Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Zaostřeno na detaily litoměřického domu

Dobrá stavba se pozná snadno, prozradí se totiž sama.

Lokalita:
Revoluční 1834, Litoměřice
Investor:
Společenství vlastníků Revoluční 1834, 412 01 Litoměřice
Termín:
09/2017 – 06/2018
Investiční náklady:
12,2 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Dobrá stavba se pozná snadno, prozradí se totiž sama.

Klíčový druhý pohled

Na první pohled nás budova zaujme jako celek. Při druhém, podrobnějším zkoumání snadno zjistíme, jestli je i kvalitně provedena. Přesto, že mnoho detailů zůstává skryto pod konstrukcemi, třeba na provedení kolem lodžiových zábradlí, ustupujících konstrukcích, nebo i v návaznosti stěny a okapového chodníku je lehké poznat, jestli si stavební firma dala na díle záležet.

Pečlivost je základním kamenem naší společnosti a u čtrnáctipodlažního litoměřického bytového domu se KASTEN opět zaměřoval na detaily.

Revoluční

Bytový dům v Revoluční ulici v Litoměřicích je panelová stavba dokončena v roce 1979. Je obdélníkového půdorysu s plochou střechou, má jedno technické, částečně zapuštěné podlaží, dva vchody a 77 bytů. Vstup do objektu je bezbariérový.

Cílem stavebních prací byla modernizace obvodového pláště se zateplením a úprava společných prostor v interiéru.

Fasáda

Dům měl na štítech starší zateplovací systém, který byl kompletně odstraněn. Poté byl celý povrch obvodového pláště zkontrolován a degradované části opravené pomocí reprofilačních materiálů. Na vyspravený a očištěný povrch stěn byl aplikovaný zateplovací systém z minerální vaty tloušťky 140 mm, s hmoždinkami se zápustnou montáží. V lodžiích byla použita izolace tloušťky 100 mm, pro zachování co největšího prostoru při současném splnění tepelně-technických požadavků. Podhledy a boční stěny lodžií, které nesousedí s interiérem, byly opatřené výztužnou vrstvou bez zateplení. Soklovou část chrání perimetrická, nenasákavá izolace. Povrchovou vrstvu celého objektu tvoří silikonová fasádní omítka, na soklu je omítka mozaiková.

Po vybourání betonové mazaniny původního okapového chodníku a provedení výkopu hloubky cca 0,3m, byla podzemní část soklových stěn ošetřena hydroizolací s vytažením 0,3m nad terén a zateplena perimetrem tl. 50 mm. U štítu, kde se provedla drenáž, byl výkop hlubší. Nový okapový chodník je tvořený betonovými dlaždicemi kladenými do štěrkového lože, s olemováním  betonovým obrubníkem.

Oprava bytových lodžií a výměna zábradlí

Proměnou prošly podlahy lodžií, u kterých byly původní vrstvy odstraněny, a na stavebně připravený panel byla provedena nová skladba. Spádovou vrstvu tvoří betonová mazanina vyztužena polypropylenovými vlákny, na kterou se nanesla dvouvrstvá hydrostěrka. Na ní se nalepila mrazuvzdorná, protiskluzná dlažba spárovaná flexi spárovací hmotou.

Nové zábradlí je z ocelových profilů s výplní tvořenou mléčným bezpečnostním sklem. Kotvené je do bočních lodžiových stěn a na podlahu položeno přes aretační nožičky. Zábradlí je tvaru „U“ s kratičkými bočnicemi, mírně předsazené před fasádu.

Původní střešní plášť nejvrchnějších lodžií byl, po jeho odstranění, nahrazený novým souvrstvím s pojistnou hydroizolací, polystyrénovou spádovou vrstvou ze střešního EPS s vloženou dělící geotextílií a zakončen kvalitní PVC fólií o síle 1,5mm.

Zrušení chodbových lodžií

Na konci chodby v každém podlaží byla původně malá lodžie s kovovým zábradlím. Z důvodu zanedbatelného využívání a zefektivnění funkčnosti obvodového pláště z hlediska tepelných úniků, byly tyto lodžie zrušeny. Zábradlí bylo zdemontováno a namísto něho byla vyzděna nová stěna s novým oknem, v posunuté poloze směrem co nejvíc k exteriéru tak, aby lícovala s obvodovou zdí. Protože původní stropní deska byla mírně zapuštěná, finální poloha nové zdi musí být samozřejmě zapuštěná také. Ve výsledku celkem zajímavě „rozbíjí“ jinak rovnou plochu.

Společné prostory

Opravy byly prováděné také v interiéru ve společných prostorách. Práce zahrnovaly elektroinstalace pro osvětlení před byty u výtahu a také novou podlahu v nově vzniknutém vnitřním prostoru ve zrušených lodžiích.

Potvrzení kvality

V rámci každého stavebního díla je prováděno nespočet odborných rozhodnutí, úkonů, úprav, navazujících prací a detailů, které celek dotvoří do konečného výsledku. Právě to, jak se vše doplňuje a navazuje na své okolí, rozhoduje o tom, zda i druhý podrobnější pohled potvrdí první dojem kvalitní stavby.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?