Práce ve stavebnictví?

Rekonstrukce mateřské školy Nad Kazankou 30/230, Praha 7

Rekonstrukce původně rodinné vily architekta Oldřicha Brabce, klenotu klasického funkcionalismu v pražské Troji, budovy kde dnes sídlí Městský úřad Praha 7 -Troja a Mateřská škola.

Lokalita:
Nad Kazankou 30/230, Praha 7
Investor:
Městská část Praha - Trója
Termín:
08/2012 – 12/2012
Investiční náklady:
2,6 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 12 fotografií

Popis realizace

Původně rodinná vila architekta Oldřicha Brabce postavená v letech 1929 – 1930 je utajený skvost uprostřed rozlehlé zahrady, obklopený trojskou zelení. Řeč je o budově Nad Kazankou č. p. 230, ve které sídlí Městský úřad Praha 7-Troja a Mateřská škola. Stavba však nesloužila veřejným účelům, ale jako obyčejný rodinný dům, jehož v poslední době zmodernizované prostory odívají do praktického hávu.

Trojský klenot klasického funkcionalismu

Architekt Oldřich Brabec použil pro výstavbu svého rodinného domu smíšení klasického funkcionalismu s prvky rondokubismu. Ten dodává budově její netradiční tvar, ostré hrany jsou nahrazeny válcovitými.

Vila byla postavena s tenisovým kurtem a bazény. Se svou rodinou Oldřich Brabec však prvotřídní prostor v novém domě dlouho nevyužíval. Společně s vývojem německé politiky na konci třicátých let a následným vznikem Protektorátu na našem území v roce 1939, přišla vlna antisemitismu i do Čech, a tak byla vila rodině židovského původu zabrána a její původní majitelé byli posláni do koncentračního tábora. Jedinečný prostor na okraji Prahy se stal sídlem Hitlerjugend, polovojenské mládežnické nacistické organizace. Později byl ve vile zbudován lazaret a na sklonku války bylo betonové podlaží určeno pro protiletecký kryt.

Ani další vývoj poválečný nepřinesl bývalému rodinnému domu naplnění jeho prvotní funkce. Vila nebyla původním majitelům navrácena, ale naopak se začala využívat pro veřejné potřeby. Vznikla zde mateřská školka zřízená pod patronátem manželky prvního dělnického prezidenta, Marty Gottwaldové.

V letech 1977 – 1978 proběhla modernizace. Úpravy ovšem nesloužily k rekonstrukci architektonického klenotu, ale právě naopak, byly zabetonovány původní originální bazény. V 90. letech byl interiér obývacího pokoje v prvním podlaží přebudován pouhými přepážkami na veřejné prostory úřadu, který funguje v prostorách vily Na Kazance dodnes. V roce 2008 proběhla přestavba dolní části vily na příjemné prostory městského úřadu a na později byla zrekonstruována i horní patra. Budova si i nadále drží svůj jedinečný vzhled a interiéry se po tolika letech nešetrného zacházení opět začínají podobat vizi prvorepublikových architektů.

Koncem roku 2012 se vila architekta Oldřicha Brabce dočkala další zasloužené rekonstrukce. Pojďme se podívat, co bylo jejím předmětem.

Zateplení střechy

V rámci požadavku na zateplení střechy tepelným izolantem bylo kompletně vyměněné celé oplechování střechy. Díky dobrému stavu původní střešní krytiny, byly po zateplení znovu položeny původní střešní tašky, bobrovky zpátky na své místo. Krokve a rub dřevěného podhledu byl očištěn a naimpregnován Bochemitem Forte. Jako izolační materiál byly použity Heraklitové desky, hydroizolační vrstva z PE folie a tepelně izolačními deskami z kamenné vlny Airrock ND.

Oprava a dílčí zateplení fasády

Po omytí tlakovou vodou stávající probarvenou silnovrstvou omítku byly stěny fasády opatřeny difúzní penetrací Quick-mix ATG. Lokální opravy porušené omítky byly provedeny z velmi kvalitní minerální renovační omítky vyztužené vlákny Quick-mix MFR, která je určená k lokálním opravám historických fasád. Zateplení fasády pravého křídla vily proběhlo extrudovaným polystyrenem XPS tl. 80 mm včetně lepidla a kotev. Závěrem byla nanesena nová škrábaná probarvená tenkovrstvá omítka pro sjednocení celkového dojmu. Na exteriéru budovy byla také upravena elektroinstalace světel a přívod zvonkového tabla pod úroveň omítky.

Oprava balkonů a teras

Pro obnovu balkónů ve třetím patře bylo nutné rozebrat původní podlahy, nahradit starou geotextílii, provést očištění hydroizolace, odstranit chrlič ve stěně a zakomponovat jej do podlahy. Byl obnoven styk hydroizolace s fasádou, pro zamezení zatékání.

Po rozebrání stávajících dlaždic na terase, odstranění kačírku, opravě poškozené izolace lokálním záplatováním, byla navýšena tepelná izolace EPS pro ploché pochozí střechy se zámkem tl. 60 mm. Byla použita, zajímavá, esteticky výrazná podlaha z dřevěných rozebíratelných roštů Massaranduba. Massranduba je exotická dřevina, pocházející v Jižní Ameriky, je to velmi těžké a tvrdé dřevo. Používá se jako obzvlášť namáhané stavební dřevo pro exteriéry, jako jsou právě terasy. Pro větší trvanlivost byla terasa opatřena příslušným olejovým nátěrem. Madlo, včetně přírub s připevněním do měděného oplechování parapetu.

Okolí domu

V okolí domu proběhla úprava schodiště s rampou, renovace opukové zdi u vstupu do objektu a oprava cihlové parapetní zídky.

Rekonstrukce půdního bytu

Obnova půdního bytu jsme zahájili dílčí výměnou původních střešních oken za nové a opravou sádrokartonového ostění. Pokračovalo se opravou schodiště, elektroinstalace a obnovou kuchyňského zázemí půdního bytu. 

Historie domu čerpána ze zdroje: Troja, měsíčník městské části Praha Troja, číslo 111, prosinec 2008, autor Silvie Čadská
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?