Práce ve stavebnictví?

Základní škola Velký Borek

Zrekonstruovaná budova školy okouzlí každého nadšence originálních řešení. Obnova historizující fasády spolu s moderně pojatou nástavbou přinesla působivé prolínání stylů.

Lokalita:
Školní 11, 277 31 Velký Borek
Investor:
Obec Velký Borek, Vrutická 20, 277 31 Velký Borek
Termín:
08/2019 – 10/2020
Investiční náklady:
30,1 mil. Kč
Schovat mapu

Fotogalerie projektu / 29 fotografií

Popis realizace

Když je škola pýchou

Velký Borek se může pochlubit jedinečnou budovou školy, která má daleko od typizované výstavby.  Pochází z předminulého století (z r. 1864) a rozsáhlou rekonstrukcí, kterou provedla naše společnost KASTEN, získala větší rozměry a krásnou vizáž.

Původní budova byla třípodlažní, půdorysně ve tvaru „L“, se starým konstrukčním systémem založeným na kamenných základových pasech. Je zděná z pálených cihel se stropy s dřevěnou konstrukcí. Střechu tvořil dřevěný krov s krytinou renovovanou před cca 30 lety, krov však byl v havarijním stavu.

Nejvýraznější změnou, kterou rekonstrukce přinesla, je zvětšení školních prostor novou nástavbou a přístavbou. Kromě toho stavba vyžadovala statické zásahy, tepelně-izolační a hydroizolační úpravy konstrukcí, výměnu oken a také rekonstrukci vnitřních prostor. Nově má budova bezbariérový přístup, řízenou výměnu vzduchu s rekuperací tepla a tepelné rozvody v podlahách.

Díky přístavbě je škola bezbariérová

Budova měla přístavbu i před rekonstrukcí, ale jelikož byla funkčně, provozně a esteticky nevyhovující, musela být odstraněna. Na její místo, v jihozápadním rohu budovy, byla postavena nová třípodlažní část, která plní funkci hygienického zázemí pro děti i personál a také umožňuje bezbariérový přístup pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Její součástí jsou toalety v každém podlaží, schodiště a svislá výtahová plošina pro zajištění bezbariérového přístupu. Toalety ve druhém a třetím patře jsou přizpůsobeny pro používání osob s omezenou schopností pohybu.

Celá přístavba byla realizována se zřetelem na energetické úspory a nízkonákladový provoz. Ten umožňuje samotná stavba s výraznou izolací a také nová technologie řízené výměny vzduchu s rekuperací (opětovným využitím) tepla. Budova je zděná z pórobetonových tvárnic šíře 300mm s tepelnou izolací ze šedého polystyrenu tloušťky 220mm. Střecha přístavby je plochá, izolovaná PUR deskami tloušťky 220mm a spádovými kliny EPS 150. Nová okna jsou plastová s izolačním trojsklem a duálním barevným provedením - hnědá zvenku, bílá zevnitř. Vstupní dveře jsou z dřevěného masivu s historizujícím kazetovým reliéfem a izolačním dvojsklem.

Moderní, pasivní nástavba

Dalším zásahem, který zvětšil prostory školy je nástavba pojatá v moderním duchu. Její vybudování předcházela demontáž původního krovu včetně krytiny, vybourání štítů, demontáž stropu nad 2 nadzemním podlažím a statické stažení objektu pomocí ocelových táhel. Následně byl vybetonován strop druhého podlaží.

Po dokončení předešlých kroků, se částečně souběžně s přístavbou realizovala nástavba z pórobetonových tvárnic tl. 300mm s vnějším kontaktním zateplovacím systémem tl. 220mm. Okna jsou plastová s izolačním trojsklem, s garantovanou hodnotou prostupu celého okna Uw=0,8 W/(m2K). Nástavba je navržena a provedena podle principů pasivního standardu.

Nástavbou škola získala 2 nové učebny, 1 místnost družiny a nové prostory hygienického zázemí. Dále je zde umístěna technická místnost vzduchotechniky a průchod do budovy přístavby se souborem toalet, únikovým schodištěm a také plošinou pro bezbariérový přístup.

Nad nástavbou byla provedena nová střešní konstrukce pomocí soustavy sbíjených vazníků s vloženou tepelnou izolací z foukané minerální vlny se stabilizátorem, s celkovou tloušťkou 620mm. Střešní plášť tvoří dvouplášťová konstrukce s provětrávanou mezerou a lehkou plechovou krytinou pokládanou na systém kontralatě/latě. Na soustavu vazníků byl z vnitřní strany provedený podhled z protipožárního sádrokartonu.

Jelikož se u přístavby a nástavby z technického hlediska jedná o novostavbu, samozřejmostí jsou nové rozvody vody, kanalizace a elektřiny. Ve WC bloku byly osazené zařizovací předměty celého hygienického zázemí a také nové obklady stěn a podlah včetně hydroizolací. V nových učebnách je nová pochozí část podlahy tvořena PVC krytinou.

Úpravy původní části školy

Obvodový plášť původní, historické části školy, byl podobně jako přístavba a nástavba zateplený výraznou teplenou izolací. Použil se šedý polystyrén, který má lepší tepelně-izolační vlastnosti, s celkovou tloušťkou 160 mm. Plochy určené požárním technikem byly opatřené minerální izolací. Omítkovou vrstvu tvoří silikátová, pastovitá omítka s tloušťkou 2mm v přírodních barvách. Na nárožích a přístavbě byla vytvořena bosáž pro zvýraznění a rozčlenění fasády.

Nová okna jsou plastová s izolačním trojsklem, rovněž v duálním barevném provedení hnědá/bílá. Součástí výměny oken jsou vnější parapety z poplastovaného ocelového plechu hnědé barvy a vnitřní bílé plastové parapety. Hlavní vstupní dveře jsou z dřevěného masivu s kazetovým provedením v spodní části a prosklenou horní částí. Sklo je z vnitřní strany opatřené bezpečnostní fólií pro zvýšenou ochranu dětí a z vnější strany fólií bránící neželanému proniknutí zvenčí do objektu.

Podlahu prvního podlaží bylo nutno dodatečně izolovat tepelně i proti vodě, a s tím byla spojena výměna celé skladby. Po odstranění starých vrstev a vyvezení původního podsypu se zrealizovala injektáž odhalených zdí nízkotlakou hydroizolací a poté štěrkový podsyp na rostlý terén. Následovala betonáž nové  betonové desky s hydroizolační stěrkou. Poté se pokládala tepelná izolace z tvrzeného polystyrénu XPS a na ní se prováděl hlazený betonový potěr s rozptýlenou výztuží. Finální podlahová vrstva je tvořena krytinou z PVC.

V rámci stavebních úprav byly prováděny i interiérové zásahy zahrnující nové nášlapní vrstvy podlah a úpravy stěn. Součástí školy je také venkovní odborná učebna s dřevenou konstrukcí a plechovou krytinou.

Náročná rekonstrukce s krásným finále

Tato rekonstrukce byla specifická ve více směrech. Zásahy, jako bourání stropu nad 2 podlažím, nebo bourání podlahy prvního podlaží, byly náročné a značně ztížené existujícími konstrukcemi, menším prostorem a zajišťováním statické bezpečnosti. Náš sehraný a zkušený tím je však zvládl na výbornou.

Fasáda přístavby i nástavby doplňuje koncept návratu historizující fasády, přičemž nová nástavba více akcentuje moderním stylem s novodobým členěním oken. Přináší tím zajímavý kontrast, který v kombinaci s bosáží vytváří krásný a originální celek.
Líbí se vám naše realizace a chcete se s ní podělit?