Práce ve stavebnictví?

Lodžiová revoluce v Pavlišovské ulici

Bytový dům Pavlišovská měl lodžie i před rekonstrukcí, ale ne u všech bytů. Pro dvoupokojové byty jsme postavili zcela nové a původní lodžie třípokojových bytů jsme téměř zdvojnásobili. Radost tak mají všichni.

Lokalita:
Pavlišovská 2297 a 2298, Praha 20
Investor:
Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298
Termín:
03/2020 – 12/2020
Investiční náklady:
23,9 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Bytový dům Pavlišovská měl lodžie i před rekonstrukcí, ale ne u všech bytů. Pro dvoupokojové byty jsme postavili zcela nové a původní lodžie třípokojových bytů jsme téměř zdvojnásobili. Radost tak mají všichni.

Bytová dvojsekce

Dům v Pavlišovské ulici je samostatně stojící dvojsekce se dvěma vchody. Má 9 nadzemních obytných podlaží a jedno technické podlaží, osazené nad upravený terén. Střecha je plochá, jednoplášťová s vnitřním odvodem srážkových vod do vpusti. Obvodový plášť je z prefa panelů a vyzděných meziokenních vložek.

Z hlediska tepelně izolačních vlastností byla budova vyhodnocena jako nevyhovující, nedostatky se projevovaly zejména na obvodovém plášti a lodžiích. Rekonstrukce zahrnovala rekonstrukci a rozšíření původních lodžií, zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a navazující zásahy pro splnění požadavků norem a právních předpisů. Navíc byly na základě přání investora provedené nové lodžie na západní fasádě, umístěné v pásech vedle rozšiřovaných lodžií.

Nové a rozšířené lodžie

Motivace pro rozhodnutí dodatečně zrealizovat lodžie pro byty, kde původně žádné nebyly, je velká. Zatraktivnění a zkvalitnění bydlení, mít výsadu a možnost kdykoliv trávit čas na čerstvém vzduchu, vlastnit trochu venkovního prostoru. Pro vyvážení přínosu si v domě schválili také rozšíření původních lodžií, kterým byla podlahová plocha téměř zdvojnásobena. Radost tak mají všichni obyvatelé.

Z technického hlediska bylo zrealizováno přistavění železobetonových konstrukcí složených ze stropních desek a prefabrikovaných bočních stěn s vlastním založením. Hloubka nových lodžií je 1,2 m, šířka je na celý bytový modul – 5,8 m. Otvor pro nové balkonové dveře byl vytvořen pomocí řezu technologií určenou pro řezání železobetonových panelů. Do připraveného otvoru byly osazené nové plastové balkonové dveře v sestavě s balkonovým oknem. Rozšiřované lodžie mají podobný technologický princip, přistavěný lodžiový pás má hloubku 0,9m a šířku také na celý bytový modul. Zábradlí obou typů lodžií tvoří hliníková konstrukce o třech polích, s výplní čirým bezpečnostním sklem.

Podlaha lodžií má u obou typů lodžií shodnou skladbu s tím, že podlahové souvrství na původních lodžiích bylo kompletně odstraněno. Na očištěný povrch panelu se položila tepelná izolace tloušťky 40mm a na ní se provedla spádová vrstva z vyztuženého betonu. Poté se zrealizovala hydrostěrka ve dvou vrstvách, na kterou se pokládala mrazuvzdorná keramická dlažba do flexibilního lepidla.

Zateplení obvodového pláště

Plocha fasádních panelových dílců byla očištěna a zbavena všech nesoudržných částí. Poškozená a vydrolená místa byla sanována reprofilačními materiály. Na takto připravený povrch bylo realizováno zateplení z minerální vaty s tloušťkou přizpůsobenou potřebám a kondici konstrukcí.

Štíty, které jsou postaveny z panelů menší tloušťky a tudíž vždy nejproblematičtější část fasády, byly zatepleny izolací tl. 200 mm. Průčelní panely se opatřily izolací se sílou 140 mm a střešní nástavby v tloušťce 120 mm. Použitím nehořlavé minerální vaty odpadla potřeba použití požárních pásů nad okenními konstrukcemi. Pro kotvení izolace byly použity hmoždinky s ocelovým trnem STR-U druhé generace se speciálním roznášením talířkem VT 2G. Zateplení ukončuje armovací vrstva s probarvenou silikonovou fasádní omítkou.

Použitý byl kontaktní zateplovací systém certifikovaný dle ETAG 004 v kvalitativní třídě „A“ dle cechu zateplovacích systémů.

Zateplení střechy

Původní krytina jednoplášťové střechy byla ponechána, aby plnila funkci parozábrany. Povrch byl zkontrolován a očištěn, pozornost se věnovala také kontrole celistvosti a vzduchotěsnosti celé plochy. Následovalo zateplení střechy spočívající v pokládce tepelné izolace EPS 100 S ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 280mm. Poté byla na izolaci položena separační geotextilie pro zamezení chemické reakce. Krytinu tvoří mPVC fólie, která byla kotvena podtlakově. Toto kotvení bylo navrženo z toho důvodu, že původní spádová vrstva byla tvořena kamenivem, do kterého nebylo možné klasické kotvení.

Lodžiové finále

Dominantou celé rekonstrukce jsou jednoznačně lodžie, protože představují obrovský přínos. U rozšířených lodžií vzniká opravdu nesmírně příjemný, téměř 14m2 velký venkovní prostor, který je u běžné panelové výstavby nevídaný.

Zateplení jej přináší samozřejmě také, a to ve výrazné míře, lodžie si však umí člověk mnohem lépe užít. Díky nově přistavěným lodžiovým pásům, které jsou mírně vystoupené před hlavní linii, je fasáda hravá a zajímavá, a díky zateplení je dům krásně funkční a úsporný.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?