Práce ve stavebnictví?

Zateplení fasády s historickými prvky domu Na Stezce

Obnovit a zateplit dům s původními prvky na fasádě jako jsou "nuty" nebo například plastické obrazce na zábradlích je o něco náročnější, ale s trochou šikovnosti, trpělivosti a především s moderními prvky pro sanace a zateplení je to nejen možné, ale ve výsledku také velmi pěkné.

Lokalita:
Na Stezce 489, Praha 10 - Strašnice
Investor:
Investor: Společenství na Stezce 489, Praha 10
Termín:
06/2016 - 08/2016
Investiční náklady:
3,4 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 7 fotografií

Popis realizace

Bytový dům s historickými prvky na fasádě

Bytový dům v ulici Na Stezce 489 v pražských Strašnicích je jedinečný. Jako jediný ve svém okolí má fasádní prvky z doby svého vzniku, a ty zůstali zachované i po zateplení.

Jak je to možné?

Obnovit a zateplit dům s původními prvky na fasádě jako jsou "nuty" nebo například plastické obrazce na zábradlích je o něco náročnější, ale s trochou šikovnosti, trpělivosti a především s moderními prvky pro sanace a zateplení je to nejen možné, ale ve výsledku také velmi pěkné. Klíčem je odborný návrh technologa, na základě kterého lze zateplení uskutečnit jak dle požadavků úřadů, tak i technologicky proveditelné.

Oprava a zateplení fasády

Bytový dům na Stezce je rohový dům v místě křížení ulic V Olšinách a na Stezce. Z jedné strany přiléhá k sousednímu objektu v řadě domů pokračujících v ulici V Olšinách. Objekt je postaven z plných pálených cihel, má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Požadavkem investora byla oprava fasády bytového domu a snížení nákladů na energie a pro tento účel bylo využito také možnosti financování ze státní podpory programu Nová Zelená úsporám.

Fasáda byla nejdřív pečlivě zkontrolována, nesoudržné části omítky byly odstraněny, vyrovnány a celá plocha fasády očištěna tlakovou vodou. Původní členění fasády v podobě "nut" bylo vyrovnáno do roviny, a po samotném zateplení fasády šedým polystyrénem tloušťky 140 mm, byly nuty nově vytvořeny. Týkalo se to ploch v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží a také vrchních ploch pátého nadzemního podlaží. Pro vytvoření těchto prvků se použili speciální "bosážní" profily a plastové rohové lišty s výztužnou síťovinou. Cílem bylo vytvořit kvalitní fasádu co nejvěrněji dle původního návrhu za současné reálné proveditelnosti při realizaci.

Protože výška bytového domu přesahuje 12m, bylo nutno zabezpečit také požární ochranu budovy ve formě požárních pásů z minerální vlny nad okenními otvory. V soklové části bylo použito nenasákavého polystyrenu z důvodu vyššího vlhkostního namáhání této oblasti. Pás extrudovaného polystyrenu se umístil pod požární pruh u založení.

Plocha v místě balkonů a teras byla zateplena speciálním izolantem - fenolickou pěnou s uzavřenou buněčnou strukturou, což umožnilo zateplení s menší tloušťkou, pro zachování co největší světlosti balkonů. Použila se izolace Kooltherm tloušťky 70 mm s finální silikonovou omítkou.

Povrch fasády šestého podlaží byl již v minulosti zateplen, ale pro sjednocení barvy domu jako celku, byla tato fasáda natřena silikonovou barvou.

Podlahy balkonů

Původní souvrství podlah balkónů a lodžií bylo odstraněno až na nosnou konstrukci. Na vybouraný a očištěný podklad byla provedena nová spádová vrstva a následně se provedla stěrková hydroizolace s vytažením cca 100mm na svislé stěny. Nášlapnou vrstvu tvoří mrazuvzdorná, protiskluzná keramická dlažba. Vnitřní i vnější povrch zábradlí teras byl opatřen silikonovou fasádní barvou. Na zábradlích se nachází plastické obrazce, které byly zachovány, pečlivě vyspraveny a rovněž natřeny silikonovou barvou.

Teď už jen spokojeně bydlet

Finální výsledek splňuje vše, co se od rekonstrukce tohoto druhu očekává. Prvořadá funkčnost v podobě zlepšení tepelně-technických vlastností, spolu s hezkým vzhledem a splněním podmínek dotčených úřadů je opravdu ideální kombinace.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?