Práce ve stavebnictví?

Zateplení panelového domu Volmanova 1759 Čelákovice

Každý dům potřebuje jednou za čas stavební zásahy a opravy. Někdy to platí dokonce i o novostavbě.

Lokalita:
Volmanova 1759, Čelákovice
Investor:
Společenství vlastníků jednotek Volmanova 1759, Čelákovice
Termín:
06/2009 - 10/2009
Investiční náklady:
5 mil Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Každý dům potřebuje jednou za čas stavební zásahy a opravy. Někdy to platí dokonce i o novostavbě. Za několik pár let užívání padlo rozhodnutí opravit a dodatečně zateplit bytový dům v ulici Volmanova v Čelákovicích.

Když novostavba neslouží jak má

Developerských projektů bytové výstavby je mnoho a liší se od sebe nejen cenou a lokalitou, ale i kvalitou provedení. Ta není vždy taková, jakou bychom u novostaveb očekávali. Touto nepříjemnou zkušeností si prošlo i společenství vlastníků čelákovického bytového domu. Již po 8-mi letech užívání se projevili veškeré nedostatky. Dokázali však využít možnost opravit svůj dům v rámci programu Zelená úsporám a povýšit tak pouhou opravu vad na celkovou stavební úpravu se zateplením a vrátit domu nejen funkčnost, ale i pěkný vzhled. 

Bytový dům byl postaven v roce 2001/2002. Má tvar písmene L a společně s druhým, zrcadlově orientovaným domem tvoří jeden celek s polouzavřeným vnitřním atriem. Obvodové zdi jsou z cihelných bloků tloušťky 450 mm, původně bez zateplení, pouze se štukovou omítkou.

Provedení veškerých detailů bylo nekvalitní, docházelo k zatékání vody u balkonů z důvodu nefunkční hydroizolace a následné další degradaci, hlavně v průběhu zimního období. Společenství oslovilo naší společnost KASTEN na základě zdařilé opravy domu v sousedství, které mělo stejný problém.

Využití nejnovější technologie pro zateplení

Pro sanaci a zateplení domu byla zvolena progresivní technologie, která využívá lepené spoje. Ty se stále více používají i v tak náročných odvětvích, jako je letecká doprava či automobilový průmysl.

Baumit StarTrack jsou unikátní lepicí kotvy, v době realizace pod obchodním názvem Klebe Anker, které se osazují přímo na nosný podklad, se kterým vytváří pevné spojení a zároveň zabezpečuje dodatečné zafixování původní omítky. To bylo u tohoto domu zapotřebí, protože odtrhovými zkouškami se zjistilo, že omítka nemá dostatečnou přídržnost.

Fasáda domu

Po očištění podkladu tlakovou vodou a vyspravení lokálních vad, přišlo na řadu zateplení fasády pěnovým polystyrénem EPS-F s předchozí instalací lepících kotev. Na ty se nanesl speciální lepící tmel a vzápětí fasádní polystyrénová deska.

Tímto způsobem kotvení nedochází k tepelným mostům a v podstatě se vyloučí riziko prokreslování hmoždinek. Podhled průjezdu a odskoku fasády nad garážemi byl zateplený minerální vatou z důvodu požadavků požární ochrany staveb. Zateplení se provedlo včetně všech souvisejících prací jako je oplechování parapetů a okapových hran, úprava hromosvodu, dešťových svodů včetně lapačů střešních splavenin a překládka osvětlení vstupů.

Podlahy balkonů a nové zábradlí

Předmětem díla byla také rekonstrukce podlah balkonů a teras, která spočívala v kompletní výměně souvrství. Po vybourání původní nefunkční skladby, se na upravený podklad nanesla vrstva vyztuženého betonu ve spádu. Poté se realizovala stěrková hydroizolace včetně všech doplňků a na závěr dlažba s protiskluzným povrchem.

Žel, problematickou nebyla jen skladba podlahy a kvalita jejího provedení, ale také kotvení všech zábradlí. Pro balkony se tedy dodávalo nové zábradlí ze žárově zinkovaných profilů s ověřeným kotvením do stěn a podpěrnými nožičkami. Výplň tvoří svislé příčle u všech čtyřech typů zábradlí různých délek. Dodávali jsme také zábradlí pro francouzská okna ve stejném vyhotovení.

Jak předcházet problémům

Nejlepší je problémům předcházet a při koupi nemovitosti je potřeba věnovat maximální pozornost tomu, jaká developerská nebo stavební společnost stojí za výstavbou, zkontrolovat si stav technického provedení a ideálně si na prohlídku pozvat odborníka. Některé vady jsou však skryté a ukážou se až po nějaké době. Pokud již není možné uplatnit nárok na opravu u společnosti, která nemovitost postavila, je dobré svěřit se do rukou stabilní firmě, která má mnoho zkušeností a důvěryhodné jméno. Jako třeba naše společnost. Skvělou stavbou, pečlivá firma.




Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?