Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Oprava lodžií bytového domu Jiráskova, Mladá Boleslav

Lodžie v rámci bytu představuje přidanou hodnotu, která poskytuje nejen prostor pro odpočinek, ale také praktické využití. Zaslouží si tedy pravidelnou péči a občas i generální zásah, jako v případě lodžií bytového domu Jiráskova V Mladé Boleslavi.

Lokalita:
Jirásková 841, Mladá Boleslav
Investor:
SVJ domu č.p 840, 841, Jiráskova, Mladá Boleslav
Termín:
06/2017 - 08/2017
Investiční náklady:
4,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 6 fotografií

Popis realizace

Lodžie v rámci bytu představuje přidanou hodnotu, která poskytuje nejen prostor pro odpočinek, ale také praktické využití. Zaslouží si tedy pravidelnou péči a občas i generální zásah, jako v případě lodžií bytového domu Jiráskova V Mladé Boleslavi.

V centru města

Objekt je situován v centru města Mladá Boleslav s orientací hlavních fasád na západ a východ. Dům má dva hlavní vstupy a dvanáct nadzemních podlaží. Objekt má celkem 70 lodžií, na západní fasádě jsou dva sloupce chodbových lodžií a na východní fasádě jsou bytové lodžie ve čtyřech sloupcích, z kterých dva sloupce k sobě vždy přiléhají.

Stav lodžií

Opravě lodžií předcházel podrobný stavebně technický průzkum s cílem zhodnotit stav a nutné opravy pro opětovnou bezchybnou funkci celé konstrukce. Hlavními problémy byly:

  • Degradace železobetonové hrany lodžií
  • Trhliny mezi lodžiovými dílci
  • Degradace ochranného nátěru podlah lodžií, zatékání do podlah lodžií pochůzí spádové vrstvy, degradace podhledu lodžie
  • Zatékání do interiérů bytů
  • Koroze klempířských a zámečnických prvků
  • Sanace konstrukce a zateplení  lodžiových stěn

Jako první proběhla demontáž původních zábradlí a zasklení lodžií a poté následovaly bourací práce, kterými se odstranila původní skladba podlah, degradovaná omítka podhledů a všechny nesoudržné části betonových konstrukcí. Pro reprofilaci poškozených míst byl použitý ucelený sanační systém včetně ošetření výztuže.

Kompletní nahrazení podlah se začalo vybetonováním nové spádové vrstvy z vyztuženého betonu na očištěný a penetrací ošetřený povrch panelů. U rámu lodžiových dveří byl vložen pás tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu pro zamezení tepelného mostu. Na tento podklad byla natažena hydroizolační vrstva stěrkovou hmotou, na kterou se po jejím vyzrání lepila nová mrazuvzdorná keramická dlažba s protiskluzným povrchem.

V rámci oprav konstrukce byl zateplen podhled lodžií, vnitřní i vnější lodžiové stěny a také vnitřní čelo dělící konstrukce. Na všechny plochy byla kladena minerální izolace s podélnou orientací vláken. Zateplovací systém byl ukončen silikonovou omítkou, která se aplikovala i na místa bez tepelné izolace, jako je například vodorovné čelo podlahového panelu.

Výměna zábradlí

Nová zábradlí jsou systémová, certifikovaná, z hliníkových profilů s výplní z lepeného bezpečnostního skla. Zábradlí je kotveno systémovými prvky do obvodových stěn na opravená místa po odstranění starého zábradlí, po délce je podepřeno rektifikovatelnými nožičkami s podložkami cca v 1/2 rozpětí lodžiového dílce. U třech bytových lodžií bylo dodáno také nové zasklení. Do každé lodžie (bytové i chodbové) byl instalován sušák systémového typu.

A může se relaxovat

Opravou byly odstraněny všechny problémy, které měly již tak nepříjemné důsledky, jako je zatékání do bytů. Funkční a zmodernizované lodžie plně slouží pro relax a obyvatelé si mohli užít nerušené babí léto třeba u kafíčka ve své soukromé lodžiové kavárničce.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?