Práce ve stavebnictví?

Zateplení panelového domu Benkova 1691-3 Praha 4

Zrekonstruovaný dům Benkova v Praze 4, jehož fasádu zdobí příjemné odstíny kávově hnědé, je opět moderním a útulným bydlením.

Lokalita:
Benkova 1691, 1692, 1693 Praha 4
Investor:
Společenství vlastníků Benkova 1691,1692 a 1693 v Praze 4
Termín:
09/2012-12/2012
Investiční náklady:
5,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 13 fotografií

Popis realizace

Předmětem této zakázky byla především celková rekonstrukce obvodového pláště, zateplení fasády panelového domu a strojoven na střešním plášti budovy. Ostatní navazující práce zahrnovaly dodávku klempířských prvků, výměnu původních okenních výplní na strojovnách a hromosvodnou soustavu.

Na přání zákazníka jsme zajistili kompletní inženýrskou činnost nutnou pro realizaci celé rekonstrukce. To spočívalo především ve zpracování projektové dokumentace, průkazu energetické náročnosti budovy a následně zajištění stavebního povolení.

Ačkoliv příprava veškerých administrativních záležitostí byla prováděna velmi dlouhou dobu dopředu, ve fázi podání žádosti o stavební povolení bylo nutné zapojit do procesu také autorizovaného inspektora, s jehož pomocí byly zdárně dokončeny legislativní požadavky včas a stavba byla zahájena v řádném termínu.

Zajímavá skutečnost při realizaci této rekonstrukce byla, že dle technického zadání investora bylo nutné počítat s tím, že stávající zasklení a zábradlí na lodžiích bude zachováno. To znamená, že při provádění prací na lodžiích bylo potřeba počítat se ztíženými podmínkami oproti standardním postupům.

Konstrukce zábradlí a zasklení byly ošetřeny proti poškození pomocí ochranných vrstev a samotné práce v jejich blízkosti byly prováděny s velkou opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. Důležité bylo i správné provedení detailů, které navazovaly právě na výše zmíněné konstrukce.

Z barevného řešení fasády, které bylo pečlivě konzultováno a schváleno architekty příslušného místního úřadu, vyplynula jasná koncepce, která nyní tvoří ucelený ráz estetického pojetí ladící v celkovém kontextu okolní zástavby.

Výsledkem naší práce je kvalitně zrekonstruovaný dům, který prokazuje svým uživatelům trvalé zlepšení technických a užitných vlastností objektu s dlouhodobou garancí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?