Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Zateplení fasády a oprava terasy MŠ Benešovská 2291, Praha 10

Ani přes volné dny prázdnin nezahálíme! V novém Vám chceme představit Mateřskou školu Benešovská v Praze 10.

Lokalita:
Benešovská 2291, Praha 10
Investor:
BAU plus, a.s.
Termín:
07/2014 – 08/2014
Investiční náklady:
1 634 573 K4 bez DPH
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 8 fotografií

Popis realizace

Školka v novém...

Mateřská škola Benešovská v Praze 10 sídlí ve dvoupodlažní vile z 30. let 20. století, která původně sloužila jako reprezentativní vila. V 70. letech byla kompletně přebudována na mateřskou školu. Díky historické unikátnosti domu nebyla energetická hospodárnost vyhovující pro nároky dnešní doby. Z těchto důvodů bylo mimojiné přistoupeno k projektu snížení energetických úspor objektu včetně obnovy vybraných částí konstrukcí jako např. terasa, ocelová zábradlí apod. Veškerá projekční příprava, ale zejména vlastní realizace podléhala dohledu odboru památkové péče.

Po ukončení školního roku byla 30. 6. 2014 školka předána do našich rukou a bylo zahájeno s přípravnými pracemi a montáží lešení.

Oprava terasy

Součástí projektu snížení energetické náročnosti budovy byla i rekonstrukce pochozí terasy o rozměrech bezmála 50 m2. V rámci této rekonstrukce se uvažovalo o vložení tepelné izolace do nového souvrství terasy. Hydroizolační systém a kompletační prvky byly provedeny z provenience výrobků Schlutter. Skladba terasy je jednoplášťová s pochozí vrstvou z keramické dlažby TAURUS GRANIT 76 SB Nordic. Pultové odvodňění je směrem k okraji terasy do obvodového dešťového žlabu. Historizující zábradlí v matově černém odstínu je kotveno přes konzoly do fasády pod žlabem tak, aby nebyla porušena celistvost izolované plochy. Bylo instalováno nové ocelové zábradlí.

Zateplení obvodového pláště

Vlastní zateplení jmateřské školy bylo projektantem navrženo formou vnějšího kontaktního kompozitního sytému s izolací z desek expandovaného fasádního polystyrenu mechanicky kotveného s doplňkovým lepením k podkladu, s tenkovrstvou strukturovanou fasádní omítkou jako finální povrchová vrstva. Součástí řešení je návrh doplňkových ploch, jako je oblast soklu, říms.

Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem Weber Therm Klasik bylo provedené v celém rozsahu objektu vily, kromě čela římsy která bylo opatřena tenkovrstvou silikonovou omítkou pro sjednocení povrchu. Jako tepelný izolant byli použity Izolační desky Isover EPS GreyWall, což jsou desky s grafitovým izolantem nové generace se zvýšeným izolačním účinkem tl. 100 mm, desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek. Celá realizace se nesla pod přísnými pravidly zateplovacího systému ETIC a ETAG. Soklová část domu byla zateplena perimetrem tl. 100 mm a zakončena oplechováním. Jemnozrnná strukturovaná silikonová omítka v přirozeně béžovém odstínu zakončila práce prováděné na tomto objektu.

Na konci léta 2014 byla celá rekonstrukce úspěšně dokončena tak, aby školka mohla očekávat své malé školáčky. Ve fotogalerii najdete mnoho odkazů naší pečlivě odvedené práce.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?