Práce ve stavebnictví?

Mateřská a Základní škola Pastelka

Dvouetapová rekonstrukce školy pod taktovkou KASTENu se v době své realizace zařadila mezi největší investice Mladé Boleslavi v oblasti školství.

Lokalita:
Budovy ZŠ Pastelka a MŠ Barvička, 17 Listopadu 1325, Mladá Boleslav
Investor:
Statutární město Mladá Boleslav
Termín:
I. Etapa 06 - 09/2018, II. Etapa 03 - 09/2019
Investiční náklady:
70,8 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 19 fotografií

Popis realizace

Dvouetapová rekonstrukce mladoboleslavské školy se v době své realizace zařadila mezi největší investice v oblasti školství. Jak probíhala tato rozsáhlá akce pro opravu budov mateřské a základní školy s názvem Pastelka?

Dobrá organizace, dobrý výsledek

Rekonstrukce školy má zásadní vliv na velký počet dětí, rodičů, učitelů, vedení školy a v tomto případě také na další organizace, které v budově školy sídlí – hvězdárna, pobočka knihovny i základní umělecká škola. Vzhledem k velikosti komplexu budov a také velkému rozsahu stavebních prací, byl projekt rozdělen do dvou etap. V průběhu prázdnin 2018 došlo k výměně oken a realizaci nové vzduchotechniky spolu se zateplením střech, kde se nová VZT prováděla. Na jaře 2019 začaly práce na zateplení fasády a dokončení zateplování zbylých střech.

Naplánovat vše tak, aby se provoz omezil v co nejmenší možné míře, zajistit náhradní prostory pro ZUŠ, zařídit hlídaní dětí se zajištěním obědů v první polovině září – to vše bylo zásadním krokem pro bezproblémový start a průběh celé rekonstrukce. Na nás, na KASTENU, bylo v maximální míře zachovávat časové milníky stavebních zásahů a samozřejmě nejvyšší kvalita provedení všech plánovaných prací.

Nadstandardní řešení

Z tepelně – technického hlediska je zrealizované řešení skutečně nadstandardní. V první řadě došlo ke zjednodušení tvaru budovy tím, že se odstranily ocelové konstrukce arkýřů. Kompaktnější tvar budovy zajišťuje příznivější tepelný tok bez zbytečných tepelných ztrát. Nová okna jsou s izolačním trojsklem a fasáda byla zateplena polystyrénem s příměsí grafitu. Ten má oproti klasickému fasádnímu polystyrenu lepší izolační vlastnosti. Nadstandardní je také použití vnějších žaluzií na nejvíc osluněných fasádách, které brání zbytečnému přehřívání budovy v letním období.

První prázdninová etapa

Postup prací byl odvozen od provozu objektu a celková realizace probíhala ve dvou letech. V létě 2018, tedy v první etapě, proběhla:

  • výměna oken,
  • instalace vzduchotechniky
  • zateplení střech, kde byly umístěny vzduchotechnické jednotky.

Práce začínaly ve druhé polovině června a končily 16. září. S tímto časovým rozdělením se počítalo od začátku, a proto měli děti dotčených částí nařízené o něco delší prázdniny. Pro rodiče, kteří nemohli být s dětmi doma, bylo zařízené hlídání ve školní družině.

Výměna oken byla zrealizována jako první. Původní okna byla nahrazena novými plastovými prvky s mírně zaoblenými hranami. Zasklení bylo zvolené izolačním trojsklem - pro splnění požadavku na prostup tepla celým oknem Uw=0,9 W/m2K a pro zajištění maximální tepelné pohody. Okna na jižních a východních fasádách byly opatřeny vnějšími hliníkovými žaluziemi, které jsou elektricky ovládané z interiéru pomocí tlačítka. Spolu s okny byly demontovány také meziokenní izolační vložky a nově byly nahrazeny zděnými meziokenními pilíři. Ty jsou vyzděny z pórobetonových tvárnic a zatepleny šedým fasádním polystyrénem.

Prosklená stěna v tělocvičně je plastová, ostatní, především vstupní prosklené sestavy, jsou hliníkové a také zasklené  izolačním trojsklem. Nově instalované střešní světlíky jsou plastové, zasklené izolačním dvojsklem s termofólií a kopulí.

Nová okna mají v zavřeném stavu velmi nízký součinitel spárové průvzdušnosti, protože velmi dobře těsní. Pro dosažení požadované výměny vzduchu v učebnách a výukových prostorech, byla nově rozvedena vzduchotechnika.  Použity byly 3 typy větracích jednotek s rekuperací tepla – podstropní, střešní a stojaté. Všechna zařízení jsou s rovnotlakým systémem větrání a nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Vzduch je v objektu dopravován čtyřhranným ocelovým pozinkovaným potrubím a kruhovým ocelovým potrubím typu SPIRO. Samozřejmostí jsou protihluková a protipožární opatření. Kabinety učitelů jsou větrány přirozeně pomocí mikroventilace a otevíratelných oken. 

Střechám, na které byly v rámci první etapy instalované vzduchotechnické jednotky, byly zároveň provedeny nové střešní pláště, které tvoří parozábrana, střešní tepelná izolace v tl. 240 mm a hydroizolační souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Osazené byly i nové střešní vpustě pro odvod srážkových vod, včetně prodloužení trubních rozvodů dešťové kanalizace.

Druhá etapa – fasáda a zbytek střech

Od března následujícího roku probíhaly práce na fasádě a dokončení rekonstrukce zbylých střech. Nejdřív bylo odstraněno původní, nevyhovující zateplení fasády a povrch stěn byl sanován podle potřeby a míry degradace. Na očištěný, tlakovou vodou umytý podklad bylo prováděno nové zateplení šedým polystyrénem o tloušťce 160 mm. V místech se zvýšenými nároky na požární bezpečnost (podhledy) byla použita izolace z minerálních vláken. Na soklovou část byl pokládaný polystyrén s uzavřenou povrchovou strukturou kvůli zvýšenému vlhkostnímu namáhání. Povrchovou úpravu tvoří fasádní silikonová omítka, v soklové části mozaiková omítka.

Střechy obou tělocvičen byly po přípravě podkladu opatřeny parozábranou, tepelnou izolací EPS 150 S v tloušťce 280 mm a hydroizolačním souvrstvím z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Spád střešních rovin je vytvořen pomocí spádových klínů v teplené izolaci. Střechy byly nově odvodněny pomocí hranatých žlabů a svodů vedených po fasádě objektu. Svody byly zakončeny v lapačích střešních splavenin a napojeny na ležaté vedení stávající kanalizace. Byla vybudovaná také nová dešťová kanalizace.

Zvládnuté výzvy

Obě etapy měly specifické zásahy, které byly technologickou výzvou. Na prosklených stěnách vstupní části jižního a východního pavilonu, se nacházely malby na skle, se kterými měl projekt jasný záměr – zachovat. Po demontáži původních sestav byly tyto umělecké díla opatrně demontovány a po úpravě rozměrů skel a namontování úchytů do nových profilů hliníkových sestav, byly osazeny zpět. Ve druhé etapě byl řešený hromosvod hvězdárny ve středové části budovy, s originálním provedením dle nových přísných norem.

Kvalita především

Již v projektové fázi byl velmi správně zvolený postup v duchu: když stavební zásahy, tak opravdu na vysoké kvalitativní úrovni a s volbou těch nejlepších materiálů a výrobků. Chod školy i dalších organizací sídlících v její budově, byl ovlivněn v delším časovém období, ale výsledek rozhodně stojí za to.  Barevné řešení v pastelových barvách odpovídá a harmonizuje s názvem školního komplexu – Pastelka. Tak co na ní říkáte?
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?