Práce ve stavebnictví?

Revitalizace domu U Cukrovaru, Kralupy nad Vltavou

Zrekonstruovaný panelový dům v ulici U Cukrovaru se podařilo úspěšně předat v létě 2011 do rukou investora.

Lokalita:
U Cukrovaru 1068-70, Kralupy nad Vltavou
Investor:
Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou
Termín:
09/2010 -7/2011
Investiční náklady:
11 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 16 fotografií

Popis realizace

Jak rekonstrukce panelového domu probíhala?

Realizace byla rozdělena celkem do dvou etap. V první etapě byla zrekonstruována střecha a přední průčelí s výměnou výplní otvorů u sklepů, ve druhé etapě potom došlo k rekonstrukci zadního průčelí a výměně vstupních portálů se schránkami. Po dohodě s investorem nakonec byla druhá etapa ještě rozšířena o úpravu vnitřních prostor v prvním NP, konkrétně se jednalo o výmalbu, nátěry a výměnu podlahových krytin. 

První etapa zateplení panelového domu

Práce v první etapě začaly v září 2010 dle harmonogramu. Koncem listopadu jsme se ovšem potýkali především s nepříznivými klimatickými podmínkami, protože oproti jiným rokům nastal příchod zimy poměrně brzo a pracovníci KASTENU byli vystaveni silným mrazům. Museli jsme tak přistoupit k nezbytným opatřením, to znamená, že lešení bylo vytápěné a zakryté termoplachtami, aby bylo možno práce dokončit za dodržení technologických postupů dodavatele systému STOMIX.

Zateplení panelového domu

Při realizaci došlo k zateplení střešního pláště (rekonstrukce a zateplení střechy), výměně výplní otvorů na strojovnách výtahů a k zateplení stěn strojoven s výměnou oplechování. Na obvodovém plášti objektu bylo provedeno zateplení stěn jak polystyrenem, tak minerální vatou z požárních důvodů. Výměna výplní otvorů byla provedena v 1.NP ve sklepech.

Druhá etapa zateplení panelového domu

Ihned po zlepšení klimatických podmínek, v březnu 2011, byla zahájena druhá etapa prací, načež fasádu se podařilo dokončit již v dubnu 2011. Vnitřní práce byly postupně realizovány až do července, kdy 20.7.2011 bylo celé dílo předáno.

Ve stupních prostorech byla provedena výměna otvorů, dále byly upraveny chodníky a stěny před vstupy, zbourány a dodány nové stříšky nad vstupy. Předmětem projektové dokumentace byla i výměna zábradlí za nové žárově pozinkované a dodávka nových držáků pro šňůry na lodžie. Ve vnitřních prostorách došlo k vybourání podlah na chodbách a provedení nových skladů včetně obnovení hydroizolace a položení nové dlažby. Poté následovala výmalba a nátěry konstrukcí v 1.NP.

Při realizaci bylo přihlíženo a jednáno i se sousedním domem s ohledem na jejich plány a potřeby, aby jejich případné další kroky pokud možno co nejméně zasahovaly nebo poškozovaly již provedené dílo. Zároveň byla tato jednání nutná, aby bylo snadné pokračovat v realizaci kontaktního zateplovacího systému na sousedním domě bez nutnosti vícenákladů a zásahů do již realizovaného díla.

Dokončení rekonstrukce

Celá rekonstrukce byla zakončena kolaudační prohlídkou stavby a vydáním kolaudačního souhlasu na podzim 2011 bez jediné připomínky.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?