Práce ve stavebnictví?

Dům Bítovská - hezčí a úspornější bydlení

Obnovená fasáda se zateplením, rekonstruované podlahy lodžií a nové konstrukce zábradlí udělaly z domu na Bítovské hezčí a úspornější bydlení.

Lokalita:
Bítovská 1211 - 1213, Praha 4 - Michle
Investor:
SVJ Bítovská 1211 - 1213
Termín:
11/2017 - 08/2018
Investiční náklady:
14,3 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

V centru dění

Lokalita je charakteristická hustou smíšenou zástavbou obsahující bytové domy i objekty občanské vybavenosti. Velkou výhodou je blízkost stanice metra C Budějovická, která je vzdálená jen pár kroků od budovy a po ruce je také velké nákupní centrum, které zvyšuje atraktivitu a praktickou stránku bydlení.

Technické řešení

Objekt je rozdělen na tři samostatné celky, přičemž každý z celků má vlastní číslo popisné. Stavbou byly dotčeny všechny tři celky s jednotným návrhem celkového provedení.

Jako první proběhla výměna původních oken za nová okna s plastovým vícekomorovým rámem a izolačním dvojsklem. Následovalo zateplení obvodového pláště, střešní atiky, rekonstrukce lodžií a na konec výměna vstupních dveří a zateplení soklové části.

Celá realizace byla ovlivněna výskytem zákonem chráněného živočicha (rorýse obecného) a tomuto faktu byl přizpůsoben celý harmonogram stavebních prací.

Výměna oken

Všechna již vyměněná okna a prosklené stěny zůstali beze změn. Většina původních dřevěných oken byla demontována a nahrazena novými plastovými okny se zasklením izolačním, čirým dvojsklem. Pouze u bytů, kde jejich majitelé nesouhlasily s výměnou, byly stávající dřevěná okna ponechána stávající na svém místě. Všechna nová okna mají atest na součinitel prostupu tepla udávaný pro celý výrobek jako komplet Uw = 1,2 W/m2K.

Fasáda a střešní atika

Původní zateplení štítů, které bylo provedeno z fasádního polystyrenu, bylo kompletně strženo. Nový vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém je certifikovaný dle ETAG 004 a je v kvalitativní třídě A dle Cechu pro zateplování budov. Materiálově byl zvolený systém s tepelným izolantem z minerální vaty tloušťky 140 mm. Ostění a nadpraží oken i dveří bylo zatepleno také minerální izolací, v parapetní části byl použitý nenasákavý polystyren s výztužnou vrstvou, na který bylo provedeno nové oplechování. Ochrannou vrchnou vrstvu tvoří silikonová fasádní omítka s velikostí zrna 1,5 mm.

Soklová část byla zateplena polystyrenem EPS určeným pro izolace spodních staveb v přímém styku s vlhkostí. Jedná se o polystyren napěňovaný do forem pro náročné tepelné izolace a vyznačuje se minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností. Povrchovou úpravu nad terénem tvoří dekorativní omyvatelná soklová omítka s velikostí zrna 2,5mm.

Na hlavní střešní rovině došlo pouze k jednomu zásahu a to k dozateplení atik objektu, neboť toto nebylo realizováno při zateplení plochy střechy a docházelo k promrzání obvodových linií a k tvorbě plísní v interiérech.  Atiky byly zatepleny minerální vatou v celkové tloušťce 200 mm. Tepelná izolace byla volena tak, aby došlo k dostatečnému navýšení atiky i pro případ, že by v budoucnu bylo plánováno další dodatečné zateplení střechy objektu. Šíře zateplovaného pruhu je 500 mm, na izolaci se osadila OSB deska, na kterou se realizovala fóliová hydroizolace včetně výztužných rohových i koutových poplastovaných profilů, s dostatečným přetažením na původní fóliovou krytinu.

Rekonstrukce podlah lodžií a nové zábradlí

U lodžiových podlah došlo ke kompletnímu odbourání původní skladby podlahy až na nosný železobetonový panel. Na vyspravený podklad byla provedena plnoplošná tepelná izolace z extrudovaného nenasákavého polystyrenu tloušťky 40 mm, na kterou se položila separační fólie. Nově byla vytvořena spádová vrstva z vyztuženého betonu se spádem min 2% a na takto připravený podklad byla natažena dvouvrstvá tekutá hydroizolační stěrka, která byla vytažena min. 150 mm i na okolní přiléhající konstrukce. Všechny přechody a napojení na okolní prvky byly vyztuženy bandážními páskami. Jako povrchová úprava všech těchto prostor je provedena keramická exteriérová protiskluzná. U všech dlažeb byl doplněn keramický soklík výšky 80 mm.

Nové zábradlí je z hliníkových profilů s výplní z bezpečnostního mléčného skla ve všech třech polích zábradlí. Kotveno je do bočních lodžiových stěn s nastavitelnými nožičkami na podlaze lodžie. Do lodžií, kde byl projeven zájem majitelů, bylo dodáváno také nové bezrámové zasklení lodžií s čirým bezpečnostním sklem s jednotným vzhledem.

Dokončovací práce

Na závěr byla provedena výměna vstupních portálů za nové hliníkové konstrukce s elektromagnetickými zámky, osazení vchodových stříšek a bočních stěn u vchodů. K dokončovacím pracím patřila také dodávka nových zvonkových tabel a domácích telefonů a také provedení hromosvodů a nového uzemnění.

Ať se líbí a dlouho slouží

Obnovená fasáda se zateplením, rekonstruované podlahy lodžií a nové konstrukce zábradlí udělaly z domu na Bítovské hezčí a úspornější bydlení. Volba neutrálních, zemitých barev je stávka na jistotu, kterými je dosažen decentní a útulný dojem z nové fasády. Ať dobře a dlouho slouží, to je naším přáním pro všechny obyvatele. 

Spojenost zákazníka je náš hlavní cíl. Proto nás těší reference předsedy SVJ pana Lukáše Pfauser, ve které píše: "Pokud se rozhodujete o výběru stavební firmy, společnost KASTEN mohu jedině doporučit. Zkušenost, preciznost a spolehlivost .............." 

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU