Práce ve stavebnictví?

Rekonstrukce bytového domu v ul. Bedřicha Smetany, Čelákovice

Renovace zateplených fasád se v současné době stává velmi aktuálním tématem. Podobnou revitalizaci potřeboval i panelový dům v ulici Bedřicha Smetany v Čelákovicích.

Lokalita:
Bedřicha Smetany 1489, Čelákovice
Investor:
Bytové družstvo B. Smetany 1489
Termín:
03/2016 - 06/2016
Investiční náklady:
3,7 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 5 fotografií

Popis realizace

Renovace zateplených fasád

se v současné době stává velmi aktuálním tématem. Podobnou revitalizaci potřeboval i panelový dům v ulici Bedřicha Smetany v Čelákovicích.

Obnova zateplovacích systémů

Postupné stárnutí materiálů a nepříznivé klimatické podmínky přirozeně vedou k potřebě jejich celkové, nebo částečné obnovy. Rozsah stavebních prací se určuje na základě potřeb konkrétní nemovitosti a může se jednat o prosté očištění od prachu a nečistot až po kompletní výměnu celého zateplovacího systému.

Bytový dům v ulici Bedřicha Smetany v Čelákovicích prošel zmiňovanou revitalizací fasády spolu s kompletní rekonstrukcí lodžií. Jedná se o samostatně stojící objekt bytového domu přibližně čtvercového půdorysu. Budova pochází z roku 1974, má sedm nadzemních podlaží a je zastřešena plochou střechou.

Objekt původně prošel sérií rekonstrukcí, v rámci kterých byla zateplena střecha, část fasády a dále byla vyměněna okna a vstupní dveře.  

Nové řešení domu jako celku

Před samotnou rekonstrukcí byl zhodnocen stav budovy a rozsah úprav byl konzultován s investorem. Původní zateplovací systém byl místy již výrazně porušený a některé části fasády nebyly zatepleny vůbec. Cílem byla tedy realizace, která by řešila dům jako celek, ale jednotlivé části fasády vyžadovaly rozličné úpravy.

Západní a východní fasáda je kombinovaná ze dvou řad lodžií a plné stěny s okenními otvory. Zateplení obou těchto stěn u lodžií vykazovalo podobné známky porušení, ale na západní straně bylo již tak výrazné, že vyžadovalo stržení a nahrazení novým souvrstvím. Na východní straně postačovalo lokální vyspravení nejvýraznějších míst, následné důkladné očištění celé plochy od letitých nečistot a nový fasádní nátěr. Na severní a jižní straně nebylo potřebné zateplovací systém strhávat.

Pro dosažení nové jednotné fasády se využilo jak dodatečné zateplení tepelným izolantem, tak i natažení nové výztužné vrstvy s omítkou. Samozřejmě, po důkladné přípravě podkladu. Na vnější lodžiové stěny, původně nezateplené, se použil pěnový polystyrén, který stěnu zároveň vyrovnal a na vnitřní stěny lodžií se natahovala nová omítková vrstva. Podhledy byly opatřené novým fasádním silikonovým nátěrem.

Kromě obnovy fasády byla provedena kompletní rekonstrukce západního, východního a jižního lodžiového průčelí, v rámci které bylo realizováno nové podlahové souvrství a výměna zábradlí.

Rekonstrukce lodžií

Podlahová skladba protékající vodou poškozených lodžií byla odstraněna až na původní panel, který byl očištěn a napenetrován. Novou spádovou vrstvu tvoří betonová vrstva s výztuží, na kterou se provedla stěrková hydroizolace a nová mrazuvzdorná dlažba. Pečlivě se provedly také detaily jako je napojení podlahy na stěnu a ukončení soklíků. Okapní hrana se opatřila novou nerezovou okapnicí.

Nové zábradlí tvoří ocelová, žárově zinkovaná konstrukce s mléčnou výplní z bezpečnostního skla.

Hlavní vstup do objektu

Hlavní vstup je situovaný na východním straně domu, zde byly provedeny nové povrchové úpravy natažením armovací vrstvy a finální omítky. Malé schodiště vč. podesty vstupu bylo doplněno o žárově zinkované zábradlí obdobného charakteru jako na lodžiích.

Státní podpora

Tento projekt snížení energetické náročnosti budovy byl financovaný z programu podpory ze státních finančních prostředků. Naše společnost KASTEN provedla nejen samotnou realizaci, součástí naší činnosti byla také pomoc při vyřizování žádosti i následných kroků programu Panel 2013+. Spokojené ohlasy od investora a pochvalná slova děkovného dopisu na průběh celé revitalizace, jsou příjemným závěrem této povedené akce.

A co na to říká klient?

Citujeme z dopisu Vladimíra Kovaříka, předseda představenstva:
"Při hodnocení jsme došli k závěru, že jsme nemohli zvolit lepší firmu, než je vaše společnost. Práce byly vykonány s pečlivosti a kvalitě a dokladem je i to,že na zrekonstruovaný dům se chodí dívat i ostatní obyvatelé sídliště. Příkladná byla spolupráce s ing.Burešem při uzavírání smlouvy o dílo, který nám byl velmi nápomocen i při získání úvěru od SFRB ve výši 2 500.000,- Kč. Již od začátku bylo patrné, že celá akce je pečlivě připravena což se projevilo tím,že po celou dobu rekonstrukce vše proběhlo hladce. Výborná byla spolupráce s vaším stavbyvedoucím Markem Bergmannem, který stavbu řídil s přehledem a operativně řešil vzniklé problémy. Gratulujeme Vám, že máte kolem sebe partu kvalitních a odpovědných pracovníků,na které se můžete plně spolehnout. Ještě jednou děkujeme za odvedenou práci a těšíme se na případnou další spolupráci."
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?