Práce ve stavebnictví?

Rekonstrukce bytových domů v ulici Československé armády 362-9, Odolena Voda

Tým pod vedením Petry Nekolové a Antonína Šimka odvedl vynikající práci na komplexu bytových domů v Odolené Vodě.

Lokalita:
Československé armády 362-9, Odolena Voda
Investor:
Společenství vlastníků jednotek Československé armády 362-9, Odolena Voda
Termín:
03/2013 – 07/2013
Investiční náklady:
16,7 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

I panelový dům se může stát příjemným a ekologicky úsporným místem pro život. Rádi měníme tyto šedé a studené paneláky v barevné a v komfortní bydlení, je k tomu potřeba pouze kvalitní rekonstrukce. Nájemníci v Odolené Vodě by Vám mohli vyprávět. A jak to tedy bylo.

Hlavní úkol, snížení energetické náročnosti

Jedná se o bytový dům realizovaný na konci 70. let minulého století jako jeden z objektu systémové výstavby panelových domů, železobetonové konstrukce. Objekt je tvořen celkem osmi sekcemi se 6 nadzemními podlaží. 1. patro je částečně zapuštěno pod terén a nachází se v něm místnosti společného vybavení domu, sklepy a knihovna. V ostatních nadzemních podlažích jsou byty. Na vstupy do objektu navazuje komunikační prostor, který tvoří schodiště a výtah. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nad střešní rovinu vystupují v místě komunikačních prostor střešní nástavby, v níž se nachází strojovny výtahu.

Přípravné práce

Oprava poškození železobetonových dílců, poruchy povrchových vrstev panelu, koroze výztuže a poruchy styků. 

Zateplení obvodového pláště domu včetně soklu

Bylo provedeno očištění a vyspravení fasády. Byl proveden kontaktní zateplovací systém v souladu se závěry energetického auditu. Pro celé zateplení byl použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém ETICS. Zateplovací systém byl založen cca 200 mm pod úroveň upraveného terénu, v místě vytápěného suterénu kde se nachází knihovna, byl zateplovací systém založen cca 1 m pod úrovní upraveného terénu. Na všech fasádách je navržena tloušťka tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 120 mm. Průčelní stěny lodžií byly zatepleny tepelnou izolací z tuhé fenolické pěny tl. 80 mm. V detailech byly použity menší tloušťky tepelné izolace. Boky lodžií na styku interiér a exteriér byl zateplen tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS tl. 120 mm. Boky lodžií na styku exteriér a exteriér byl zateplen tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS tl. 40 mm. Lodžiový stropní panel byl zateplen na spodní straně tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 40 mm. Obvodové stěny strojoven výtahu byly zatepleny tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 80 mm. V místě se zvýšenými nároky na požárně bezpečnostní řešení byl použit tepelný izolant z minerálních vláken. V oblasti soklu bude použita tepelná izolace z desek z extrudovaného polystyrenu XPS. Povrchová úprava fasády byla tvořena akrylátovou omítkou, zrnitost 1,5 mm. Povrchová úprava v 1. přízemního podlaží byla vytvořena dekorativní marmolitovou omítkou.

Částečná výměna výplní otvorů

Většina oken a dveří v dome byla v nedávné době již vyměněna, původní meziokenní vložky byly nahrazeny vyzdívkami z plynosilikátových tvárnic. V rámci oprav byla vyměněna ještě nevyměněná okna v suterénu domu, okna a dveře ve strojovnách výtahu, proběhlo zednické začistění ze strany interiéru. Nová okna v suterénu byla instalována s izolačním dvojsklem a plastovými rámy. Nová okna ve strojovně výtahu byly s izolačním dvojsklem a hliníkovými rámy. Dveře ve strojovnách výtahu budou ocelové zateplené. Výměna výplňových konstrukcí musela být provedena před provedením kontaktního zateplovacího systému. Tepelnou izolaci bylo nutné napojit až na rámy oken a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového panelu. Připojovací spára výplně byla pro zajištění parotěsnosti na interiérové straně opatřena parotěsnící interiérovou páskou, na vnější straně prodyšnou exteriérovou páskou.

Nové souvrství plochých střech

Střechy všech pěti sekcí domů 365-369 a strojoven výtahu byly zatepleny tepelnou izolací z pěnového polystyrénu EPS 100S Stabil tl. 100 mm na vyspravenou hydroizolaci z asfaltových pasů původní střechy. Tepelná izolace z kompletizovaných tepelně izolačních dílců z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil s nakašírovaným asfaltovým pásem. Hlavní hydroizolační vrstva byla tvořena asfaltovými pásy, SBS modifikovaný asfaltový pás s kombinovanou nosnou vložkou sklo – polyester opatřený břidličným posypem.

Opravy lodžií

Balkony a lodžie patří k místům, kterými může do domu nejvíce zatékat a kterými také nejvíce uníká drahé teplo. Původní zábradlí na lodžiích bylo ocelové, zasažené korozí. Stávající konstrukce podlah lodžií a jejich odvodnění bylo ve stavu, kdy docházelo ke stékání srážkové vody po panelech a k jejich degradaci. Sanace spočívala v odstranění veškerého narušeného a zkarbonatovaného betonu, v obnažení výztuže, odstranění betonu min. 20 mm pod vnitřní okraj prutu, mechanickém očištění výztuže nátěrem, nátěru opravované plochy pro vytvoření adhezního můstku, reprofilaci betonových částí tixotropní reprofilační směsí a pro vyhlazení povrchu dvousložkovou maltou. Pochozí vrstva byla položena z mrazuvzdorné protiskluzové keramické dlažby. Původní ocelová zábradlí balkónu byla demontována a nahrazena. Lodžie byly osazeny novým hliníkových zábradlím značky Aluminco s výplní s bezpečnostním sklem mléčné barvy, zábradlí bylo osazeno do maximální možné vzdálenosti od průčelní steny lodžie pro zachování co největšího užitného prostoru lodžie. Zábradlí bylo kotveno do bočních stěn lodžie.

Dokončovací práce

Nad všemi vstupy do objektu byly osazeny nové ocelové stříšky s výplní z tvrzeného skla. Byl vystavěn nový okapový chodníček.

Výměna klempířských prvků

V objektu byly osazeny nové vnější parapety z hliníkového plechu v bílém provedení, vnější parapety oken na lodžiích byly dle požadavku investora provedeny z keramického obkladu ve stejném barevném provedení jako dlažba podlahy lodžie.

Tato rekonstrukce potvrzuje, že za skvělou stavbou stojí pečlivá firma.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?