Práce ve stavebnictví?

Sluneční hodiny na fasádě panelového domu Bronzová, Praha 5

Originální sluneční hodiny jsou hlavní dominantou a zajímavostí revitalizovaného panelového domu v Bronzové ulici.

Lokalita:
Bronzová 2024-6, Praha 5
Investor:
Bytové družstvo Bronzová 2024-6
Termín:
07/2010 – 04/2011
Investiční náklady:
16,8 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 19 fotografií

Popis realizace

Průběh rekonstrukce panelového domu

Rekonstrukce panelového domu byla provedena realizačním týmem pod vedením zkušeného vedoucího projektu Ing. Martina Kopeckého a přípravářky staveb Martiny Malé vytvořil na pražském sídlišti Stodůlky významnou dominantu celého okolí. Dům v ulici Bronzová č.p. 2024-6 se může pyšnit slunečními hodinami, které jsou umístěny na jeho revitalizované fasádě.

Finanční podpora rekonstrukce

V rámci nabízených služeb jsme pro zákazníka Bytové družstvo Bronzová 2024-6 zajistili vypracování projektové dokumentace stavby a kompletní inženýrskou činnost, která byla nezbytně nutná pro realizaci celého projektu. Ta zahrnovala také zpracování a podání žádostí, včetně k tomu potřebných příloh, na poskytnutí podpory z programu Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám" a žádosti v programu Nový Panel o finanční podporu. Získaná podpora ve výši 9 mil. Kč z dotačního titulu Zelená úsporám je jistě pro hospodaření a plánování budoucích investic ze strany družstva velkým přínosem.

Jaké práce byly provedeny?

Hlavním předmětem této zakázky byly následující práce:

  • celková rekonstrukce obvodového pláště
  • dodatečná izolace střešního souvrství
  • úprava vzduchotechniky
  • výměna elektrorozvodů ve společných prostorech domu
  • oprava vstupních prostor domu
  • provedení zasklení všech lodžií
  • zateplení stropu v suterénu
  • další navazující práce: dodávka klempířských prvků, dodávka zábradlí lodžií, oprava podlah s novou keramickou dlažbou, nová hromosvodná soustava, montáž stříšek nad vstupy domu

Realizace rekonstrukce domu

Samotná realizace proběhla ve dvou logicky navazujících etapách.

1. Etapa: vnější rekonstrukce

V první fázi (2. polovina roku 2010) byla provedena rekonstrukce obvodového pláště a zbylé úpravy v exteriérových částech vyjma vstupních prostor.

2. Etapa: vnitřní rekonstrukce

 V druhé etapě (1. čtvrtletí roku 2011) pak byly provedeny práce uvnitř objektu, zejména úpravy vstupních prostor a práce v technickém podlaží objektu.

Přání zákazníka: sluneční hodiny

Velmi zajímavým prvkem, který vtiskl celému dílu punc jedinečnosti a který vzešel z přání členů družstva, jsou sluneční hodiny. Původně měly být umístěny pouze na jižní stěně, ale odborníci na sluneční hodiny navrhli, aby ty na jižní stěně byly doplněny ještě o jedny na velké volné ploše východní stěny domu, která je orientovaná přímo proti hlavní přístupové cestě od stanice metra Lužiny.

Vznikly tak párové sluneční hodiny v minimalistickém stylu, které poskytují nejen údaj o čase, ale také kalendářní údaje. Oboje hodiny jsou konstruovány pro místní poledník, tj. poledník, na němž se sluneční hodiny nacházejí. Z principu neukazují pásmový čas, který dnes používáme v občanském životě, ale tzv. pravý místní sluneční čas. Pro běžnou orientaci to znamená, že se musí počítat s tím, že sluneční hodiny budou ukazovat přibližně SEČ („zimní" čas). Pro získání přibližné hodnoty letního času je třeba přičíst 1 hodinu.

Sluneční hodiny na fasádě domu Bronzová v Prazr 5

Na vytvoření slunečních hodin se podílelo mnoho lidí. Gnómonický (tj. funkční) návrh obou hodin vypracoval Pavel Marek, stínové ukazatele vyrobilo zámečnictví Josefa Štorka, číselníky nakreslili Jaroslav Platil a Přemysl Vranovský za spolupráce Pavla Marka. Na jeho stránkách pak naleznete mnoho podrobnějších informací o prvních slunečních hodinách na panelovém domě.

Spokojenost s dosaženým cílem byla na všech stranách a sluneční hodiny se staly charakteristickým prvkem v rámci celé oblasti sídliště.

Barevné řešení fasády objektu bylo navrženo architekty, kteří prokázali estetický cit právě ve výběru tónů jednotlivých barev a zároveň dodrželi předem danou povahu členění domu. Výsledkem je zrekonstruovaný objekt v odstínech šedé a žluté, kde hlavní zajímavostí jsou sluneční hodiny. 

Tento dům byl také oceněn prvním místem v čtenářské hlasovací soutěži TOP PANEL 2014 v kategorii Realizace.

O celkové rekonstrukci tohoto domu se můžete dočíst i v článku z www.stavebnictvi3000.cz
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU