Přilož ruku k dílu - získej stabilní práci

Rekonstrukce či revitalizace bytového domu

05.04.2016 (Zdroj: Rádce pro SVJ 02/2016)

Úspory, výhody, přínosy jsou dnes již neoddiskutovatelné.Avšak jen za určitých podmínek.

Jde totiž o to, jak je rekonstrukce či revitalizace domu provedena. Pokud má být provedena dobře, musí být provedena podle určitých pravidel. Na jejich dodržení závisí to, zda bude úspěšná a kvalitní.

Neratoviceká stavební společnost KASTEN se revitalizacemi, rekonstrukcemi a zateplováním bytových domů zabývá 20 let. Ing. Aleš Kocourek, jednatel společnosti ví, že pro majitele domů mnohdy dobrá rada na začátku přinese víc než jen spokojenost na konci.

Oč jde? Smyslem každé investice je její zhodnocení. V případě rekonstrukce má zhodnocení podobu vyššího komfortu bydlení, úspory ve spotřebě tepla, prodloužení životnosti domu a také zvýšení jeho hodnoty, v případě prodeje a k i zvýšení jeho ceny.

Jaké jsou základní předpoklady dobře provedené rekonstrukce?
A. K.: Předtím než rekonstrukci někomu zadá, by se měl majitel seznámit s technickým stavem domu. Nejde o to, co je patrné na první pohled, ale o to, co na první pohled není vidět. Zásadní problémy bývají často oku laika skryty. Proto je dobré ve chvíli, kdy Společenství dojde k názoru, že by bylo dobré např. dům zateplit a získat tím úspory ve spotřebě tepla, provést technický audit. Je to odborné posouzení stavu domu a potřeby oprav.

Na Radouči, Mladá Boleslav

Proč je to důležité? Představme si, že bude provedeno zateplení bez auditu. A za rok, za dva se ukáže, že v konstrukci domu jsou závažné, povrchnímu pohledu skryté, statické poruchy, které je nutné opravit. Investice do zateplení je znehodnocena. Proto by rekonstrukce neměla začít bez technického a energetického auditu a bez projektu. Do projektu se informace z technického a energetického auditu promítnou a pro investora, majitele domu i pro realizační firmu to bude základní a přitom podrobná informace, především technická a ekonomická, o tom co se bude dělat, jak se to bude dělat a kolik to bude stát.

Rekonstrukce, aby přinesla efekty, které investor očekává, musí provedena kvalitně. Co charakterizuje firmu, která rekonstrukci provede dobře?
A. K.: Je to firma, která má reference, jež je možné ověřit. Firma, schopná nabídnout komplexní a především kvalitní zhotovení díla. Firma, která poskytne seriozní záruky. Takové firmy je třeba vyhledat a oslovit při vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele.
V KASTENu je zásadou, že s klientem, který si nás vybere k realizaci díla, spolupracují naši specialisté od přípravy projektu až po vlastní stavební práce. Pak můžeme garantovat, a naše zkušenosti to zaručují, že dílo provedeme ve sjednané ceně, termínu i kvalitě. Záleží nám na naší dobré pověsti. Takže když tvrdíme, že za skvělou stavbou je pečlivá firma, tak víme proč.

Na co si musí dát investor při rekonstrukci největší pozor?
A. K.:
Na kvalitní, kompetentní provedení. Všech prací. A na detaily. Na každé stavbě je jich nepočítaně. Ďábel je, jak se říká, ukryt právě v nich. Špatně provedené mohou vytvářet tepelné mosty, cesty pro zatékání vody, místa pro vznik a růst plísní a hub, atd. Proto musí být provedeny precizně.

Jak to má investor udělat, když v domě odborník, který by byl takového dohledu schopen, v domě nebydlí?
A. K.: To je zcela běžné. Odborníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a též autorizaci, jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Tam je možné je najít. Spolupráce s odborníkem, který bude za investora a hlavně pro investora vykonávat odborné práce, konzultovat problémy a pomáhat je řešit, vykonávat pro investora stavební dozor při realizaci, je k nezaplacení. Jeho honorář za kvalitní provedení stavby určitě stojí. Protože opravy po nekvalitně provedené rekonstrukci by byly nepochybně mnohonásobně dražší.

Modernizace bytového domu Na Radouči v Mladé Boleslavi proměnila panelový dům z roku 1977 v moderní dům. Pro pracovníky společnosti KASTEN to byla práce poněkud neobvyklá, protože dům stojí v těsném sousedství Národní přírodní památky Radouč na okraji Mladé Boleslavi. Museli respektovat ptactvo, hnízdící v přilehlé rezervaci, brát ohled také na devaterku poléhavou, latinsky (Fumana procumbens), rostlinku, vyskytující se na území České republiky velmi vzácně, dokonce možná jedině na tomto jediném místě. A také na sysly, kteří také na Radouči vegetují. Za skvělou stavbou pečlivá firma, říká KASTEN. Dodejme i firma ohleduplná.

DOKUMENTY K PROJEKTU