Práce ve stavebnictví?

Zateplení fasády a rekonstrukce parteru nemocnice, Kralupy nad Vltavou

Nemocnice v Kralupech nad Vltavou je další stavba občanské vybavenosti, která se pod vedením společnosti KASTEN stala opět moderní a hezkou budovou.

Lokalita:
Mostní 934, Kralupy nad Vltavou
Investor:
RHG spol. s r.o., Tiché údolí 376, Roztoky
Termín:
03/2017 - 10/2017
Investiční náklady:
15 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Obnova zdravotnického zařízení

Společnost RHG spol. s r.o. provozuje kralupskou nemocnici od roku 2000. Původně neefektivní, dotovaný provoz úspěšně proměnila v prosperující chod nemocnice a od roku 2013 se společnost stala také vlastníkem budovy. Jejím cílem je poskytovat kvalitní zdravotní péči v příjemném prostředí a proto investovala nemalé prostředky do rekonstrukce budovy.  

Partnerem pro modernizaci se stala naše společnost a našim úkolem byla obnova obvodového pláště nemocnice a oprava parteru. Práce jsme začali začátkem března a v prvních listopadových dnech bylo vše připraveno k předání investorovi.

Nová fasáda

Celá akce se realizovala ve dvou etapách z důvodu nepřerušeného provozu nemocnice. V první etapě se uzavřel vedlejší vjezd do nemocničního areálu, ve druhé etapě hlavní vjezd od ulice Mostní, přičemž hlavní vchod budovy byl přístupný po celou dobu rekonstrukce.

Na kontaktní zateplení objektu byl použitý systém ETICS s tepelnou izolací z minerální vlny s kolmou orientací vláken tloušťky 100 mm a povrchovou úpravou tenkovrstvou silikátovou omítkou. Vzhledem k hrozícím povodním a případnému znehodnocení zateplovacího systému bylo rozhodnuto, že zateplení obvodových stěn bude provedeno až od úrovně nadpraží oken 1.NP, tedy cca 3,2m nad přilehlým terénem. U nezateplovaných částí stěn objektu byla provedena oprava stávajících omítek a povrch byl sjednocen tenkovrstvou silikátovou omítkou včetně vyztuženého podkladu. V soklové části cca 300 mm nad terénem, se silikátová omítka nahradila kamínkovou soklovou omítkou, tzv. marmolitem.

Součástí oprav bylo také statické zajištění trhliny v obvodovém plášti objektu, výměna okenních schodišťových sestav a výměna klempířských prvků jako jsou parapety, dešťové svody a oplechování vodorovných ploch a styků konstrukcí. Provedli jsme rovněž částečnou výměnu a repasi okenních a dveřních mříží, výměnu svislých lan hromosvodů a položení nového zemnění.

V rámci oprav fasády budovy bylo nutno vyřešit také chátrající stav přístupových ramp a ramp pro zásobování. Rampa u hlavního vchodu nemocnice, sloužící pro vstup lidí se zdravotním omezením, byla kompletně vybourána a nahrazena novou konstrukcí. Zásobovací rampa u jihozápadní fasády byla rovněž nahrazena novou konstrukcí, včetně ocelového přístřešku a zábradlí. Třetí rampa ve dvorním traktu objektu nemocnice byla provedena jako kompletně nová na místě dvou původních lehkých ocelových ramp před zásobovacími vstupy do objektu. Poslední zásobovací rampa, umístěná ve dvorním traktu nemocnice, byla ponechána s navrhovanými stavebními úpravami. Jednalo se především o opravu již zdegradovaných povrchů, novou střechu a nové oplocení přístřešku na kola. Na nově provedené a zrekonstruované konstrukce ramp navazují nové zpevněné plochy, které byly řešeny v samostatné části projektu jako opravy parteru nemocnice.

Oprava parteru areálu nemocnice

V rámci rekonstrukce okolních ploch nemocnice byly provedeny následující práce:

  • Výměna kanalizačního potrubí včetně nových přístupových šachet
  • Zpevněné plochy, chodníky a komunikace
  • Založení trávníku
  • Parkovací systém včetně vjezdových ramp a platebního terminálu
  • Nová brána do areálu nemocnice
  • Nové elektrovedení
  • Dodávka a montáž bezpečnostních kamer
  • Osvětlení areálu

Po odstranění původních nevyhovujících ploch kolem objektu se provedly výkopové práce pro výměnu starého kanalizačního potrubí. Práce byly komplikovány velkým množstvím nepoužívaných šachet a lapolů. Po dokončení a zasypání kanalizace se realizovali nové zpevněné plochy. Plochy pro pojezd vozidel byly vyasfaltovány. Chodníky, přístupové plochy pro pěší a parkovací stání byly vydlážděny betonovou dlažbou. Na okolních plochách byla rozprostřena ornice a založen trávník osetím travního osiva. To vše dle architektonického návrhu a přání investora. Součástí díla bylo také provedení nového zabezpečení areálu pomocí bezpečnostních kamer, osvětlení areálu včetně nového elektrovedení, osazení nové hlavní vjezdové brány do areálu a zřízení parkovacího systému včetně vjezdových závor a platebního terminálu.

Opravená fasáda ve světlém odstínu a decentní okolí nemocnice působí velmi příjemným dojmem. Povedené dílo. Nahlédněte do galerie fotek nemocnice po rekonstrukci a posuďte sami.

Video
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?