Práce ve stavebnictví?

Obnova panelového domu Alšova

Řešení přesně na míru dle technického stavu budovy a její potřeb je vždy tou nejlepší volbou.

Lokalita:
Alšova 1229-1230, Neratovice
Investor:
Stavební bytové družstvo Neratovice
Termín:
05/2017 - 09/2017
Investiční náklady:
3,8 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Dům v klidném prostředí

Bytový dům v ulici Alšova je menší, dvou-vchodová budova zasazena do příjemného, klidného prostředí s dětským hřištěm v zadní části. V okolí je dostatek zeleně a malý park, který je pro obyvatele vítaným bonusem.

Technické řešení

Pro obnovu byla zvolena sanace objektu na základě podrobného zhodnocení technického stavu budovy. Rekonstrukce spočívala v zateplení fasády, sanaci lodžií, výměně zábradlí, výměně sklepních oken a vstupních dveří, a řešení detailů a návazností.

Zateplení obvodového pláště

K obkladu a zateplení fasády se použila technologie kontaktního opláštění s tenkovrstvou omítkou. Celá fasáda byla očištěna tlakovou vodou, všechny nepřídržné povrchové úpravy byly odstraněny a vyrovnány.

Tloušťky izolantů se na jednotlivých konstrukcích liší podle jejich umístění vzhledem k vytápěnému prostoru, přičemž základní tloušťka izolantu na hlavní fasádě je 120 mm. Jako izolant byl zvolený šedý fasádní polystyren, který má s lepší tepelně-technické parametry. Podhledy lodžií byly zatepleny nehořlavou minerální vatou. Povrchovou úpravu tvoří silikonová probarvená omítka, v soklové části je použita odolnější mozaiková omítka.

Sanace lodžií a výměna lodžiového zábradlí

Lodžiový dílec byl zbaven veškerých nesoudržných částí či nátěrů a to jak ze spodní podhledové strany, tak z vrchní strany po vybourání původní keramické dlažby. Byla provedena reprofilace poškozených částí čílek a podhledů.

Po přípravě podkladu a reprofilaci stropního lodžiového dílce byla podlaha lodžie opatřena adhezním můstkem a spádová vrstva byla nově vybetonována. Podkladem pro nášlapnou vrstvu je hydroizolační stěrka v dvouvrstvovém provedení. Hydroizolace v ploše stropního dílce je v koutě při návaznosti na přilehlé stěny zesílena pružnou těsnící vložkou. Při provádění detailu byl vynechán volný prostor pro umožnění dilatace.

Venkovní keramická dlažba byla k podkladu lepena flexibilním mrazuvzdorným lepidlem a spárována rychletuhnoucí cementovou spárovací hmotou. Návaznost podlahy na přilehlé stěny po celém obvodu byla provedena pomocí soklu z keramického obkladu. Současně s podlahou byla stejným systémem řešena povrchová úprava schůdku před balkónovými dveřmi.

Původní lodžiové zábradlí bylo vyměněno za nové ocelové konstrukce zábradlí o třech polích. Výplň dvou polí je tvořena mléčným bezpečnostním sklem a třetí pole je z tyčové výplně se stejným barevným nátěrem jako zbytek zábradlí.

Výměna výplní otvorů

Výměna výplní okenních otvorů za nové konstrukce s plastovým pětikomorovým rámem a izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem proběhla ve sklepních prostorech. Dále byla provedena výměna vnějších vstupních dveří u obou vchodů za nové ocelové dveře s výplní z bezpečnostního skla. Vnitřní vstupní dveře jsou nové z hliníkových profilů, taktéž s bezpečnostním sklem. Před osazením nových výplní byla provedena demontáž původních výplní, očištění stavebního otvoru a provedení vyrovnání hran otvorů.

Oprava navazujících konstrukcí

V rámci sanace navazujících konstrukcí byla provedena oprava hromosvodné fasádní soustavy, přesazení větracích mřížek na novou fasádu, stavební úpravy a nová dlažba v zádveří a osazení nových stříšek nad vstupy.

Funkce a vzhled

Architektura bez praktičnosti a splnění požadovaných funkcí ztrácí smysl a stejně naopak, technicky skvělé dílo bez estetického působení vyzní jako zbytečné. Jsme rádi, že pro dům Alšova platí ta nejlepší kombinace - splnění funkčnosti a požadovaných cílů s hezkým finálním dizajnem.

Opravená fasáda ve světlém odstínu a decentní okolí nemocnice působí velmi příjemným dojmem. Povedené dílo. Nahlédněte a posuďte sami.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?