Práce ve stavebnictví?

Přeměna domu v Častavině, malebné pražské čtvrti jménem Liboc

Podívejte se na starší bytový dům, který po rekonstrukci od KASTENU připomíná současné moderní novostavby.

Lokalita:
Častavina 779, Praha 6 - Ruzyně
Investor:
SVJ domu Častavina 779 v Praze 6
Termín:
09/2017 - 11/2017
Investiční náklady:
2,7 mil.Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 6 fotografií

Popis realizace

Nadčasová architektura

Přesto, že dům v ulici Častavina 779 v pražských Ruzyních, byl postaven před desítkami let, díky nadčasové architektuře a volbě vhodných materiálů v rámci šetrné rekonstrukce, připomíná současné novostavby.

Budova má tři nadzemní podlaží, přičemž na každém z nich jsou vždy dvě bytové jednotky. Přízemí slouží jako společné prostory, technické zázemí a také jsou v něm umístěny 4 garáže. Ze stavebního hlediska se jedná o zděnou budovu obdélníkového půdorysu s plochou střechou a ustupujícím posledním podlažím, kde jsou bytové terasy.

Prováděné stavební práce

Rekonstrukce byla navržena v pěti základních bodech, kterých cílem bylo snížení energetické náročnosti budovy:

  • Zateplení obvodových stěn
  • Zateplení střechy
  • Oprava střešních teras ve 4. nadzemním podlaží
  • Rekonstrukce podlah lodžií
  • Výměna zábradlí u teras a lodžií a zastřešení teras

Zateplení fasády objektu

Samotnou instalaci zateplení fasády předcházelo odsekání původního kabřincového obkladu v soklové části a odstranění nesoudržných omítek. Na vyrovnaný a očištěný povrch se aplikoval kontaktní zateplovací systém z desek z fasádního polystyrenu v tloušťce 120 mm, v kombinaci s pásy z minerální vaty u založení systému. Vrchní ochrannou vrstvu tvoří tenkovrstvá silikonová omítka se zrnem 2 mm.

Kolem objektu byl proveden okapový chodníček z betonových dlaždic, úprava polohy lapačů střešních splavenin a na závěr montáž nových svodů hromosvodné soustavy.

Zateplení střechy

V minulosti byla provedena úprava vrchní střešní vrstvy novou fóliovou krytinou. Tato fólie byla před zateplením střechy demontována včetně podkladní vrstvy z geotextilie a povrch byl po demontáži očištěn a vyspraven. Na připravený podklad se pokládal střešní polystyren ve dvou vrstvách s prostřídáním styků o celkové tloušťce 200 mm. Po položení separační vrstvy následovala vrchní fóliová krytina Protan a celá skladba byla k podkladu fixována pomocí metody vakuového kotvení. Tímto způsobem byl vyřešen problém nutnosti kotvení pomocí kotev extrémně dlouhých délek do podkladní vrstvy.

Oprava střešních teras ve 4. nadzemním podlaží

Třetím prováděným opatřením bylo odstranění vrstev z teras ve čtvrtém nadzemním podlaží až po nosnou stropní konstrukci. Na zpenetrovaný podklad byla natavena pojistná hydroizolace, na kterou se pokládal střešní polystyren v tloušťce 80 mm. Spádovou vrstvu tvoří vyztužený beton vylitý na separační fólii a opatřený stěrkovou hydroizolací vyztuženou speciálními pásky v nejnamáhanějších místech, jako je roh napojení na stěnu, napojení okapnice a podobně. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická mrazuvzdorná dlažba.

Rekonstrukce podlah lodžií ve 2. a 3. podlaží

U lodžií ve druhém a třetím nadzemním podlaží se rovněž odstraňovala původní skladba až na nosnou konstrukci. Lodžie ve druhém podlaží jsou nad vytápěným prostorem, proto je v nové skladbě i tepelně-izolační vrstva z pěnového polystyrenu v tloušťce 40 mm. Spádovou vrstvu tvoří vyztužený beton, na který se nanesla dvouvrstvová stěrková hydroizolace včetně výztužných prvků. Vrchnou vrstvu tvoří keramická mrazuvzdorná dlažba vyspárovaná systémovou spárovací hmotou. Okapnice pro odvod dešťové vody je z lakovaného pozinkovaného plechu. Pod lodžií ve třetím podlaží není vytápěný prostor, skladba je tedy stejná, ale bez teplené izolace.

Výměna zábradlí u teras a lodžií

Původní kovové zábradlí s drátosklem bylo demontováno a nahrazenou novou konstrukcí z hliníkových profilů opatřených práškovou barvou s výplní z mléčného bezpečnostního skla. Zábradlí je kotveno do čela lodžiových panelů a do bočních lodžiových stěn. Lodžie jsou nově opatřeny bezrámovým zasklením.

Na západní straně objektu je zastřešení teras ve 4. nadzemním podlaží zajištěno markýzami ukotvenými bez tepelných mostů systémem thermatex. Na východním průčelí je stříška tvořena hliníkovou konstrukcí s krytinou z polykarbonátu.

Základ úspěchu

Základem úspěšné rekonstrukce je projektová dokumentace vypracována odborníky s citlivým a profesionálním přístupem a vkusný architektonický zásah zajišťující nadčasovost, nepodléhající jen dočasným moderním trendům. Dalším krokem je volba realizační firmy s odborníky na postech jak řídících, tak řemeslných, která zajistí s garanci opravdu kvalitní dílo. U domu v ulici Častavina můžeme s hrdostí říct, že se vše povedlo a vždy je pro nás radostí být součástí takových akcí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?