Práce ve stavebnictví?

Komplexní revitalizace domu Makovského v Praze Řepích

Během 3,5 měsíců jsme ke spokojenosti obyvatel domu řádně dokončili rekonstrukci a zateplení bytového domu pražských Řep.

Lokalita:
Makovského 1339-1341, Praha 6
Investor:
Společenství vlastníků Makovského 1339-1341, Řepy
Termín:
08/2011 -02/2012
Investiční náklady:
18,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 17 fotografií

Popis realizace

Jaký byl záměr rekonstrukce?

Hlavní část realizace rekonstrukce panelového domu se týkala provedení kompletního vnějšího opláštění na panelovém domě situovaném v obytné zóně pražských Řep. Zadání investora obsahovalo výměnu okenních výplní, provedení kontaktního zateplovacího systému a novou foliovou hydroizolační vrstvu střechy a to vše v termínu 3,5 měsíce. Dodržení takového závazku bylo koordinačně i technologicky velmi náročné (vzhledem k podzimnímu charakteru počasí a častým nepříznivým klimatickým podmínkám). Závazek se podařilo splnit k plné spokojnosti zákazníka.

Dále byly provedeny i následující, navazující práce:

  • klempířské práce
  • zámečnické konstrukce - zábradlí,
  • oprava podlah lodžií,
  • osazení trnů proti ptactvu na atice.

Součástí díla byla i kompletní rekonstrukce vstupních částí, které tak dostaly ráz reprezentativního prostoru s provedením veškerých povrchových úprav dle přání zákazníka (teracové dlažby, podlahové PVC, zabudované schránky, povrchové úpravy stěn a zateplení podhledů).

Jak to probíhalo?

Při realizaci díla bylo nutné použít na části fasády závěsné lávky jako náhradu za lešení v místě, kde nebylo možné toto namontovat. Jednalo se o napojení dvou objektů, z nichž nižší budova má obloukovou střechu s měděným krytím, a proto nebylo možné dotčenou jakýmkoliv způsobem zatížit. Barevné řešení domu bylo vytvořeno ve spolupráci s architekty a autory projekty a vznikla tak příjemná kompozice zapadající do charakteru okolního prostředí. Na žádost zákazníka byly namontovány mřížové prvky na okenních otvorech v suterénu, a tím se zvýšilo zabezpečení domu proti vloupání.

Závěr

V celkovém výsledku můžeme konstatovat, že zákazníkovi byla poskytnuta vysoká kvalita díla se zvýšením technických a finančních parametrů objektu. Tato skutečnost se odráží ve spokojenosti všech zúčastněných partnerů.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?