Práce ve stavebnictví?

Zateplení ubytovny Ministerstva vnitra

Pro Ministerstvo vnitra jsme zrekonstruovali objekt ubytovacího zařízení, který nyní odpovídá dnešním energetickým standardům a charakterizuje ho čistý a elegantní styl.

Lokalita:
Kostelecká 821/63, Praha 9
Investor:
Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o., Praha 4
Termín:
04/2018 - 11/2018
Investiční náklady:
9,6 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 16 fotografií

Popis realizace

V areálu polyfunkčních objektů

Ubytovací zařízení, sloužící pro účely Ministerstva vnitra, je součástí zástavby polyfunkčních objektů na severovýchodním okraji hlavního města Prahy, v katastrálním území Čakovice. Jedná se o osmipodlažní budovu, s architektonicky výrazným pásem schodiště v boční části budovy, probíhající až ke střešní nástavbě. Přímo na budovu navazuje zastřešená parkovací plocha, umístěna vedle hlavního vstupu.

Rekonstrukce měla za cíl snížení energetické náročnosti stavby, opravu a modernizaci fasády a střešního pláště. Výrazným zásahem v rámci rekonstrukce byla také výměna copilitových stěn schodiště za novou lehkou prosklenou fasádu.

Fasáda budovy

Požadovaného cíle rekonstrukce, vylepšení energetické bilance, bylo dosaženo zateplením obvodového pláště fasádním polystyrénem tloušťky 160 mm v kombinaci s tzv. požárními pásy z minerální izolace, které byly instalovány nad okna a v místech s vyššími nároky na požární ochranu. V tomto případě byla minerální izolace použita na zateplení stěn od výšky 22,5 m až po atiku, a také na svislý pás u schodišťových oken.

Fasádní omítkovou vrstvu tvoří silikonová probarvená omítka a sokl chrání odolná omítka z drcených mramorových kamínků. Soklová část je také opatřena ochranným antigraffiti nátěrem, až do výše 4m od terénu.

Nová lehká schodišťová fasáda

Původní copilitové stěny, tedy sklobetonové prosvětlovací konstrukce schodiště, byly nahrazeny novou lehkou, prosklenou fasádou, tvořenou hliníkovou konstrukcí se zasklením a otvíravými okny v každém patře. Okna fasádního systému jsou hliníková s izolačními trojskly, s rámem stejné barevnosti jako zbytek prosklené fasády. Celý systém dodal budově elegantní a čistý ráz.

Stavební úpravy lodžií

Stěny a podhledy lodžií byly zatepleny minerální izolací s finální silikonovou omítkou. V návaznosti nového zateplení a podlahy byl proveden nový keramický soklík a úpravy se dočkalo také lodžiové zábradlí v podobě jednoduché konstrukce s novým drátosklem.

Budova jako hnízdiště

Práce na fasádě byly ovlivněny skutečností, že budova je místem hnízdiště zákonem chráněného druhu živočichů, konkrétně rorýse obecného. Jeho hnízda se nacházela ve větracích otvorech střešního pláště a harmonogram stavebních prací byl proto upraven tak, aby v době hnízdění neprobíhaly kolem jeho hnízd žádné stavební práce. Původní místa hnízdiště byly po jeho odletu nahrazeny novými, kam se může bezpečně vrátit a opět zahnízdit.

Zateplení střechy

Střecha byla zateplena střešní izolací z expandovaného polystyrénu o celkové tloušťce 260 mm. Kladení bylo provedeno ve dvou vrstvách s prostřídáním spár, na původní asfaltovou hydroizolaci, která byla ponechána jako pojistná izolace. Kotvení bylo realizováno do nosné části konstrukce. Vrchní střešní krytina je tvořena modifikovanými asfaltovými pásy v souvrství podkladního samolepícího pásu a vrchního natavovaného pásu.

Stejné souvrství asfaltových pásů tvoří novou střešní izolaci také na střeše parkovací plochy, která přímo navazuje na budovu v těsné blízkosti hlavního vstupu.

Poslední dílky mozaiky

Komplexní rekonstrukce obnášela mnoho dalších úprav a detailů, které dotvořili dílo k finální podobě. Příkladem je zateplení stropní konstrukce suterénu, nové oplechování parapetů a střešních atik, instalování nového hromosvodu na fasádě i střeše, nové osvětlení v zastřešení parkovací plochy a další. Všechny práce byly realizovány z konzolově vyloženého lešení, které bylo potřebné z důvodů horkovodu, který probíhal podél fasády.

Výsledek celé akce přinesl výraznou změnu ve vzhledu budovy, která se proměnila z typického šedého vzezření starého režimu, na elegantně barevnou stavbu se zachováním čistých linií.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?