Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Školy a školky

REVITALIZACE ŠKOL

Školy a školky se ve většině případů nacházejí ve starších budovách, které čekají na svou obnovu.Sehnat penízena zateplování a celkovou revitalizaci či rekonstrukci školní budovy není pro obce jako jejich zřizovatele nijak snadné. Naše společnost má mnohaleté zkušenosti s dotačními fondy a různými operační programy Evropské unie, které lze ohledně spolufinancování projektu oslovit. Rádi vám pomůžeme zpracovat celý projekt revitalizace a vyřídit žádosti o dotace.

 

BEZPEČNÁ BUDOVA I OKOLÍ

Revitalizace školy navrátí budově požadovaný technický stav, který odpovídá standardům evropského školství a platné legislativě. Bezpečné zázemí i pěkný vzhled školy přilákají mnohé rodiče a jejich děti k zápisu a těm stávajícím vytvoří komfortnější prostředí.

 

 

 

UŽITEK A KAPACITA BUDOVY

Zateplení a celková rekonstrukce přinese škole úspory na energiích. Projekt může také rozšířit prostory nebo změnit dispozici místností a zvýšit tak kapacitu školy.

 

 

 

MODERNÍ ZÁZEMÍ

Škola se po revitalizaci promění v atraktivní budovu, jejíž prostředí je inspirativní jak pro žáky, tak pro vyučující. Poskytne dětem z obce i okolí, ale i veřejnosti odpovídající zázemí moderní školy.

 

 

 

Osvěžující proměnu školy ocení jak děti a jejich rodiče, tak i další občané. Náklady a investice zřizovatele školy se sníží o energetické úspory.