Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Z vojenské ubytovny vznikne rezidence

24.03.2014 (Zdroj: Stavitel 3/2014)

Budova ubytovny byla už před rekonstrukcí výrazným solitérem  s velkými plochami  neudržované zeleně.  Inspirací návrhu  řešení byl mimo  jiné sousední areál školních staveb a rodinných domů, kde jsou pozemky  ohraničené  jednotným oplocením. 

Bydlení v zeleni

Podobně budou řešeny venkovní plochy v Rezidenci RoSa. U ní se ale budou zelené plochy dále členit na poloveřejné a soukromé zahrady. Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost a dobrou  dostupnost  do centra Prahy. Příprava projektu  začala na přelomu let  2011–2012, stavební povolení bylo vydáno roku 2012 a před několika měsíci začaly stavební práce. Realizace bude dokončena v létě tohoto roku.

PROJEKT OBYTNÝCH ČÁSTÍ

Obě rezidenční budovy mají sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží, kde budou sklepy, technické zázemí domu a komerční prostory. Ocelová nástavba posledního patra byla vybudována na stávající konstrukci posledního podlaží, vznikne tu prostor pro velkorysejší jednotky s terasami s výhledem na Prahu.

Návrh dispozice ostatních bytů vychází z původního konstrukčního uspořádání domu. Téměř všechny nosné, ztužující a obvodové konstrukce zůstaly zachovány. Tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště budou zlepšeny pomocí kontaktního zateplovacího systému s minerální izolací, aby stavba poskytovala dobrý energetický standard. Nová bude také skladba střechy, dále vnitřní konstrukce, komunikace a povrchy, stejně jako okna a dveře. Ve střeše nad společnými prostory vzniknou velké světlíky, takže denní světlo bude procházet napříč celým domem až do přízemí.

Do všech objektů jsou navrženy nové bezbariérové vstupy. Před prostředním objektem služeb jsou z obou stran navrženy zpevněné plochy, které mimo jiné umožní rozšíření kavárny a restaurace do venkovního prostoru.

OBJEKT SLUŽEB

Objekt služeb bude mít dvě nadzemní podlaží  a dva suterény. Po rekonstrukci bude bezbariérový s dvojicí výtahů na rozhraní s rezidenčními budovami. Soustředí se sem většina služeb: restaurace, kavárna,  obchod, víceúčelový sál, lékař, kadeřník, manikúra a pedikúra. Budova bude sloužit  jako hlavní reprezentativní  vstup do obou obytných částí. Bude sem umístěna centrální recepce se stálou službou, která bude vždy k dispozici klientům. Na úrovni přízemí vznikne malá pasáž, přístupná z obou ulic.

Více o této rekonstrukci píšeme v následujícím článku 

DOKUMENTY K PROJEKTU