Práce ve stavebnictví?

Moderní dům z minulého století

Ozdobné římsy, bosáž i šambrány kolem oken jsou prvky, které se rozhodně oplatí zachovat. Jsou jednoduše krásné.

Lokalita:
Kladenská 504-506, Praha 6
Investor:
SVJ Kladenská 504-506, Praha 6
Termín:
04/2018 – 07/2018
Investiční náklady:
6,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 18 fotografií

Popis realizace

Ozdobné římsy, bosáž i šambrány kolem oken jsou prvky, které se rozhodně oplatí zachovat. Zdobí historické domy, které i v současné společnosti mají své místo. Vytváří totiž neopakovatelnou atmosféru, nesou v sobě kus minulosti a nedá se popřít, že jsou jednoduše krásné.

Dům z minulého století

Dům v Kladenské ulici byl postavený v 50-tých letech minulého století. Vzhled budovy i uspořádání vnitřních prostor odpovídá stylu doby, ve kterém byla postavena. Jedná se o umělecký směr Sorela, tedy Socialistický realizmus v architektuře. I když název socialistický vyvolává protichůdné pocity, stavby z této doby jsou skutečně nádherné, vyznačující se ozdobnými prvky jako jsou římsy, šambrány kolem oken nebo bosáž.

Budova má tři sekce, částečně zapuštěný suterén s prostory domovního vybavení a čtyři obytné podlaží. Na každém z nich jsou vždy tři byty. Nosná konstrukce je zděná z cihelných kvádrů. Zdi v místech parapetů a některé části obvodových stěn jsou realizovány metodou dutých stěn. Stropy jsou železobetonové a střecha je sedlová s keramickými taškami.

Obnova s respektem

Domy tohoto typu je možné zateplit, i když jsou na fasádě různé vystouplé konstrukce a zároveň zachovat jejich původní vzhled. To je docíleno pomocí moderních typů tvrzených izolací, které je možné profilovat do požadovaných tvarů. V praxi to znamená, že fasáda se vyrovná, zateplí a tyto vyrobené ozdobné prvky se následně aplikují na původní místa.

Nadstandardní řešení fasády

Po odstranění prvků na fasádě a balkónech - jako jsou držáky satelitů, oplechování parapetů oken, okapnice balkonových desek a balkónové zábradlí - přišlo na řadu také citlivé odstranění ozdobných říms a šambrán kolem oken. Poté se zkontrolovala celá fasáda z hlediska soudržnosti podkladu a vydrolená, nepevná místa byla otlučena a vyrovnána do roviny.

Takto upravený podklad celé budovy byl připravený pro aplikaci nadstandardního zateplení, které bylo zrealizováno systémem kvalitativní třídy A, s izolantem z minerálních vláken tloušťky 180 mm. V soklové části byla použita izolace z nenasákavého extrudovaného polystyrenu tloušťky 160 mm. Povrchová úprava je tvořena unikátní samočisticí omítkou Baumit NanoporTop s fotokatalytickým efektem zvyšujícím ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Římsy, šambrány kolem oken a bosáž soklové části byly po zateplení obnovené s pomocí zmíněných moderních materiálů. Povrchová úprava i barevnost byla volena co nejbližší originálnímu provedení.

Oprava balkónů

Balkóny jsou konstrukce, které opravu obvykle potřebují nejvíc ze všech části domu. Jinak tomu nebylo ani u domu v Kladenské ulici. Zásahy vyžadovala železobetonová nosná deska, podlaha i zábradlí.

Původní podlaha byla vybourána až na nosnou desku. Povrch balkonů byl následně očištěný, vyrovnaný a opatřený zateplením z extrudovaného polystyrenu tloušťky 30 mm. Spádovou vrstvu tvoří beton vyztužený polypropylenovými vlákny, na který se nanášela dvouvrstvá stěrková hydroizolace. Na ní se po dodržení technické přestávky pro vytvrdnutí, lepila nová mrazuvzdorná dlažba béžové barvy s krásnou strukturou zvětraného kamene s lávovým reliéfem. Okapnice na hranách balkónů je z odolného nerezového plechu.

Na základě technického stavu sloupků zábradlí bylo rozhodnuto o jejich odstranění a demontáži původní výplně a nově je zábradlí tvořeno hliníkovou konstrukcí s pololesklým eloxem nerezové bravy.

Zateplení půdy

Pečlivé zateplení půdy je důležitým krokem pro uzavření obálky budovy z hlediska tepelných úniků. Ani tady se nešetřilo na nesprávném místě a provedlo se nadstandardní dvouvrstvé zateplení o celkové tloušťce 240 mm z lehké minerální izolace, která zbytečně nezatížila stropní konstrukci a zároveň krásně izoluje celý prostor. Vnikání vlhkosti do izolace je zabráněno parotěsnou fólií a přístup ke konstrukcím (komíny, prostupy odvětrávacího potrubí apod.) je zajištěný chodníčkem z dřevené pochozí podlahy v potřebném rozsahu.

Autentické pojetí

Autenticita celého díla je podtržena zachovanými vstupními portály kolem dveří, které byly jen jemně ošetřené. Barevné sladění, co nejbližší původnímu provedení, zapadá do promyšleného konceptu pro ponechání původního, ale moderně provedeného díla, které odpovídá dnešním požadavkům. Jsme hrdí na to, že KASTEN provádí projekty, které pomáhají zachovávat kus historie.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?