Práce ve stavebnictví?

Proměna panelového domu přístavbou nových lodžií

Stylová proměna typického sídlištního paneláku překvapí svým provedením, které nabízí nečekané možnosti, nové prostory.

Lokalita:
Rilská 3181/2 a 3182/4, 143 00 Praha 4 - Modřany
Investor:
SVJ domu Rilská č.p. 3181 a 3182, Praha 4
Termín:
08/2018 - 09/2019
Investiční náklady:
41,9 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 17 fotografií

Popis realizace

Stylová proměna typického sídlištního paneláku překvapí svým provedením, které nabízí nečekané možnosti. Výrazným zásahem, jako je prodloužení původních lodžií, či vybudování zcela nových, získal dům jak nadčasovou fasádu, tak především nové prostory.

Změny, které přinesla rekonstrukce

Předmětem revitalizace byly dva dvanáctipodlažní bytové domy v Rilské ulici v Modřanech, které na sebe přímo navazují. Kromě zateplení fasády a ploché střechy, byly na obou průčelích vybudované nové samonosné konstrukce lodžií. Staré, původní lodžie byly upraveny a zvětšeny. Stavební práce zahrnovaly také úpravu stávajících vstupů do objektu, včetně doplnění nových terénních a visutých ramp pro bezbariérový přístup, a zřízení nových přímých vnějších přístupů do přízemí a suterénu objektu.

Nové a prodloužené lodžie

Dnes se dá obyčejný, typizovaný panelák proměnit doslova k nepoznání. Dobudováním nových sloupců lodžií, se původně rovné fasády obou průčelí staly živější a zajímavější. Dům měl před rekonstrukcí pouze dva pásy lodžií na východní straně, tedy lodžii měl vždy jeden byt na patře v každém z vchodů. Provedená změna umožnila všem bytům mít svou vlastní lodžii.

Z technického hlediska se jedná o předsazené montované železobetonové konstrukce založené na vlastních základových stěnách. Lodžie jsou umístěny ve 12 podlažích nad sebou, a to v samostatném modulu na krajích domu a ve zdvojeném modulu uprostřed budovy. Totožné provedení je na východním i západním průčelí. Železobetonové lodžie mají šířku 3,6m a k budově jsou kotveny pomocí kotevních tyčí z betonářské oceli. Zábradlí tvoří hliníková konstrukce se skleněnou výplní z mléčného Connexu. Všechny lodžie jsou zaskleny bezrámovým systémem z čelní strany a pevnou skleněnou výplní na bocích.

Prodloužení lodžií na východní straně, které dům měl od svého postavení, se realizovalo dobetonováním železobetonové desky, kotvené ke stávajícímu objektu. Prodloužením o 0,6 m vznikla přibližně stejně velká podlahová plocha jako u nových lodžií. Zábradlí i zasklení je v totožném provedení u celého objektu.

Zateplení fasády

Samotným zateplovacím pracím předcházela sanace fasády v podobě odstranění nesoudržných vrstev na povrchu panelových stěn a také remodelace konstrukcí, kde byla narušená vrstva betonu nebo zkorodovaná výztuž.

Stěny průčelí i obou štítu jsou zateplené minerální izolací tloušťky 140 mm. Stejnou izolací byly zatepleny fasády strojoven výtahů na střeše. Na soklovou část domu byl použitý nenasákavý polystyrén XPS tloušťky 100 mm, stejně tak jako u soklu střešních nástaveb.

Nová okna a balkonové sestavy

V rámci stavebních prací byla realizována výměna všech původních, dosud nevyměněných dřevěných oken a balkonových dveří za nové plastové prvky. Na základě uvážení a rozhodnutí vlastníků bytových jednotek byla vyměněna i okna již v minulosti měněna za plastová, která se časem stala nevyhovující.

Do nově zřízených dveřních otvorů, které byly vytvořené do panelu obvodových stěn u nových předsazených lodžií, byly osazené nové balkonové dveře v sestavě s plastovým oknem. Dodána byla kvalitní česká okna s pěti komorovým profilem třídy A s izolačním dvojsklem.

Střecha

Hlavní střecha a ploché střechy strojoven výtahů jsou řešeny jako jednoplášťové, nevětrané konstrukce. Pro zateplení střešní plochy byl použitý polystyrén celkové tloušťky 200 mm, kladený ve dvou vrstvách s prostřídáním spár. Součástí rekonstrukce střechy bylo provedení nových vyústění všech ventilačních šachet, včetně jejich zateplení.

Jako hlavní hydroizolační vrstva střechy a nástaveb byla použita horkovzdušně spojovaná hydroizolace na bází PVC-P v tloušťce 1,5 mm. Pro oddělení polystyrénu a fólie, na zamezení vzájemné chemické reakce, byl použitý skelný vlies. Rohy, kouty a všechny detaily návazností byly řešené pomocí poplastovaných doplňků.

Schodiště a rampy

Nová schodiště s podestami jsou provedena z betonových tvárnic a z monolitických konstrukcí. Visuté rampy s mezipodestami jsou monolitické a podepřené samostatně stojícími stěnami. Rampy jsou konstrukčně napojeny na podesty a mají protiskluzný nátěr. Rampy uložené na terénu jsou ohraničeny bočními palisádami ze železobetonových prvků. Pochůzná vrstva je tvořena zámkovou dlažbou. Kolem schodišť, podest a ramp je provedeno zábradlí z ocelové konstrukce s prosklenou výplní.

Nadčasový styl

Výsledek celkové regenerace bytového domu Rilská překvapí svým nadčasovým dizajnem a nevtíravou kombinací barev. Využitím širokých možností moderního stavebnictví byl vytvořen skutečně velkorysý prostor v podobě nových lodžií. Péče byla věnována i okolí domu - vstupům, přístupovým rampám a schodištím, díky čemuž je proměna komplexní a dům tak nabízí praktické, bezpečné a velmi pěkné bydlení.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?