Práce ve stavebnictví?

Dvanácti podlažní dům v novém kabátě

Další akce z kategorie renovací zateplovacích systémů, tentokrát výměna bezkontaktního zateplení s plechovým obkladem za nový kontaktní systém s probarvenou omítkou.

Lokalita:
Mládežnická 477, Neratovice
Investor:
Bytové družstvo Zelená, Mládežnická 477, Neratovice
Termín:
07/2017 - 11/2017
Investiční náklady:
5,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 11 fotografií

Popis realizace

Na skok od centra

Pár kroků od neratovického Náměstí Republiky stojí vysoký dvanácti podlažní dům s čtvercovým půdorysem, který spolu s dvěma stejnými domy tvoří nepřehlédnutelnou trojici, často sloužící jako orientační bod. Dům byl zateplen starším typem zateplovacího systému s minerální vatou a vrchním plechovým obkladem typu FEAL a již po letech ztrácel funkčnost díky opotřebování a degradaci obkladu.

Kompletní rekonstrukce soklové části

Stavební úpravy probíhaly od července a jako první jsme provedli práce v soklové části budovy. Rozsáhlé výkopy umožnili dostupnost pro pečlivé vyřešení celého, částečně pod zem zapuštěného technického podlaží, včetně vyrovnání a hydroizolace suterénních stěn. Zdegradované anglické dvorky byly zbourány, zděná přizdívka osekána a stará nefunkční asfaltová lepenka byla odstraněna. Všechny stěny jsme vyrovnali do roviny, opatřili stěrkovou hydroizolací na bázi bitumenu a zakončili nopovou fólií. V této fázi byl založen i zateplovací systém 300 mm pod terénem, který se provedl z nenasákavého extrudovaného polystyrenu. Na závěr se před zásypem výkopové rýhy položil nový zemnící pásek hromosvodné soustavy.

Fasáda

Po dokončení úprav suterénních stěn bylo z postaveného lešení zdemontováno původní zateplení celé fasády. Staré systémové meziokenní vložky sendvičového typu s plechovým obkladem byly rovněž zdemontovány a nahrazeny novou konstrukcí z ocelového rámu opláštěného deskovým materiálem s výplní minerální vatou. Nové meziokenní vložky byly zalícované s vnější hranou obvodové stěny a připraveny na aplikaci tepelné izolace stejné tloušťky jako zbytek fasády.

Pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti štítových a průčelních dílců bylo nutné jejich dodatečné sepnutí, které bylo zrealizováno dokotvením vnější betonové vrstvy k nosné vnitřní vrstvě pomocí ocelových vodorovných a šikmých kotev.

Povrch stěn byl následně očištěn a připraven pro instalaci nového zateplení, které je tvořeno minerální izolací tloušťky 120 mm. Nové kontaktní zateplení je opatřeno bezespárou probarvenou silikonovou omítkou a ukončení pod střešní atikou bylo provedeno zatažením ukončovací klempířské lišty.  Samozřejmostí je použití systémových lišt u všech hran a detailů.

Na fasádě u nejvyššího podlaží byly instalovány čtyři 4-komorové budky pro hnízdění rorýse obecného, který patří do skupiny ohrožených ptáků a je zákonem chráněný.

Úprava lodžií

Vnější boční lodžiové stěny byly zatepleny minerální izolací tloušťky 40 mm se stejnou povrchovou úpravou jako hlavní fasáda, tedy silikonovou probarvenou omítkou. Vnitřní lodžiové stěny byly již dostatečně zatepleny, pro sjednocení barevnosti se vnitřní stěny pouze očistily a opatřily novým fasádním nátěrem. Zábradlí je tvořeno betonovým panelem, který byl očištěn, vyrovnán a na závěr ošetřený rovněž fasádním nátěrem. Ukončení horní hrany zábradlí je z lakovaného hliníkového plechu.

Dokončení  díla

Na závěr se na připravený nový zemnící pásek napojily svislé svody hromosvodné soustavy, provedena byla také úprava okapového chodníku a okolní plochy se vyrovnaly a osely travním semenem. Nad vchodem byla osazena nová ocelová stříška s bezpečnostním zasklením Connex mléčné barvy.

Na Vánoce v novém

Tlumené barvy hnědé a kávové domu sluší a změna vnějšího výrazu budovy je opravdu výrazná. Poslední stavební práce byly dokončeny v listopadu a tak si obyvatelé mohli největší svátky v roce užívat  v domě, který hřeje mnohem lépe a do dálky září novotou
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?