Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Modernizace domu Havlíčkova Beroun

Rekonstrukce spojená se zateplením je disciplínou, při které je každý zásah promyšlený z technického i finančního hlediska. Oplatí se nechat si KASTENem poradit.

Lokalita:
Havlíčkova 3-5, Beroun
Investor:
SVJ Havlíčkova 3-5, 266 01 Beroun
Termín:
03/2020 - 12/2020
Investiční náklady:
25,8 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Rekonstrukce spojená se zateplením je disciplínou, při které je každý zásah promyšlený z technického i finančního hlediska. Oplatí se nechat si poradit. Rekonstrukce spojená se zateplením je disciplínou, při které je každý zásah promyšlený z technického i finančního hlediska. Oplatí se nechat si poradit. 

Řešení navržené odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti, je nejlepší cestou jak mít zateplený dům a na konci být opravdu spokojený. Projekční kancelář, kvalitní realizační firma a sehraný tím pracovníků vedený zkušeným stavbyvedoucím je kombinace, která u domu v Havlíčkově ulici jednoznačně zafungovala.

Popis bytového domu

Bytový dům v Havlíčkově ulici tvoří koncový dilatační celek řadové zástavby panelových domů v souvislé sídlištní zástavbě. Má osm podlaží, plochou jednoplášťovou střechu a je plně podsklepený. Od druhého nadzemního podlaží jsou všechna podlaží bytová, první patro tvoří komerční prostory a v  podzemním podlaží je technické a provozní zázemí domu.

Hlavní cíl zrealizované modernizace bylo komplexní zateplení fasády a střechy domu, dále statické zajištění a opravy dotčených obvodových konstrukcí, dokončení výměny otvorových výplní a návazné stavební práce.

Sanace a zateplení střechy

Střeše se věnovala pozornost jako první. Stavební práce byly započaté demontáží oplechování atik, hromosvodné střešní soustavy, vzduchotechnických zařízení a kompletním odstraněním původních střešních vpustí. Dále následovalo celoplošné odstranění původní střešní krytiny z PVC a provedení sond pro ověření skladby střešního pláště.

Zkontrolované plochy hlavní střechy i střechy strojoven byly opatřeny novým asfaltovým nátěrem, na který byla natavena nová parozábrana z živičných pásů. Tato vrstva byla vytažena na svislé plochy atiky, strojoven a vzduchotechnických komor. Atiky byly navýšeny dřevěnými, mechanicky kotvenými hranoly v kombinaci s tepelnou izolací, která vyplňuje prostor mezi hranoly kolmé k atice. Uzavření konstrukce je tvořeno OSB deskami ve spádu k ploše střechy.

Plocha hlavní střechy byla následně zateplena střešní izolací EPS 150 S v tloušťce 200mm, střechy strojoven, atiky a VZT komor v tloušťce 100mm. Na teplené izolaci byla vytvořena separační a mikroventilační vrstva z geotextilie. Na takto připravený podklad byla pokládaná nová hydroizolační vrstva z PVC tl. 1,5mm s mechanickým kotvením. Veškeré oplechování je provedeno v systému z poplastovaného ocelového plechu.

Výměna výplní otvorů

Souběžně s rekonstrukcí střechy probíhala výměna oken, která byla ještě původní, a také těch plastových oken, u kterých se majitelé rozhodli pro výměnu. Okna a dveře byly v minulosti z části postupně vyměněny za plastové komorové výplně s izolačním dvojsklem. Několik kusů bytových oken a lodžiových sestav bylo před rekonstrukcí v původním stavu, tedy dřevěné; a některé výlohy a vstupní dveře komerčních prostor v přízemí byly původní ocelové nebo hliníkové s dvojitým zasklením.

Nová okna jsou z kvalitního plastového komorového rámu s izolačním dvojsklem. Ocelové a hliníkové vchodové dveře v komerčních prostorách byly vyměněny za nové výplně z odolných plastových profilů a izolačním dvojsklem.

Zateplení obvodového pláště

Práce na fasádě se mohli naplno rozběhnout v těch částech domu, kde již kompletně proběhla výměna oken a postupně se přesouvaly tam, kde byla výměna výplní otvorů dokončována. Zkontrolovaný, zreprofilovaný a očištěný povrch panelů byl zateplený kontaktním zateplovacím systémem kvalitativní třídy „A“, dle Cechu pro zateplování budov.

Jako tepelná izolace byly použity desky ze šedého fasádního polystyrénu, dále tuhé desky z minerálních vláken pro požárně dělící pásy a nenasákavý extrudovaný polystyrén XPS v soklové části a u anglických dvorků. Na izolantu byla provedena výztužná vrstva s vyztužením skelní sítí. Teplený obklad byl uzavřen tenkovrstvou silikonově pryskyřičnou omítkou probarvenou ve hmotě, s krouženou strukturou. Sokl byl opatřen kamínkovou mozaikovou omítkou. V rámci zateplení obvodového pláště byla také opravena hromosvodná síť na fasádě.

Oprava lodžií

Stropní lodžiový panel byl nejprve omytý, zbavený všech separujících nátěrů či betonových fragmentů a následně důkladně reprofilovaný. Na čelo lodžií byly připevněny výztužné úhelníky, a to v místech opěrných nožiček lodžiových zábradlí. Čelo bylo pak vyrovnáno polystyrénem XPS tl. 50 mm a spolu s podhledem opatřeno armovací stěrkou s výztužnou sítí a silikonovou omítkou.

Původní keramické obklady a spádový beton lodžiových podlah byly kompletně odstraněny. Povrch podlah lodžií byl následně očištěný a ošetřený adhezním můstkem. Spádová vrstva byla nanášena strojně z betonové směsi vyztužené PP vlákny. Hydroizolační vrstvu tvoří dvouvrstvá stěrková hydroizolace, s vytažením na svislé navazující konstrukce a také na lodžiový práh. Nášlapní vrstva je z keramické mrazuvzdorné dlažby a na svislých plochách byl osazený keramický soklík.

Nové zábradlí je ocelové, žárově zinkované se skleněnou výplní z mléčného skla, které je rozděleno do čtyř polí. Na většině lodžií byl také zájem o posuvné, nebo otočné zasklení, které je provedeno včetně systémového oplechování.

Optimalizace

Poměrně běžnou situací na stavbě je hledání optimálního vyřešení nově vzniknutých situací, které ve fázi projektové přípravy nebylo možné předpokládat. Nebo také požadovanou změnu z estetického hlediska, či při potřebě finančně úspornějšího provedení. V takovýchto případech je výhodou, pokud je realizační společnost technicky zdatná a lidsky ochotná hledat nejvhodnější způsob provedení. O to se v KASTENu snažíme od začátku našeho působení a věříme, že i v této realizaci jsme byly úspěšní.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?