Práce ve stavebnictví?

Proměna bytového domu Václavkova

Odstranění statických a funkčních poruch, zlepšení tepelně-technických vlastností i estetického vzhledu budovy - to vše přinesla kompletní rekonstrukce cihlového domu v Mladé Boleslavi.

Lokalita:
Václavkova 772, Mladá Boleslav
Investor:
SVJ domu č.p. 772, Václavkova, Mladá Boleslav
Termín:
10/2016 - 03/2017
Investiční náklady:
6,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Cihlový dům

Třípodlažní cihlový dům, který byl předmětem celkové rekonstrukce, je obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Cihelné zdivo je tloušťky 450 mm a objekt je podsklepen pod celým půdorysným průmětem. Okna jsou dvoukřídlá plastová se stejným, pravidelným rozmístěním na východní i západní fasádě.

Stavební úpravy

Navrhované práce probíhaly na přelomu roku, od října do března v následujícím pořadí:

  • Rekonstrukce střechy
  • Výměna oken a dveří
  • Zateplení fasády
  • Zateplení podlahy půdního prostoru
  • Rekonstrukce lodžií
  • Zateplení stropu suterénu
  • Oprava okapového chodníku a dokončovací práce

Střešní konstrukce

Původní povlaková krytina byla po demontáži okapového systému odstraněna a podkladní bednění bylo pečlivě zkontrolováno. Poškozené části byly vyměněné a celá plocha bednění byla naimpregnována. Po položení difúzní pojistné hydroizolace byla pokládána nová plechová krytina s jednoduchou drážkou včetně hřebenů, sněžných zachytávačů, odvětrání kanalizace a oplechování paty i hlav komínů, na které byla natažena nová omítka s výztuží.

Výměna oken

Bytová i sklepní okna byla vyměněna za nová plastová okna z pětikomorových plastových profilů s izolačním dvojsklem. Nové okenní konstrukce byly vyhotoveny se stejným členěním jako původní výplně otvorů a do bytových oken byly osazeny také plastové vnitřní parapety.

Zateplení obvodového pláště

Pro zateplení fasády byl navržen kontaktní zateplovací systém s bezespárou tenkovrstvou omítkou a šedým fasádním polystyrénem tloušťky 140 mm. Požární prvky na fasádě jsou z minerální vaty a obklad ostění a nadpraží oken je z fenolické pěny, která má lepší izolační vlastnosti i při menších tloušťkách izolantu. Na stěny technického podlaží byl použitý systém pro soklovou oblast, tedy do výšky 0,5 m nad terén je izolant z extrudovaného nenasákavého polystyrenu tloušťky 80 mm.

Podlaha půdního prostoru

Původní skladba střešního pláště byla bez tepelné izolace. Podlaha pod nevytápěnou střechou byla zateplena tepelnou izolací volně položenou na očištěnou podlahu půdy. Jako tepelný izolant se použila podlahová minerální vata tloušťky 200 mm, na kterou se položila difuzní ochranná fólie a nášlapnou vrstvu v požadovaných místech tvoří dvouvrstvá dřevoštěpková deska.

Rekonstrukce lodžií

Rekonstrukce lodříí započala demontáží zábradlí a odstranění zkorodovaného oplechování, se původní vrstvy podlahy vybouraly až na nosnou železobetonovou konstrukci lodžie. Výtluky se vyspravily opravnou hmotou a provedla se nová spádová vrstva. Hydroizolaci tvoří dvouvrstvá hydroizolační stěrka včetně výztužných pásek a těsnících pásů, která je ukončena okapovým systémovým profilem. Pochozí vrstva je z keramické mrazuvzdorné dlažby vyspárovaná flexibilní spárovací hmotou.

Nové zábradlí lodžií je z hliníkových profilů osazených bezpečnostním sklem mléčné barvy.

Zateplení stropu suterénu

Na oškrábaný a vyspravený podklad stropu suterénu se přikotvila nová izolace z minerálních vláken o tloušťce 80 mm, která se zaklopila sádrokartonovou konstrukcí s vloženou parozábranou a opatřila se bílou malbou.

Oprava okapového chodníku a dokončovací práce

Dlaždice původního okapového chodníku u západní fasády a zámková dlažba u východní fasády byly odstraněny, a terén kolem objektu byl vykopán do hloubky 0,5 m. Do takto připraveného terénu se založila tepelná izolace soklu a následně se provedlo vyrovnání chodníku podsypem z hutněného štěrkopísku.  Na upravený štěrkopískový podsyp se po obvodě objektu kladly nové betonové dlaždice se záhonovou betonovou obrubou.  V místech se zámkovou dlažbou byl postup stejný a po provedení zateplení soklu pod terénem, byly zámkové dlaždice zpětně osazeny. V rámci oprav okapových chodníčků byly reprofilovány tělesa anglických dvorků hrubou reprofilací a dvounásobnou dvousložkovou stěrkovou izolací.

Architektonické a barevné ztvárnění

Architektonický návrh a barevné provedení bylo schváleno městským architektem. Pro fasádu byla zvolená příjemná broskvová barva v tlumeném odstínu v kombinaci s intenzivnější barvou kolem oken a na vystupujících částech ve štítových stěnách. Celkový obraz doplňuje plechová střecha v šedé barvě, která ladí se soklovou částí, kde je použita šedá mozaiková omítka.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?