Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Mateřská a Základní škola Pastelka

Nově připravovanou akcí KASTENu je poměrně rozsáhlá rekonstrukce budovy základní a mateřské školy v Mladé Boleslavi, v rámci které se pustíme do stavebních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti celého komplexu.

Pastelky a barvičky

Budova základní školy Pastelka je situována v oblasti sídliště a jedná se o nejnovější budovu školy v Mladé Boleslavi. Je plně bezbariérová a umožňuje bezproblémový pohyb i osobám s omezenou schopností pohybu. Celková kapacita je 530 dětí, přičemž žáci jsou rozděleni do 12-ti tříd prvního stupně a 9-ti tříd druhého stupně.

V budově je zároveň provozována mateřská škola Barvička s kapacitou 112 dětí, dále Základní umělecká škola, pobočka Městské knihovny Mladá Boleslav a školní kuchyně s jídelnou. Veřejnosti slouží také hvězdárna s profesionálními dalekohledy, která je součástí budovy.

Co všechno bude nové?

V první řadě dojde ke zjednodušení tvaru budovy tím, že se odstraní nadbytečné ocelové konstrukce arkýřů. Díky této úpravě se dosáhne mnohem příznivější tepelný tok bez zbytečných tepelných ztrát.

Poté se vymění všechna okna včetně meziokenních vložek, copilitové prosklené stěny se nahradí vyzdívkou s novými okny a fasáda dostane nové zateplení. Úpravami projdou také konstrukce střech nad pavilony i tělocvičnami, které budou mít úplně novou skladbu.

Z tepelně-technického hlediska nebylo nic ponecháno náhodě a projekt navrhuje opravdu nadstandardní řešení. Okna jsou navržena s izolačním trojsklem, fasáda bude zateplena polystyrénem s příměsí grafitu.

Postupná rekonstrukce

U všech rekonstrukcí škol a školek je nejvhodnějším termínem období letních prázdnin. Jinak tomu nebude ani v případě rekonstrukce MŠ Barvička a ZŠ Pastelka, které sídlí v ulici 17. Listopadu 1325 v Mladé Boleslavi.

Přes léto stihneme všechny práce týkající se interiéru budov. Zejména pak výměnu výplní otvorů, rozsáhlé doplnění vzduchotechniky, malby a veškeré finální vnitřní povrchy.

Dokončení prací spočívající v provedení kontaktního zateplovacího systému, montáže venkovních žaluzií a dokončení střech provedeme na jaře v roce 2019.

ZŠ Pastelka Mladá Boleslav