Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Modernizace domu Zálužanská, Mladá Boleslav

U mnoha zateplených domů je často řešena stejná otázka – kdy a jakým způsobem sanovat zateplovací systém?

Lokalita:
Zalužanská 1277, Mladá Boleslav
Investor:
Společenství vlastníků Zalužanská 1277, Mladá Boleslav
Termín:
06/2018 - 11/2018
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 14 fotografií

Popis realizace

U mnoha zateplených domů je často řešena stejná otázka – kdy a jakým způsobem sanovat zateplovací systém?

Dosloužilé zateplení

Klasický zateplovací systém pro budovy se na našem území používá od 80. let. V počátcích používání trpěl častými poruchami, jednak z důvodu nedostatečných vlastností použitých materiálů a také kvůli nedokonale vyvinutému a málo vyzkoušenému způsobu aplikace. V průběhu několika let však docházelo k postupnému zdokonalování a v porevolučních letech pak k raketovému nárůstu kvality především díky dovozu sofistikovaných systémů ze zahraničí. Dnes jsou již používané zateplovací systémy a materiály na velmi vysoké kvalitativní úrovni a vybrat si vyhovující řešení není žádný problém.

Co ale se zateplením, které má za sebou již pěknou řádku let? Pokud realizace proběhla před více než 15-ti lety, je více než jisté, že budova má nedostatečnou tloušťku izolace (50 mm, v lepším případě 80 mm). Časem se můžou přidružit menší či větší problémy vyplývající také z poddimenzovaných materiálů. I když se z projektové dokumentace dozvíme jaký typ, tloušťka a možná i skladba systému byla použita, často není jasné, v jaké kvalitě bylo zateplení provedeno. Pomoci mohou zkušební sondy, konečné slovo má však projektant.

Sanace nebo výměna?

V zásadě jsou pro řešení otázky starého zateplení dvě možnosti: sanace, nebo celková výměna systému. Sanovat zateplení je možné lokálně či komplexně v různých variacích, nebo realizací zcela nového souvrství na stávající zateplovací systém pro celou budovu. V případě, že ponechat a doplnit původní systém není z technického hlediska možné, či bezpečné, se staré zateplení kompletně demontuje.

Stejnou otázku řešilo zastoupení bytového domu Zalužanská 1277 v Mladé Boleslavi a s pomocí projektanta zde bylo jako nejvhodnější řešení zvoleno celkové nahrazení zateplovacího systému novým souvrstvím s použitím minerální izolace.

Celková modernizace

Oprava a modernizace bytového domu v Mladé Boleslavi byla pojata jako komplexní a zahrnovala:

  •  Zateplení podhledu stropu nad 1NP
  • Oprava a zateplení obvodového pláště
  • Oprava a zateplení podstřešního prostoru
  • Sanace balkónů a teras
  • Výměna oken a dveří
  • Drobné dokončovací práce

Vnitřní zateplení - podhled

Strop ve vestibulu, sklepních a provozních prostorech byl zateplený minerální izolací tloušťky 100 mm. Ve vestibulu byla do kazetového stropu vložena měkká minerální izolace. V ostatních částech byl před samotnou aplikací izolace upravený podklad očištěním a vyrovnáním prohlubní či výtluků a aplikována izolace s povrchovou úpravou.

Fasáda

Prvním krokem rekonstrukce bylo kompletní odstranění původního zateplovacího systému, který měl jádro tloušťky 50 mm na štítech a 80 mm na průčelích. Poté přišly na řadu reprofilace a sanace degradovaných částí obvodového pláště. Na očištěný a vyrovnaný povrch stěn byl aplikovaný nový kontaktní zateplovací systém z minerální izolace s tloušťkou izolantu 140 mm. Vodou namáhaná místa ve spodních částech budovy byla opatřena nenasákavým extrudovaným polystyrénem.

Finální povrch systému byl nepenetrován barevným adhezním podnátěrem a uzavřen tenkovrstvou probarvenou omítkou na silikonové bázi. Jako výrazový prostředek architektonického řešení byly pro fasádu zvolené zemité barvy.

Výměna oken a vstupních dveří

Nová okna a balkonové dveře jsou tvořené pětikomorovým plastovým profilem a nadstandardně osazené izolačním trojsklem. Nové vstupní dveře jsou hliníkové s nadsvětlíkem, elektromechanickým zámkem a čtečkou čipů.

Zateplení střechy

V podstřešním technickém prostoru byla položena nová vrstva minerální izolace, která byla pokládaná na ponechanou původní izolaci. Nová izolační vrstva byla realizována ve dvou krocích, jako dvouvrstvá s překládáním spár, o celkové tloušťce  300mm. Ve výsledku pak zateplená střecha byla překryta kvalitní geotextílií.  Přístup k prostupujícím instalacím byl zajištěn vytvořením dřevěné lávky.

Zateplené byly také stěny podstřešního prostoru minerální izolací tloušťky 160 mm s konečnou úpravou tvořenou tenkovrstvou akrylátovou omítkou.

Sanace balkónů

V rámci opravy balkónů byla provedena reprofilace balkonových desek, včetně povrchové úpravy podhledů a čel, nová podlaha, výměna balkonových zábradlí a stříšek.

Zreprofilované a upravené desky byly z přední strany, tedy z čela, obloženy izolací z tvrzeného polystyrénu tl. 50 mm a následně spolu s podhledy opatřené výztužnou vrstvou a silikonovou omítkou. Podlahy dostaly zcela novou skladbu po vybourání původního souvrství. Na upravený a očištěný povrch byla provedena spádová vrstva s natažením hydroizolace a na takto připravený povrch se pokládala keramická mrazuvzdorná dlažba.

Nové zábradlí je tvořeno hliníkovou konstrukcí s barevnou povrchovou úpravou, výplň tvoří mléčné bezpečnostní sklo. Stříšky nad nejvyššími balkony tvoří ocelová, žárově zinkovaná konstrukce s bezpečnostním sklem.

Co je nejdůležitější?

Pokud dům potřebuje opravu a modernizaci, nejpodstatnější je vybírat kvalitu. Opravovat opravené je únavné, zdlouhavé a ekonomicky nevýhodné. Kvalitní návrh, materiály a profesionální provedení přinese výsledek, ze kterého bude užitek i radost.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?