Práce ve stavebnictví?

Zateplení SOŠ A SOU Školní 664 Neratovice

Realizační tým společnosti KASTEN spol. s r. o. provedl zateplení SOŠ a SOU ve Školní ulici 664 v Neratovicích.

Lokalita:
Školní 664, Neratovice
Investor:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Termín:
08/2015
Investiční náklady:
8,5 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 9 fotografií

Popis realizace

Všichni školou povinní...

Ocení moderní vzhled školních budov a ty nepovinné zaujme snížená energetická náročnost budovy. Dovolujeme si Vám představit další z realizovaných revitalizací škol, který provedl tým KASTENu pod vedením vedoucí projektu Petry Nekolové, stavbyvedoucí Veroniky Janovské, přípravářky Lenky Brožové a mistra Jaroslava Brzobohatého.

Budova školy byla postavena ve druhé polovině 20. století jako Domov mládeže. V průběhu využívání došlo ke drobným přestavbám, z nichž poslední provedená řešila vytvoření učeben, sociálního zázemí pro žáky a částečnou výměnu oken.

SOŠ a SOU ulice Školní 664 v Neratovicích sídlí v budově dvou vzájemně propojených objektů. Hlavní budova je částečně podsklepená se čtyřmi nadzemními patry. Druhá budova je přístavbou kuchyně s jídelnou, ta je jednopatrová a také podsklepena. Nosnou konstrukcí jsou cihlové stěny různých šířek se železobetonovými stropy. Budovy jsou zastřešeny dřevěnými sbíjenými sedlovými vazníky s plechovou a na objektu jídelny vlnitou krytinou. Spojovací krček budov je ukončen plochou střechou se živičnou krytinou.

Energenicko úsporná opatření jsou základem

V rámci zateplování školy byla stávající dřevěná okna nahrazena za nová plastová v bílém provedení i s novými vstupními dveřmi s vnitřní tepelnou izolací. Zateplení střechy spojovacího krčku bylo provedeno tvrzeným polystyrenem EPS 100 S tloušťka 240 mm, se střešním pláštěm z PVC folie Trocal A tloušťky 1,5 mm. Bylo také vyměněno oplechování vnějších okenních parapetů stávajících oken. Všechny nové parapety jsou z titanzinkového plechu, který je přírodním a ekologicky nezávadným materiálem.

Jako tepelný izolant pro zateplení fasády byl navržen fasádní polystyren tloušťky 140 mm. V místě vstupů do objektů bylo zateplení provedeno minerální vatou s podélnou orientací vláken, tloušťky 140 mm. Povrch izolačních desek byl upraven disperzním tmelem se sklotextilní tkaninou. Na závěr byla aplikována povrchová úprava zateplených stěn, tenkovrstvou probarvenou silikátovou omítkou. Barevné řešení fasády vnáší svělo do prostoru mezi Městským úřadem, parkem a obytnou zástavbou a na jeho návrhu se podíleli i zaměstnanci školy. Sokl objektu byl zateplen extrudovaným polystyrenem tloušťky 100 mm s kamennou stěrkou z Marmolitu. Stropní konstrukce do půdního prostoru byly zatepleny volně loženou minerální vatou tloušťky 200 mm pokládanou ve dvou vrstvách s přeloženými spárami. Pro možnost chůze v půdním prostoru byly zhotoveny dřevěné lávky nad úrovní tepelné izolace.

Škola byla původně opatřena bezpečnostními mřížemi, které byly v rámci zateplení demontovány a po ukončení prací na fasádě, byly osazeny nové žárově zinkované mříže, ukotvené do stávajícího zdiva. Instalovala se také nová ocelová podesta s ocelovým schodištěm a nová dvoukřídlová dveřní mříž u vstupu do kadeřnické provozovny.

Interiérové práce zahrnovali výměnu topných těles a částečné rozvody topné vody v prvním podlaží budovy spolu se zednickou úpravou stěn za radiátory a výmalbou. Provoz zařízení byl plně zautomatizován a zabezpečen a nadále nevyžaduje další obsluhu.

Jako mnoho jiných škol, trápila i tuto přítomnost nebezpečného materiálu. Při provádění sond bylo zjištěno, že při v minulosti realizované výměně původní azbestocementové střechy byly zanechány rozbité zbytky šablon a krytina na podlaze. Tyto zbytky byly odstraněny a zlikvidovány dle platných nařízení a legislativy.

A závěr?

Paní ředitelce se Ing. Marcele Hrejsové se nová podoba školy líbí: "Návrh budovy je dílem zaměstnanců naší školy. Jsem spokojená se vším, s firmou, s dozorem i s provedením. Myslím si, že to zamezí spoustě problémů, které tam byly."

Škola by díky této rekonstrukci měla ušetřit až 280 tisíc korun ročně. "Platili jsme měsíčně fakturu v topné sezóně až 110 tisíc korun měsíčně, což byla obrovská částka, a to tam byly kolikrát stížnosti, že je ve třídách zima. Byla to chladnější budova. Já doufám, že se to teďka zlepší," uvedla ředitelka SOŠ a SOU Neratovice.

I naše společnost věří, že provedené práce přispějí ke zlepšení podmínek studentů a učitelů při výuce a přinesou škole uspoření prostředků, které je tak možné využít pro další rozvoj učňovského školství, které je v poslední době upozaďováno o proti středním školám, ačkoliv kvalitních řemeslníků je stále nedostatek.

 

Co o této stavbě napsali jinde....
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?

DOKUMENTY K PROJEKTU