Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Prodloužení lodžií domu v Čelákovicích

Když se provádějí stavební práce na panelovém domě, je výhodné zvážit případné změny, které můžou přispívat ke zvýšení komfortu. Takovým zásahem je například prodloužení lodžií.

Lokalita:
Stankovského 1583, Čelákovice
Investor:
Společenství vlastníků pro dům č.p. 1583 Čelákovice
Termín:
09/2019–03/2020
Investiční náklady:
9,3 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Když se provádějí stavební práce na panelovém domě, je výhodné zvážit případné změny, které můžou přispívat ke zvýšení komfortu. Takovým zásahem je například prodloužení lodžií.

Samostatně stojící věžový dům

Panelový dům v ulici Stankovského má čtvercový půdorysný tvar, 8 nadzemních bytových podlaží a částečně zapuštěný suterén. Střechu tvoří plochá, jednoplášťová konstrukce a na jižní straně jsou po celé délce průčelí umístěné lodžie. Dům má jeden vchod krytý závětřím, jedno centrální schodiště a výtah.

Opravu a rekonstrukci nejvíce potřebovaly obvodové zdi, podlahy lodžií, které byly zároveň prodlouženy, dále vstupní venkovní schodiště a závětří. Součástí revitalizace byla také oprava okapového chodníku a hromosvodné soustavy.

Obvodový plášť

Severní a západní průčelí domu bylo zatepleno starším kontaktním fasádním systémem, který byl kompletně demontován. Následně byla zkontrolována fasáda celé budovy, s cílem určit místa potřebné pro sanaci betonových dílců s pomocí reprofilačních hmot. Na vyrovnanou a očištěnou fasádu byl poté aplikován nový zateplovací systém kvalitativní třídy „A“ dle CZB.

Na hlavní plochu fasády byly použity desky z minerální vaty o tloušťce 160 mm. Pro zateplení lodžiových čelních stěn byl zvolený polystyrén s příměsí grafitu o tloušťce 100 mm, a to z důvodu zachování co největší hloubky lodžií. Podhledy lodžií jsou z hlediska splnění požárních předpisů také z minerální izolace. Soklovou část, v oblasti nad terénem do výše 0,3 m, chrání nenasákavá izolace z desek XPS. Pro kotvení izolantů byly použity šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem STR U 2G. Finální povrchovou úpravu celého systému tvoří silikonová omítka, v soklové části byla použita odolnější mozaiková úprava. Kolem objektu byl provedený také nový okapový chodníček.

Prodloužení lodžií a nové zábradlí

Když se provádějí stavební práce na panelovém domě, je výhodné zvážit případné změny, které můžou výrazným způsobem přispívat ke zvýšení komfortu. Takovým zásahem je například prodloužení lodžií, ke kterému se rozhodli také obyvatelé domu na ulici Stankovského. Projekt počítal i se zateplením podlahových nosných desek lodžií a proto byla nejprve vybourána celá původní skladba podlah. Poté se provedlo prodloužení lodžií pomocí ocelových systémových prvků, přičemž rozšíření představuje 180 mm. Očištěný, reprofilovaný a vyrovnaný povrch panelových desek byl zateplen izolací ze zátěžového polystyrénu v šířce 0,5 m od lodžiové zdi, a poté byla provedena spádová vrstva z vyztuženého betonu až na prodlouženou hranu lodžií. Na ní byla nanesena dvouvrstvá hydroizolace, s vytažením na soklovou část. Na takto izolovaný povrch byla nakonec nalepená mrazuvzdorná keramická dlažba, která je u zdí ukončena keramickým soklíkem.

Zábradlí tvoří originální hliníková konstrukce s bílou komaxitovou úpravou, která je osazena výplní z mléčného bezpečnostního skla. Spodní díl, tzv. krycí límec zábradlí, je z rovinného hliníkového plechu se stříkanou úpravou v červené barvě.

Nové venkovní schodiště a rekonstrukce závětří

Původní venkovní schodiště s rampou, které slouží pro vstup na severní straně objektu, bylo kompletně vybouráno a nahrazeno novým betonovým schodištěm s teracovými stupni a protiskluznou úpravou na hranách. Pro kočárky slouží nová hliníková rampa a pro jednodušší výstup schodištěm je osazené nové ocelové madlo. V zádveří, i v celé vstupní hale, byla původní skladba podlahy vybourána a na upravený povrch položena nová skladba s nášlapní vrstvou z keramické dlažby.

Harmonický celek na závěr

Výtvarné řešení fasády vychází ze snahy zachovat původní ráz a naplnit přání investora. Svěžest domu dodává originální zábradlí, které barevně krásně ladí s budovou. Svým provedením umožňuje bezproblémovou montáž zasklení lodžií, což většina majitelů také využila.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?