Práce ve stavebnictví?

Poliklinika Nymburk má nový kabát

Složitá a zajímavá rekonstrukce, zrealizovaná v rekordně krátkém čase a za plného provozu. Tak se dá stručně charakterizovat další povedená akce KASTENu.

Lokalita:
Okružní 2160, Nymburk
Investor:
Město Nymburk
Termín:
02/2015 - 08/2015
Investiční náklady:
18,1 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Složitá a zajímavá rekonstrukce, zrealizovaná v rekordně krátkém čase a za plného provozu. Tak se dá stručně charakterizovat další povedená akce KASTENu. Jak probíhalo zateplení polikliniky v ulici Okružní v Nymburce?

Obnova zdravotnických zařízení

Rekonstrukce zdravotnických zařízení je obzvlášť důležitá, protože slouží nám všem. Zkušenosti s tímto typem staveb máme opravdu bohaté a proto jsme se mohli velmi dobře připravit. Nabídli jsme nejlepší cenu a podmínky, to vše důkladně promyšlené a připravené našim výborným rozpočtářem Pavlem Pazderou.

Zajímavá čísla

Projekt „Zateplení polikliniky Okružní 2160, Nymburk“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Polikliniky. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2 o cca 161,7 t/rok a k úspoře energie cca 1.902,3 GJ/rok.

Pro dosažení těchto parametrů bylo zapotřebí vyměnit okna, zateplit obvodový plášť a zrekonstruovat střechu se zateplením. To vše mělo být zrealizováno během pouhých 6-ti měsíců a za nepřerušeného provozu polikliniky.

Okna jako priorita

Výměna oken probíhá vždy mezi prvními, aby se zateplením navázalo na již finální výplně otvorů. U polikliniky v Nymburce jim byla věnována nadstandardní pozornost, protože okna a meziokenní prvky tvořily souvislý pás, který probíhal v jednotlivých patrech přes celou délku budovy. Návrh okenních sestav byl přizpůsoben členění interiéru budovy a současně důrazně dodržoval rozdělní pásů oken do jednotlivých dilatačních a montážních celků. Nerespektování těchto zásad mohlo v budoucnu způsobit neodstranitelné vady v podobě nefunkčního kování oken, rizika vzniku prasklin v zasklení a trhlin ve stavebních konstrukcích, které přímo navazují na okenní pásy.

Původní dřevěné výplně byly ve velmi zlém, v mnohých případech až v havarijním technickém stavu a byly nahrazeny novými plastovými okny. Exponované prvky, jako jsou vstupní stěny a vchodové dveře byly navrženy z hliníkových profilů. Oříškem pro realizaci byla i vlastní výměna oken a dveří, která probíhala podle harmonogramu zpracovaného téměř na minuty přesně pro jednotlivé ordinace a přidružené prostory tak, aby byl provoz co nejmíň ovlivňován.

Sanační práce a zateplení obvodového pláště

Před samotným zateplením objektu proběhly rozsáhlé sanační práce, nejvíc zasažené byly konstrukce požárních schodišť. Sanační materiály bylo nutno použít až na 1600 m2 z celkové plochy fasády 3700 m2. Pro zateplení obvodového pláště byl zvolen certifikovaný bezcementový zateplovací systém. Hlavní plocha se zateplovala minerální izolací tloušťky 140 mm a pro kotvení byly použity hmoždinky STR U druhé generace, které mají ocelový šroubovací trn. Jedná se o univerzální hmoždinky, které spolehlivě drží ve všech typech podkladů.

Projekt uvažoval s použitím speciálních organických pásků Sto-Flachverblender na místa určená architektem, jako imitaci keramického obkladu, který by vhodně navazoval na okolní zástavbu. Fasáda je tvořená strukturovanou omítkou v odstínu světle šedém a krémovém.

Střešní konstrukce

Realizace střešního pláště byla provedena ve velmi krátkém termínu a to i přes nepříznivé klimatické podmínky na konci zimy a na jaře 2015. Vzhledem k dispozici objektu polikliniky na okraji města byly největším protivníkem každodenní poryvy větru, které mnohdy dosahovaly parametry vichřice.

Po prohlídce střechy, zaměření skutečného stavu a kontrole spádových poměrů, proběhla také tahová zkouška pro určení vhodného kotevního typu hmoždinek. Prohlubně a nerovnosti byli srovnány vyrovnávací směsí pod samotné velkoformátové polystyrenové desky EPS 100 S, které byly kladeny ve dvou vrstvách, každá o tloušťce 100 mm. Finální hydroizolaci tvoří kvalitní PVC fólie tloušťky 1,6 mm, mechanicky kotvená pomocí předem ověřených kotevních prvků.

Jak vypadá poliklinika po rekonstrukci?

Rádi se podílíme na zajímavých akcích, kde můžeme využít své znalosti a zkušenosti pro dosažení kvalitních výsledků a které zároveň i nás posouvají dál. Zateplení nymburské polikliniky k nim jednoznačně patří. V galerii se můžete podívat, jak finální dílo vypadá.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?