Práce ve stavebnictví?

Stejné, přesto originální domy Slunečnicová

Nadčasové, jemně laděné řešení fasád čtyř domů, zdobí „květinovou“ část Prahy.

Lokalita:
Slunečnicová 2974,2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981 Záběhlice, Praha 10
Investor:
Společenství vlastníků Slunečnicová, Slunečnicová 2974/1, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Termín:
08/2020 – 01/2021
Investiční náklady:
23,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 13 fotografií

Popis realizace

Jedna akce, čtyři domy

Pampelišková, Fialková nebo Tulipánová. To jsou názvy ulic v „květinové“ části Prahy, nedaleko Jižní spojky. Právě tady jsme revitalizovali hned čtyři bytové domy, ve sdružení se společností Nepro stavební a.s.

Rekonstruované domy se nacházejí v ulici Slunečnicová a mají stejné architektonické i stavební ztvárnění. Jedná se o třípodlažní budovy s jedním technickým podlažím a plochou střechou. Předmětem oprav byl obvodový plášť, který je nově zateplený, dále rekonstrukce střechy, výměna střešních výlezů.

Obvodový plášť

Na sanovaný, vyrovnaný a očištěný povrch původních stěn byl realizován nový systém kontaktního zateplení, s izolantem z minerální vlny v nadstandardní tloušťce 160 mm. Na hlavní i boční stěny lodžií byla použita izolace z fenolické pěny tloušťky 90 mm. Fenolická pěna se používala také na ostění a nadpraží okenních otvorů. Povrchovou úpravu tvoří probarvená silikonová omítka s velikostí zrna 1,5 mm.

Parapetní lůžka byla zateplena extrudovaným polystyrénem XPS s tloušťkou 20 mm, a po natažení armovací vrstvy byly osazené hliníkové parapety, se stříbrnou metalickou barvou RAL 9006. Jako poslední, se na fasádě zrealizovaly nové hromosvody.

Rekonstrukce lodžií

Původní lodžiové podlahy byly vybourány. Na očištěný povrch byl nanesený adhezní můstek a spádová betonová vrstva tl. 50 mm. Na ní se zrealizovala dvouvrstvá hydroizolační stěrka a mrazuvzdorná dlažba s keramickým soklíkem. Skladbu ukončuje hliníková koncová okapnice.

Nové lodžiové zábradlí tvoří hliníková konstrukce s výplní mléčným bezpečnostním sklem, nebo v kombinaci svislé příčle a mléčné sklo (podle umístění v domě). V bytech, kde majitelé projevili zájem, je namontováno také lodžiové zasklení.

Střecha

Původní oplechování střešní atiky bylo zdemontováno a atika byla navýšena nadezdívkou z betonových tvárnic s celkovou výškou 250 mm. Následně byla boční i vrchní atiková strana zateplena polystyrénem EPS o síle 80 mm.

Původní skladba střechy byla ponechána a na ní byla zrealizována tepelná izolace s celkovou tloušťkou 260 mm, která byla kladena ve dvou vrstvách. Na ní byla položena separační vrstva z geotextilie a následně hydroizolační vrstva z mPVC fólie. Detaily kolem prostupů, v rozích, nebo přechodech na stěnu, byly zpracované pomocí poplastovaných systémových lišt. Na ploché střeše byla také zrekonstruována hromosvodná soustava.

Výměna výplní otvorů

Na každé střeše byly osazené dva nové střešní výlezy s kovovou zateplenou konstrukcí.

Stejné, přesto originální

Fasáda je realizována v jemných, neutrálních tónech s rozehranými zábradelními konstrukcemi. I když se jedná o rekonstrukci stejných domů, stejně tak je každý jedinečný díky malým rozdílům v provedení lodžiových zábradlí. Především jsou však výjimečné díky lidem, kteří v nich žijí a dělají je originálem.

Ať se dobře bydlí!
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?