Práce ve stavebnictví?

Oprava a modernizace bytového domu v ulici Taškentská

Modernizaci pražského bytového domu v ulici Taškentská předcházela promyšlená projektová dokumentace a volba prvotřídních materiálů a výrobků.

Lokalita:
Taškentská 1413-16, Praha 10 - Vršovice
Investor:
Společenství vlastníků jednotek Taškentská 1413 až 1416, Praha 10
Termín:
05/2016 - 02/2017
Investiční náklady:
44,1 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 7 fotografií

Popis realizace

Modernizaci pražského bytového domu v ulici Taškentská předcházela promyšlená projektová dokumentace a volba prvotřídních materiálů a výrobků. Výborná strategie, pokud cílem je opravdu kvalitní rekonstrukce.

Nepodcenit projektovou přípravu

Když máme jasný záměr, nejradši se vidíme u konce celé akce, s výsledkem jaký si představujeme. Z tohoto důvodu máme občas tendence celý proces urychlit, zjednodušit a zkrátit. V některých věcech se to však nevyplácí a jednou z nich je právě příprava projektové dokumentace. Ošidit ji, či zcela vynechat, jednoznačně nevede tam, kam chceme. Společenství vlastníků jednotek Taškentská tuto chybu neudělalo a předrealizační přípravě společně věnovali spoustu času a úsilí. A samotný projekt moudře svěřili odborníkům.

Rozsah stavebních úprav

Bytový dům v Taškentské ulici patří k velkým pražským panelovým domům soustavy T08 B. Proveden byl podrobný stavebně technický průzkum obálky budovy a střechy, v rámci kterého se prováděli také odtrhové zkoušky nosného podkladu a sondy pro zjištění přesné skladby střešního pláště.

Předmětem samotné rekonstrukce byly následující oblasti:

  • Modernizace fasády včetně výměny klempířských prvků
  • Sanace podlah lodžií
  • Výměna lodžiových zábradlí
  • Rekonstrukce střechy včetně výměny zámečnických prvků
  • Demontáž a likvidace materiálu s výskytem azbestu
  • Výměna oken v bytech a na schodištích
  • Zazdění průchodu

A opět azbest

Se stavbami, kde se vyskytuje tolik obávaný azbest jako součást stavebních prvků, jsme se setkali již nespočetněkrát. S odbornou demontáží a likvidací máme tedy opravdu bohaté zkušenosti a mohli jsme je uplatnit i na této stavbě.

Azbest se u tohoto domu vyskytoval v prvním nadzemním podlaží v takzvaných "boletických panelech", což potvrdilo také posouzení vzorků v akreditované laboratoři. Demontáž se provedla jako jedna z prvních prací, vybouraná místa se dozdila pórobetonovými tvárnicemi a pak přišly na řadu sestavy oken a dveří.

Výměna oken  

Součástí stavebních prací byla také výměna oken v bytech a výměna sestav na schodištích. Původní meziokenní vložky byly zdemontovány a nahrazeny zděnou konstrukcí z pórobetonových tvárnic. Zcela nová sestava oken a dveří se instalovala v původním průchodu, který byl dle přáni investora zazděn. Díky tomu se vytvořil nový prostor pro společenskou místnost. Okna byla vyměněna také u strojoven výtahů a v nástavbě, kde je umístěný ateliér. Všechna okna jsou vyrobena z konstrukčního profilového systému kvalitativní třídy A. Konstrukce celého okna dosahuje hodnotu součinitele prostupu tepla Uw=1,1 W/m2K. V místě podest schodišťového prostoru byly použity kompletní dílce se zateplením Kingspan. Byly dodávané v červené barvě, která ladí s barvou lodžiových zábradlí.

Zateplení fasády a stropu nad nevytápěným suterénem

Po výměně oken, provedení oprav a reprofilace betonových konstrukcí, přišlo na řadu samotné zateplení objektu. Materiálově byla zvolena tepelná izolace s příměsí grafitu, tedy jednoduše řečeno "šedý polystyrén". Na hlavních plochách má tloušťku 180 mm, v lodžiích 100 mm. Samozřejmostí bylo dodržení platných požárních předpisů, a tedy tam kde to bylo potřebné, byla použita minerální vata odpovídající tloušťky. Zatepleny byly všechny plochy včetně podhledů, ostění a nadpraží oken, čela lodžií, instalační podlaží, strojovny a nástavby, vždy v tloušťce navržené v projektovém řešení. Zateplovací systém byl zakončen kvalitní silikonovou omítkou. Všechny materiály zateplovacího systému fasády, strojoven i nástaveb, včetně všech doplňků, jsou od renomované společnosti STO.

Strop nad nevytápěným suterénem se dodatečně zateplil pomocí podhledové sádrokartonové konstrukce s vloženou minerální izolací tloušťky 100 mm.

Rekonstrukce lodžií a výměna zábradlí

Průčelní i štítové fasády jsou členěny lodžiemi, jejichž podlahy jsou tvořeny železobetonovým panelem, který je předsazený před rovinu fasády. Povrchová úprava podlah byla původně tvořena keramickou dlažbou. Na západním průčelí byla v minulosti provedena rekonstrukce podlah, průzkumem však bylo zjištěno, že i v těchto místech dochází k zatékání do konstrukce a interiéru.

Proto byla navržena kompletní rekonstrukce podlah všech lodžií. Nejdříve byla odstraněna původní skladba až na nosnou železobetonovou desku a poté byla nahrazena novou skladbou. Jako nová nášlapní vrstva byla zvolena praktická keramická dlažba na novou spádovou vrstvu s hydroizolační stěrkou.

Zábradlí lodžií je dvojího druhu - plné betonové zábradlí a zábradlí z kovových profilů s výplní. Železobetonové zábradlí se v místech největší degradace sanovalo pomocí reprofilačních malt, celý povrch se vyspravil, sjednotil a poté byla natažena nová výztužní vrstva se silikonovou omítkou. U zbylých lodžií se původní kovové zábradlí zdemontovalo a nahradilo novým hliníkovým systémovým zábradlím od společnosti Alumistr. Zábradlí je zhotoveno s průhledítkem se skleněnou výplní - v horní třetině s čirým bezpečnostním sklem, v dolních dvou třetinách výšky zábradlí s bezpečnostním mléčným sklem. Zábradlí svou červenou barvou celou fasádu oživuje a ladí s panely v místě schodišťových podest.

Střešní konstrukce

Rekonstrukce střechy spočívala v odstranění původních vrstev až po asfaltový pás typu Sklobit, který byl ponechán jako parozábrana. Celý povrch byl pečlivě zkontrolován a vyspraven. Střecha se následně dodatečně zateplila tepelnou izolací EPS 100 S celkové tloušťky 220 mm. Na ní se položila separační geotextilie a následně finální PVC krytina Protan SE tl. 1,6mm.

Součástí střechy jedenáctého nadzemního podlaží je zábradlí, které bylo původně kotveno do koruny atiky. Bylo zkorodované a dožilé, proto bylo osazeno nové, ocelové, žárově zinkované zábradlí s tyčovou výplní. Kotvení bylo vyřešeno z čela atiky, aby neprocházelo novými vodorovnými atikovými vrstvami.

Podstatné detaily

Tento dům, stejně tak jako každá stavba, má nespočet originálních zákoutí, svých jedinečných specifik a detailů, pro které bylo řešení ušito na míru. Zateplení neznamená jen instalace desek tepelné izolace, ale také celkové řešení celé stavby z pohledu maximální úspory energií. Protože projekt a realizace stavby řešili celý komplex i těch nejmenších detailů, může stavba spolehlivě fungovat. Přejeme všem uživatelům, ať jejich zmodernizovaný dům plní svůj účel co nejdéle a nejlépe, dle jejich potřeb a představ.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?