co největšího prostoru použito šedého polystyrénu o tloušťce 100 mm. Jako povrchová úprava byla použita výjimečná minerální omítka s výrazným samočistícím efektem Baumit NanoporTop. Díky principu fotokatalýzy je extrémně odolná vůči znečištění mikroorganizmy.

Dokončení lodžií

Podlahy lodžií byly přebroušeny a opatřeny dvounásobným ochranným protiskluzným nátěrem s hydroizolačními vlastnostmi v šedé barvě. Soklík je na lodžiové stěně tvořen keramickou dlažbou výšky 100 mm.

Po dokončení podlah se montovalo nové zábradlí, které je tvořeno hliníkovou konstrukcí dělenou na 4 pole s výplní lepeným bezpečnostním sklem connex. V horní části má zábradlí průhled a v dolní části neprůsvitné sklo. Jedna čtvrtina naproti lodžiovým dveřím je čirá. Zábradlí bylo vyrobeno také s přípravou na držák satelitu a na truhlíky z vnitřní strany.

U domu Milánská 412-414 bylo na přání investora zábradlí vyrobeno s celobarevným sklem pro 3 pole a jedno pole je mléčné. Dům Milánská 415 - 417 volil zábradlí s čirým zasklením pro 3 pole a mléčným pro jedno pole naproti dveřím.

Střešní nástavby a práce spojené se zateplením

Po demontáží původního obložení stěn a vyspravení jejich povrchu se strojovny výtahů zateplily pěnovým fasádním polystyrénem tloušťky 100 mm a povrchově upravily silikonovou omítkou. Dřevěná konstrukce střech byla stržena. Střešní panely byly opatřeny novou pojistnou hydroizolací, zatepleny a dokončeny fóliovou střešní hydroizolací. Doplněny byly nové střešní okapy a svody na zajištění odvádění srážkových vod.

Úpravou prošel také soklový parter pod rampou vchodů 412-414, v rámci které byla vyměněna suterénní okna za plastová s bezpečnostním prosklením s dekorem kůra. Meziokenní vložky byly vyzděny z plynosilikátových tvárnic. Soklová část obou domů byla zateplena pěnovým polystyrenem a natřena silikonovým fasádním nátěrem na armovací vrstvu.

Střechy nad předsazenými vstupy a nad nebytovými prostory byly zatepleny střešním polystyrénem ve spádu a na nově bednění byla provedena nová falcová plechová krytina. Pro SVJ Milánská 412-414 byly dodány i nové svody a žlaby pro jejich odvodnění s napojením do původní dešťové vpusti. Stávající podlahy podest byly vybourány a nahrazeny novou skladbou tvořenou potěrem, hydroizolačním nátěrem a novou keramickou protiskluznou keramickou dlažbou. Okna nebytových prostor byly opatřené bezpečnostními mřížemi.

Nově byl proveden také okapový chodník z betonové dlažby na štěrkový podsyp a lemované betonovým zahradním obrubníkem. Okolí bylo po dokončení všech stavebních úprav opatřeno novým trávníkem formou nového výsevu.

Barevnost

Barevné řešení bylo zvoleno svěží, které podtrhlo nový moderní vzhled především nově vypadající jižní fasády a domů jako celků. Nové lodžie jsou pro majitelé komfortním prostorem navíc, které přinesly mnohostranné využití pro odpočinek i praktické využití. Posuďte sami, jakou proměnou tyto dva bytové domy prošly i díky KASTENu.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?