Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Základní škola ve Velkém Borku v soutěži Stavba roku

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství spolu se Středočeským krajem, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví vyhlásil již tradiční 8. ročník prestižní regionální soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2021. 

Náročná rekonstrukce základní školy s krásným finále

Velký Borek se může pochlubit jedinečnou budovou školy, která má daleko od typizované výstavby. Pochází z předminulého století (z r. 1864) a rozsáhlou rekonstrukcí, kterou provedla naše společnost KASTEN, získala větší rozměry a krásnou vizáž.

Tato rekonstrukce byla specifická ve více směrech. Zásahy, jako bourání stropu nad 2 podlažím, nebo bourání podlahy prvního podlaží, byly náročné a značně ztížené existujícími konstrukcemi, menším prostorem a zajišťováním statické bezpečnosti. Náš sehraný a zkušený tím je však zvládl na výbornou.

Fasáda přístavby i nástavby doplňuje koncept návratu historizující fasády, přičemž nová nástavba více akcentuje moderním stylem s novodobým členěním oken. Přináší tím zajímavý kontrast, který v kombinaci s bosáží vytváří krásný a originální celek.

Když provádíte rekonstrukci, nikdy nevíte, na co Vás potká nebo co objevíte. My jsme nepotkali jenom úžasný tým spolupracovníků, kteří vědí, co chtějí, ale taky jsme objevili otisky kočičích tlapek na původní půdní dlažbě. Tato dlažba se nám nakonec podařila zachovat a dnes zdobí vestibul školy, aby přinášela radost dětem.

Hlasování v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2021

pro  nově otevřenou budovu Základní školy ve Velkém Borku probíhá na stránkách soutěže STAVBA ROKU.

Děkujeme Vám i za Vaše hlasy.

Základní škola Velký Borek

O soutěži Stavba roku

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti.

Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli.

Soutěž je určena pro stavební díla ze všech oborů (novostavby, rekonstrukce, inženýrská díla, interiéry, krajinářské úpravy, dopravní stavby, hospodářské stavby atd.), dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do data podání přihlášek, realizovaná na území Středočeského kraje, a které nebyly posuzovány v předchozích ročnících soutěže. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími mohou být velké stavby velkých měřítek a nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.