Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Komplexní revitalizace domu Kosmonautů 3019 - 3026, Mělník

Realizační tým v čele s vedoucí projektu Petrou Nekolovou úspěšně provedl kompletní rekonstrukci panelového domu v Mělníku v ulici Kosmonautů.

Lokalita:
Kosmonautů 3019 - 3026, Mělník
Investor:
Bytové družstvo Mělník 3019-3026
Termín:
02/2010-12/2010
Investiční náklady:
14,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 20 fotografií

Popis realizace

Co bylo záměrem rekonstrukce?

Předmětem této zakázky byla kompletní rekonstrukce panelového domu tvořeného celkem z osmi sekcí, který byl postaven na přelomu 70-tých a 80-tých let. Každá ze sekcí má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Práce na objektu byly provedeny v následujícím rozsahu:

  • sanace obvodového pláště domu
  • zateplení fasády domu
  • sanace lodžií (oprava podlah lodžií, výměna zábradlí na lodžiích)
  • zateplení střechy domu
  • výměna sklepních oken a portálů vybavenosti
  • oprava okapního chodníku
  • nové hromosvody na fasádě i střeše

Jak probíhalo zateplování?

Jako kontaktní zateplovací systém byl použit Baumit Duo EPS-F a Baumit Duo materiál. Hydroizolační systém byl proveden od výrobce materiálu SCHOMBURG. Okna v celém domě byla vyměněna za nová plastová již v minulosti, kromě těch ve sklepních prostorech domu a portálů vybavenosti, které byly dodatečně vyměněny v rámci této rekonstrukce, a to od společnosti Freezart Plus s.r.o., kdy byla použita okna typu GEALAN S8000.

Shrnutí

Díky komplexní revitalizaci byla podstatně snížena energetická náročnost budovy, což ocení hlavně jeho obyvatelé. Za zmínku stojí, že celá zakázka byla spolufinancována na základě dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM, což výrazně finančně ulehčilo objednateli.

Spokojenost s průběhem a výsledkem celého díla nám byla investorem vyjádřena v referenčním a děkovném dopise. Ne nadarmo říkáme za skvělou stavbou, pečlivá firma.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU