Práce ve stavebnictví?

Novostavba pavilonu Mateřské školy Jaselská

V areálu mateřské školy v Mnichově Hradišti vyrostl pod taktovkou týmu KASTEN nový pavilon rozšiřující kapacitu školky, což potěšilo mnoho místních rodičů.

Lokalita:
Jaselská 1238, Mnichovo Hradiště
Investor:
Město Mnichovo Hradiště
Termín:
03/2018 - 08/2018
Investiční náklady:
12,2 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 13 fotografií

Popis realizace

Zdraví, pohoda a tvořivost

Mateřská škola je v provozu od 1. září 1980. Nachází se v městské sídlištní zástavbě v Mnichově Hradišti a je obklopena rozlehlou zahradou se vzrostlou zelení. Terén zahrady je členitý, umožňující všestranný tělesný rozvoj dětí. To vše doplňují krytá pískoviště a víceúčelové prolézací stavby z akátového dřeva, podtrhující estetiku prostředí.

Od roku 1996 je školka zařazena do projektu Mateřská škola podporující zdraví. Cílem školky je také neustále vytvářet pohodové prostředí, podporující tvořivost dětí. Od září 2018 je v provozu nový pavilon, který postavila naše společnost KASTEN.

Rozšíření kapacit

Původní kapacita 104 dětí, rozdělených do čtyř tříd, byla přístavbou nového pavilonu rozšířena o dalších 28 nových míst. Vznikla tedy pátá třída, která slouží pro výuku dětí již od 2 do 6-ti let.

Architektonické řešení

Z architektonického hlediska se jedná o jednopodlažní budovu, půdorysně složenou ze dvou obdélníků, připojenou k jižní straně stávajícího pavilonu školky v Jaselské ulici. Novostavba je provedena jako jedna třída s hernou, odpočívárnou, hygienickým zázemím pro děti, šatnou, výdejnou jídla, skladem lehátek a herních pomůcek. Součástí je také zázemí pro obsluhu a jejich sociální zařízení a úklidová místnost. Herna je situována do zelených ploch přilehlé zahrady, kam byl proveden i přímý výstup k hracím prvkům, přes prostor nové terasy.

Technické řešení

Nový pavilon byl postaven na zahradě mateřské školy, kde jako první proběhly plošné terénní úpravy a vyčištění dotčené plochy. Základové konstrukce novostavby pavilonu jsou provedeny jako betonové monolitické pasy v kombinaci s tvarovkami ztraceného bednění. Stavba je provedena jako zděná z keramických tvarovek s dřevěnou střešní konstrukcí vytvořenou z dřevěných vazníků. Po obvodu střešní konstrukce je provedeno lemování atikou, aby střešní konstrukce a celá stavba pavilonu působila uceleným dojmem. Výplně otvorů jsou plastová s izolačním trojsklem. Okna jsou řešena jako dělená na spodní sklopnou část a vrchní otvíravo - sklopnou. Okna i dveře jsou provedeny v bílé barvě a lemování okenních otvorů je provedeno pomocí plechové šambrány v živém oranžovém odstínu. Vnější plášť budovy je obložen obkladovými pásky béžově-cihlového odstínu. Prostor zadní terasy je obložen pomocí dřevoplastových terasových prken na dřevěném roštu.

Vnitřní příčky jsou zděné se štukovou omítkou a bílou malbou, v herně byla realizována barevná výmalba dle výběru vedení školky. V hygienickém zázemí jsou provedeny obklady. Vnitřní dveře jsou dřevěné, osazené do ocelové zárubně. Na podlahy jsou položené koberce, PVC krytina a keramická dlažba, dle účelu jednotlivých místností. Podhled je sádrokartonový z protipožárních desek, zavěšených přímo do střešních vazníků.

Bezbariérová stavba

Stavba byla navržena a provedena jako bezbariérová. Pro vstup osob s omezenou schopností pohybu, je navržena vstupní rampa vyhovující normovým požadavkům a veškeré vnitřní výškové úrovně jsou do 20mm.

Samozřejmá přirozenost

Nový pavilon a jeho místnosti jsou navrženy a postaveny tak, aby byly maximálně prosvětleny přirozeně, denním osvětlením. Dětská herna je orientovaná do zelených ploch přilehlé zahrady a přes novou terasu je přímý vstup k venkovním hracím prvkům. Přirozený dojem z celé stavby je docílen jednoduchým, moderním tvarem budovy a podtržen efektním cihelným obkladem, který je oživený oranžovým olemováním oken.

První škola je vlastně školka

“Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce". (R. Fulghum)

Prosté pravdy, které ovlivňují celý náš život, v sobě nosíme právě z nejranějšího věku. Pamatujeme si je celé roky a k tomu přispívá nejen kvalitní výuka, ale také zdravé prostředí, kde je umožněn rozvoj různých dovedností a také tvořivosti, která rozkvétá když panuje pohoda.

Ve školce v Mnichově Hradišti to vše moc dobře znají a vytváří právě takové prostředí. Jsme rádi, že naše společnost KASTEN k tomu také přispěla a přejeme všem dětem, ať se jim nová třída v pavilonu od nás líbí.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?