Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Sanace panelového domu Krosenská 542, 543, Praha

Panelový dům se nachází v krásné lokalitě nedaleko Zoologické zahrady, v pražské Tróji.

Lokalita:
Krosenská 542.543, Praha 8
Investor:
Bytové družstvo domu 542,543 Krosenská
Termín:
03/2011 – 07/2011
Investiční náklady:
7,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 12 fotografií

Popis realizace

Jak sanace panelového domu probíhala?

Dům na ulici Krosencká č,p 542 a 543 je osmipatrový panelový objekt, který byl postaven na přelomu 70. a 80. let v Praze 8. Dům je rozdělen na dvě sekce, z nichž každá má svůj vstup a samostatný výtah. 

Zakázka byla po vzájemné dohodě s Bytových družstvem domu 542,543 Krosenská rozdělana následovně na dvě etapy:

I.etapa   Přípravná fáze – inženýrská činnost

 • zhotovení odborného posudku budovy k programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“ dle ČSN EN ISO 13790 s okrajovými podmínkami dle TNI 730330
 • zhotovení průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 148/2007 a ČSN 730540
 • zhotovení energetického auditu budovy dle vyhlášky MPO 213/2001 Sb. ve znění pozdějších znění
 • zhotovení projektové dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 • součinnost při zajištění stavebního povolení
 • vyplnění žádostí a součinnost při získání finanční podpory z dotačního programu Zelená úsporám  
 • účast na kolaudačním řízení

II.etapa   Realizace díla – stavební práce:

 • kompletní provedení dodatečných tepelných izolací obvodových stěn bytových podlaží včetně konečné povrchové úpravy obvodových stěn celého domu vč. soklu
 • kompletní provedení dodatečných tepelných izolací stěn strojoven výtahů
 • provedení dodatečných tepelných izolací a nového hydroizolačního systému střechy
 • provedení dodatečných tepelných izolací a nového hydroizolačního systému střechy strojoven výtahů
 • demontáž a montáž stávajících zasklení lodžií
 • dodávka a montáž nového zábradlí ve složení drátosklo, connex
 • oprava vyjmenovaných podlah lodžií – pouze první řada dlaždic, vč. odsekání stávajícího soklu lodžií včetně montáže nových soklových dlaždic
 • vícepráce na strojovnách výtahů a vzduchotechnice domu
 • dodávka a montáž předokenních sušáků na prádlo s rozpěrnou tyčí
 • mozaiková omítka z barevných kamínků v oblasti soklů
 • dílčí oprava elektro osvětlení
 • opravy opěrných zdí u vstupů
 • úklid a likvidace všech odpadů

Projekt byl úspěšně podpořen Ministerstvem životního prostředí, z programu Zelená úsporám.

Zateplení

Nejviditělnější částí stavební části zakázky bylo zateplení fasády a zateplení střechy bytového domu včetně ostatních doplňkových prací na objektu. Fasáda domu byla zateplena kontaktního systému dodatečného zateplení Baumit PRO EPS-F a Baumit PRO minerál a jako povrchová úprava byla použita silikonová omítka. Vzhledem k tomu, že zateplovací systém byl založen už pod terénem, nebylo nutné použít pásy z minerální vaty u založení zateplovacího systému.

Barevné řešení domu bylo provedeno ve světlých pastelových barvách. Definitivní odstíny byly vybrány těsně před realizací a nakonec se investor přiklonil k několika odstínům žluté. Od sytě tmavě žluté po lehký žlutý nádech.

Zateplení ploché střechy

Na střeše domu byla provedena sanace a zeteplení střešního pláště hydroizolačním systémem Pluvitherm s tepelnou izolací tl. 160 mm a strojoven výtahů s tepelnou izolací tl. 100 mm, a to včetně nových klempířských a zámečnických částí.

Další provedené práce

Zrekonstruovány byly také vstupy a bezprostřední okolí domu. Nad vstupy byly namontovány nové stříšky, oplechovány parapety z ocelového pozinkovaného plechu a opraven okapový chodník kolem domu, včetně podsypu a hydroizolace v oblasti soklu.

Ohled na ochranu životního prostředí

Stavební úpravy musely být prováděny s ohledem na chráněné hnízdiště rorýse obecného v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu bylo nutné zachovat původní profily otvorů a pouze částečně zazdít některé horizontálně položené obdélníkové otvory.

Shrnutí rekonostrukce

Dům vypadá jako nový především díky dobře odvedené práci zaměstnanců KASTENU pod vedením zkušeného vedoucího projektu Zdeňka Randáka, a přípravářky stavby Michaely Haové, kteří svoji práci dělají vždy s maximálním nasazením.

Cena zateplení

Nechte si od nás spočítat cenu zateplení i vašeho domu, je to velmi snadné. Na základě Vámi dodaných parametrů Vám navrhneme ideální řešení, stačí vyplnit naši kalkulačku ceny zateplení, a my Vám následně cenu zateplení zašleme.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?