Práce ve stavebnictví?

Zateplení BD v ulici Volmanova 1886 Čelákovice

Pod vedením Antonína Šimka se podařilo úspěšně zateplit bytový dům ve středočeských Čelákovicích.

Lokalita:
Volmanova 1886, Čelákovice
Investor:
Společenství pro dům Volmanova č.p. 1886, Čelákovice
Termín:
07/2011 – 12/2011
Investiční náklady:
7 682 242 Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Oprava a modernizace pláště bytového domu (rekonstrukce a zateplení fasády panelového domu) a ostatní doplňkové práce na objektu Volmanova 1886, Čelákovice v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované kanceláří Chytrý dům, s.r.o., Nad Kazankou 648/45a, 171 00 Praha 7, IČ: 28991559, odpovědný projektant Ing. Jan Koloděj, ČKAIT 0010524 z února 2011.

Stavba byla již od počátku pod drobnohledem jednotlivých majitelů. Společenství pro dům Volmanova č.p. 1886, Čelákovice se rozhodlo pro celkové zateplení objektu i z důvodu místního zatékání, tvorby plísní a výskytu lokálních prasklin. Vzhledem k neserioznímu jednání původního developera, nebylo již možné na stavbu uplatňovat záruku. Očekávání objednatele byla předem čitelná. O co menší měli možnost stíhat původního viníka, o to větší důslednost byla při kontrolách prací na opravě domu.

Bylo provedeno:

 • Oprava původní omítkové vrstvy v odhadovaném rozsahu
 • Zateplení hlavní části obvodového pláště (zateplení fasády) – zateplovací systém, izolant minerální vata tl.140mm, s finální probarvenou silikonovou škrábanou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5mm – 1.-7.NP
 • Zateplení podhledů lodžií a balkónů – zateplovací systém, izolant minerální vata tl.80mm, s finální probarvenou silikonovou škrábanou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5mm
 • Zateplení podhledy říms a čela panelů, stěna v 1.PP – zateplovací systém, izolant minerální vata tl.60mm, s finální probarvenou silikonovou škrábanou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5mm
 • Zateplení sloupů a vodorovných čel – zateplovací systém, izolant EPS tl.60mm, s finální probarvenou silikonovou škrábanou probarvenou omítkou zrnitosti 1,5mm
 • Zateplení soklu objektu – zateplovací systém, izolant EPS tl.60mm, s finální probarvenou mozaikovou omítkou
 • Zateplení soklu v úrovni do 300mm nad upraveným terénem – zateplovací systém, izolant XPS tl.60mm, s finální probarvenou mozaikovou omítkou
 • Doplňkové lišty a profily k zateplovacímu systému
 • Úprava stávajícího zasklení lodžií
 • Provedení opravy svislé hydroizolace a okapního chodníku
 • Oprava hromosvodů
 • Klempířské prvky – oplechování okenních parapetů, zábradlí, okapové svody a žlaby, stříšky nad 1.PP a 6.NP, ukončovací lišty pod atikou
 • Zámečnické konstrukce – výměna původního zábradlí, úprava konstrukce terasy v odhadovaném cenovém a technickém provedení (bude upřesněno po montáži lešení na místě)
 • Provedení kompletní opravy podlahových souvrství na terasách a na balkónech
 • Výměna hydroizolace na střeše objektu včetně kontroly dřevěného bednění
 • Doplnění nové tepelné izolace v podkrovním prostoru včetně úklidu

Vzhledem k tomu, že stavbě byl znemožněn přístup do interiéru domu, bylo potřebné vybudovat veškeré zařízení staveniště na přilehlých pozemcích. Po celou dobu stavby byly na stavbě dva velké skladovací kontejnery, menší kancelářský kontejner a mobilní WC.

Součástí rozsáhlého zařízení staveniště byla opatření zajišťující bezpečnost chodců i pracovníků proti pádu z výšky při práci na střeše a terasách. Tato opatření, včetně vstupního tunelu, vstupů na terasy, zdvihacího zařízení, provizorních okapů, okapových svodů a dalších, byla na této stavbě nadstandardní.

Práce samotné byly náročné na koordinaci jednotlivých řemesel.

Nejnáročnější částí byla demontáž skladby podlah teras a transport suti z výšky 8. NP.

Jednotlivé konstrukce byly provedeny pod přísným dohledem TDI ve vysoké kvalitě, za dodržení předepsané technologie a bezpečnosti práce na staveništi.       

Zajímavosti a zkušenosti z provádění stavby:    

 • Nenavrhovat objednateli na terasy použití původní dlažby! Původní dlažba poměrně rychle křehne a každá manipulace s ní jí poškozuje. V případě rekonstrukce teras se s dlažbou manipuluje několikrát.
 • Pro ochránění hydroizolace svislé části (sokl na přilehlé stěně) je potřebné použít ochranný prvek, soklový plech.
 • Pro zajištění bezpečnosti práce na opravě hydroizolace střechy bylo potřebné po celou dobu provádění prací instalovat lešení po téměř celém severním průčelí.
 • Specifický tvar fasády a balkónů byl náročný na montáž lešení.
 • Část ocelového zábradlí byla do oblouku, nebo částečného oblouku.
 • Tloušťka izolantu vyvolala použití vnitřního zábradlí.          

 
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?